Voorzien van brief en keurmerk

Signaleer met de TIMOCOM keurmerken uw betrouwbaarheid en verantwoordelijkheidsbesef.

TIMOCOM ID TIMOCOM Cash Care TIMOCOM Green We Can
Andy Verstrepen, Cargoliner Belgium BVBA
„De TIMOCOM ID op onze homepage schept vertrouwen bij onze opdrachtgevers - het werkt als een kwaliteitskeurmerk. Dat heeft ons al flink wat orders opgeleverd.“
Andy Verstrepen, Cargoliner Belgium BVBA

Het is een feit: Wie zich als TIMOCOM-klant kan legitimeren, vindt veel gemakkelijker nieuwe businesspartners. Want in de transportmarkt geldt het klantnummer inmiddels, in overdrachtelijke zin, als kwaliteitskeurmerk. Eén van de redenen: Als grootste transportplatform in Europa maakt TIMOCOM zich sterk voor veiligheid en controleert het alle klanten heel nauwkeurig. Signaleer dat u betrouwbaar bent en zet uw TIMOCOM ID op uw bedrijfshomepage.

Hoe krijgt u de TIMOCOM ID op uw website?

Heel eenvoudig: Bel met de TIMOCOM klantenservice op +49 211 88 26 88 26 en u ontvangt een e-mail met de HTML-code voor uw persoonlijke TIMOCOM ID.

Alfred Pesendorfer, All Fred Logistics sp. zo .o.
Met het TIMOCOM CashCare-keurmerk op onze homepage geven wij een duidelijk signaal, want als de nood aan de man is, zorgt TIMOCOM voor de incasso van onze vorderingen.
Alfred Pesendorfer, All Fred Logistics sp. zo .o.

Blijven betalingen uit, kan dat snel existentiebedreigende uitwerkingen hebben. Maar zover hoeft het niet meer te komen: Met het TimoCom CashCare-keurmerk ondersteunt u uw betalingsvorderingen met extra nadruk.

Meer

Onze incassoservice is uw geld dubbel en dwars waard!

Slecht betalende klanten vormen een gevaar voor iedere onderneming. Daarom komen bij eventuele problemen met wanbetalers onze eigen TIMOCOM advocaat Alexander Oebel en zijn team in actie. Zij ondersteunen TIMOCOM-klanten bij de buitengerechtelijke inning van openstaande vorderingen en wisten bijv. in 2014 in 89% van alle gevallen de schuldeisers aan hun rechtmatige geld te helpen. Maar onze incassoafdeling heeft daarnaast nog een speciaal neveneffect: Menig zwart schaap wordt al van te voren afgeschrikt de software te willen gaan gebruiken en probeert het niet eens om lid te worden.“

Samen bereiken wij ons doel

 • Incassoservice sinds 2003 (met officiële accreditatie door de overheid).
 • Competente advisering en ondersteuning.
 • Begeleiding door moedertalige medewerkers.
 • Consequente en snelle incasso van openstaande vorderingen.

Gebruikt u onze incasso-service. Naast administratiekosten van slechts 15,00€ berekenen wij alleen in geval van succes een premie voor onze incassowerkzaamheden, deze richt zich naar de wettelijke Duitse vergoedingsregeling.

Overeenkomst betreffende het gebruik van het digitale TIMOCOM CashCare-keurmerk

 1. TIMOCOM stelt de ontvanger van de dienstverlening het TIMOCOM CashCare-keurmerk als logo voor integratie in facturen, aanmaningen, e-mailhandtekeningen resp. als html-code voor integratie en weergave op de website gratis ter beschikking. De ontvanger van de dienstverlening kan uitsluitend een onderneming/ondernemer zijn, die lopende zakelijke relaties met TIMOCOM onderhoudt en beschikt over een een actieve TIMOCOM-ID.
 2. Het keurmerk dient als ondersteuning bij de incasso van openstaande vorderingen en beoogt de betalingsprocedure te bespoedigen.
 3. Deze overeenkomst vervalt, zonder vereiste van nadere aanzegging door TIMOCOM, indien
  1. het keurmerk niet conform de gebruiksbestemming of niet overeenkomstig de afgebeelde vorm wordt afgebeeld.
  2. de ontvanger van de dienstverlening de broncode op enigerlei wijze manipuleert of wijzigt.
  3. het keurmerk op websites of in documenten wordt gebruikt, die TIMOCOM zelf en/of de dienstverlening van TIMOCOM in diskrediet kunnen brengen, immateriële goederenrechten van TIMOCOM kunnen schenden, of inbreuk maken op de rechtsvoorschriften of de goede zeden.
 4. Overtreedt de ontvanger van de dienstverrichting een van de bepalingen van cijfer 3, behoudt TIMOCOM zich uitdrukkelijk het recht voor, haar daaruit voortvloeiende schadeaanspraken jegens eerstgenoemde te doen gelden.
 5. De partijen zijn te te allen tijden gerechtigd, onderhavige overeenkomst, zonder opgave van redenen, met ingang van de 15de dag danwel met ingang van het einde van iedere maand op te zeggen. Het gebruiksrecht eindigt eveneens bij beëindiging van de zakelijke relatie tussen de ontvanger van de dienstverrichting en TIMOCOM.

