Privacyverklaring

Met de toestemming presenteer ik me tegenover potentiële zakenpartners als een geldig en gecontroleerd bedrijf.  

Ik ga ermee akkoord dat TIMOCOM GmbH mijn gegevens (adres, btw-nummer, KvK-nummer, naam) en informatie over de solvabiliteit van mijn bedrijf (bijv. kredietwaardigheid, EU-licentie, transportverzekeringen, MiLog-bevestiging) mag doorgeven of via officiële registers of de SCHUNCK GROUP als verzekeringsbevestiging mag verkrijgen. Dit dient voor controles voor de algemene platformbeveiliging en voor toekomstige transacties met platformdeelnemers in de spotmarkt. Ik kan zelf beslissen wanneer, hoe en wie mijn bedrijfscontrole kan documenteren. Mijn documenten worden alleen in eigen databases van TIMOCOM opgeslagen. Daar blijven de documenten ook als dienstverleners tijdens het controleproces toegang krijgen. Ik ben mij ervan bewust dat ik deze toestemming te allen tijde zonder opgave van redenen voor de toekomst kan intrekken. TIMOCOM wijst mij erop dat ik het recht heb op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid (art. 15-21 AVG) en bezwaar kan maken bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG). 

top