Beoordelingen voor opdrachten indienen en ontvangen

Met de beoordelingsfunctie kunnen opdrachtnemers en opdrachtgevers elkaar na uitgevoerde transporten op de TIMOCOM Marktplaats beoordelen. Op die manier bevordert u als gebruiker zelf de transparantie in het systeem - opdracht per opdracht.

Voor iedereen die vracht aanbiedt

Voordelen voor u:

 • Meer veiligheid: Positieve beoordelingen voor communicatie, behandeling van de goederen en stipt laden en lossen geven u de zekerheid dat uw vracht in goede handen is.
 • Eerste keuze: door een positieve bedrijfsscore geven transportbedrijven u als opdrachtgever de voorkeur.
 • Tijdbesparing: Op basis van de beoordelingen van andere systeemgebruikers kunt u nog beter en sneller beslissen welke zakenpartner voor u de juiste is.

Voor iedereen die transporten uitvoert

Voordelen voor u:

 • Meer veiligheid: Beoordelingen op stiptheid van betaling, eerlijkheid en communicatie helpen u bij het kiezen van uw zakenpartners.
 • Merkwaarde verhogen: Positieve beoordelingen uiten zich in uw bedrijfsscore - en vergroten uw concurrentievoordeel.
 • Efficiëntie: Dankzij transparante beoordelingen binnen het Smart Logistics System kunt u op een centrale plaats representatieve meningen over potentiële zakenpartners vinden.

En zo werkt het

Beoordelingen voor uitgevoerde transportopdrachten indienen

Zodra de losdatum is bereikt, ontvangen de betreffende zakenpartners een melding dat ze elkaar volgens het bekende vijfsterrenprincipe kunnen beoordelen. Dat moet via de toepassing Transportopdrachten worden afgehandeld omdat de beoordelingen dan makkelijk terug te vinden zijn. In de details van de transportopdracht kunt u de beoordeling indienen en uw eigen beoordeling bekijken.

Screenshot van het Smart Logistics System voor de evaluatie van een transportopdracht in TIMOCOM's Vrachtbeurs
Screenshot van het Smart Logistics System voor de beoordelingsfunctie voor transportpartners

Verschillende categorieën beoordelen

Een opdrachtgever kan de communicatie met de contractpartner, de punctualiteit van het laden en lossen en de omgang met goederen en documenten beoordelen.

Een opdrachtnemer beoordeelt naast de communicatie ook de eerlijkheid van de overeenkomsten en de stiptheid van de betaling.

Bedrijfsscore en individuele beoordelingen in het bedrijfsprofiel

Het bedrijfsprofiel toont de bedrijfsscore, die wordt berekend op basis van de opdrachtnemer- en klantenbeoordelingen van de afgelopen 12 maanden. Verder is hier ook de gemiddelde beoordeling van de afzonderlijke categorieën te zien.

Screenshot van het Smart Logistics System voor het bedrijfsprofiel met beoordelingen

Waarom de beoordelingsfunctie zo goed is:

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag verder:

FAQ

De beoordelingsfunctie van TIMOCOM is gebaseerd op transacties, dat wil zeggen dat bedrijven beoordeeld worden aan de hand van transacties.

Opdrachtnemers en opdrachtgevers kunnen elkaar beoordelen als er een transportopdracht op de TIMOCOM Marktplaats is aangemaakt die door beide partijen is aangenomen. Zo weten wij zeker dat beide contractpartners een opdracht echt samen hebben uitgevoerd.

U kunt een opdrachtnemer in de volgende categorieën beoordelen:

 • Communicatie met de afdeling planning
 • Punctueel laden en lossen
 • Omgang met goederen
 • Omgang met documenten

U kunt een opdrachtgever in volgende categorieën beoordelen:

 • Communicatie
 • Eerlijke contractuele overeenkomsten
 • Betaling

Elke categorie weegt even zwaar mee in de eindbeoordeling. Niet beoordeelde subcategorieën worden niet meegenomen in de berekening.