Integreer het keurmerk gewoon in uw bedrijfsgegevens

 • Verleen uw betalingsvorderingen extra nadruk!
 • Pluk de voordelen van TIMOCOMs internationale incassomanagement.
 • Profiteer van internationale competentie, snelheid en efficiënte afhandeling.
 • Grijp de kans op een bovengemiddeld incasso succes van meer dan 87%1,2.
 1. Bij inschakeling van de incassoservice TIMOCOM CashCare
 2. Ter vergelijking: het voorgerechtelijke incassorendement van incassobedrijven bedraagt gemiddeld ruim 50% (www.inkasso.de)
Spreek al op uw website duidelijke taal met ons keurmerk!

Kopieer de html-code naar de gewenste plaats op uw website. Mocht u hulp nodig hebben dan is de webmaster uw graag behulpzaam.

TIMOCOM Cash Care
Willi Kellershohn, SPEDITION KELLERSHOHN GmbH & Co. KG
„Green Logistics is voor bedrijven inmiddels van strategisch belang en een wezenlijk aspect van het concurrentievermogen geworden. Met het ‚Green we can‘-keurmerk laat ik iedereen zien, dat wij milieuvriendelijk onderweg zijn.“
Willi Kellershohn, SPEDITION KELLERSHOHN GmbH & Co. KG

Klant bij TIMOCOM? Uitstekend!

Want als TIMOCOM klant laat u meteen al zien dat u milieubewust opereert. Dankzij ons transportplatform vermijdt u vanaf de eerste order onnodige en milieuschadelijke lege ritten.

En dat geven wij u groen op wit! Signaleer naar uw opdrachtgevers dat u niet alleen qua logistiek maar ook inzake het milieu een betrouwbare partner bent.

Meer

Gebruiksovereenkomst voor het TIMOCOM „Green we can“-keurmerk

Vanzelfsprekend kunt u het TIMOCOM „Green we can“-keurmerk in uw website integreren en daarmee uw milieuvriendelijkheid "bezegelen". Maar voordat u de door TIMOCOM geautoriseerde html-broncode op uw website kunt gebruiken, dient u wel akkoord te gaan met de volgende overeenkomst.

 • TIMOCOM stelt de ontvanger van de dienstverlening de HTML-code voor het „Green we can“-keurmerk gratis ter beschikking. De ontvanger van de dienstverlening is bevoegd om deze in zijn website te integreren en daarop af te beelden.
 • Het „Green we can“-keurmerk is bedoeld ter bevordering van milieubewustzijn en dient ter stimulering van de vraag naar milieuvriendelijke producten.
 • Deze overeenkomst vervalt, zonder vereiste van nadere aanzegging door TIMOCOM, indien
  1. het „Green we can“-keurmerk niet conform de gebruiksbestemming of niet overeenkomstig de onderstaand afgebeelde vorm wordt afgebeeld.
  2. de ontvanger van de dienstverlening de broncode op enigerlei wijze manipuleert of wijzigt.
  3. het „Green we can“-keurmerk op websites wordt gebruikt, die TIMOCOM zelf en/of de dienstverlening van TIMOCOM in diskrediet kunnen brengen, immateriële goederenrechten van TIMOCOM kunnen schenden, of inbreuk maken op de rechtsvoorschriften of de goede zeden.
 • Overtreedt de ontvanger van de dienstverrichting een van de bepalingen van cijfer 3, behoudt TIMOCOM zich uitdrukkelijk het recht voor, haar daaruit voortvloeiende schadeaanspraken jegens eerstgenoemde te doen gelden.
 • De partijen zijn te te allen tijden gerechtigd, onderhavige overeenkomst, zonder opgave van redenen, met ingang van de 15de dag danwel met ingang van het einde van iedere maand op te zeggen.
Plaats nu uw „Green we can“-milieukeurmerk op uw website!

Kopieer de html-code naar de gewenste plaats op uw website. Mocht u hulp nodig hebben dan is de webmaster uw graag behulpzaam.

TIMOCOM Green We Can
top