Nee, er kunnen geen opmerkingen bij een beoordeling worden geplaatst. De opdeling van categorieën in subcategorieën maakt een gedifferentieerde beoordeling mogelijk. Daarom hoeven er ook geen opmerkingen te worden geplaatst. Opmerkingen kunnen door TIMOCOM niet worden gecontroleerd. Daardoor bestaat het gevaar dat beledigingen of valse beweringen worden gepubliceerd, die in het ergste geval de bedrijfsvoering van een bedrijf kunnen schaden.

Zo weten wij zeker dat opdrachtnemer en opdrachtgever een opdracht echt samen hebben uitgevoerd om zo te voorkomen dat het resultaat van de beoordeling wordt gemanipuleerd.

Het bedrijf kan in het kader van de betreffende transportopdracht worden beoordeeld zodra de losdatum van de opdracht is bereikt.

Nee. Er kunnen alleen transportopdrachten worden beoordeeld die na de lancering van de beoordelingsfunctie zijn afgesloten.

De bedrijfsscore wordt berekend met het gemiddelde van de beoordelingen als opdrachtnemer en de beoordelingen als opdrachtgever.

In de opdrachtgevers- of opdrachtnemersbeoordelingen worden alle beoordelingen via transacties (transportopdrachten) van de afgelopen 12 maanden meegenomen.

De bedrijfsscore wordt zichtbaar zodra minstens 3 opdrachtnemers- en/of opdrachtgeversbeoordelingen zijn gegeven.

Zodra een beoordeling kan worden gegeven, wordt via het belletje op de TIMOCOM Marktplaats een melding verstuurd. Verder ontvangt de bij de opdracht opgegeven contactpersoon een e-mailmelding. Als bij de opdracht geen contactpersoon is opgegeven, ontvangen alle gebruikers van het bedrijf een melding via het belletje en een e-mailmelding (voorwaarde: hier is in de instellingen toestemming voor gegeven). Verder wordt er via de bovengenoemde wegen één keer aan de beoordeling herinnerd.

Een beoordeling kan tot het einde van de beoordelingsperiode worden gewijzigd als de beoordeling alleen is opgeslagen en niet definitief is ingediend.

Er is de mogelijkheid om één keer een correctie bij uw contractpartner aan te vragen. Dit kan direct op de TIMOCOM Marktplaats worden gedaan via de detailweergave van de transportopdracht (sectie 'Beoordeling'). Wij raden aan persoonlijk contact op te nemen met de contractpartner om de redenen voor de aanvraag meteen toe te lichten.

De beoordeling wordt na publicatie meteen meegenomen in de bedrijfsscore, ook als daarna nog een correctieverzoek is ingediend en dit nog openstaat. Zodra de beoordeling is gecorrigeerd, wordt de bedrijfsscore opnieuw berekend.

Er moet binnen zeven dagen op een correctieverzoek worden gereageerd.

TIMOCOM kan als neutrale platformaanbieder geen beoordeling corrigeren of verwijderen. Neem rechtstreeks contact op met uw contractpartner en gebruik de correctiemogelijkheid die u bij elke beoordeling kunt gebruiken.

In het overzicht van transportopdrachten kan op opdrachten worden gefilterd die nog niet zijn beoordeeld.

Verder wordt op de startpagina in de widget 'Beoordelingen' het aantal openstaande beoordelingen aangegeven. Door hierop te klikken, wordt u meteen doorgestuurd naar de nog te beoordelen opdrachten.

De beoordelingsfunctie van TIMOCOM is gebaseerd op transacties. Dat betekent dat bedrijven elkaar alleen kunnen beoordelen als ze ook echt kunnen aantonen dat ze samen een opdracht hebben uitgevoerd (via de transportopdrachten van TIMOCOM).

Zo wordt het veel lastiger om beoordelingen te manipuleren. Concurrenten kunnen elkaar zonder de betreffende transactie namelijk niet beoordelen.

Als u het contract opzegt, wordt uw bedrijfsbeoordeling verwijderd. Ook als u op een later moment weer klant wordt, kan de bedrijfsbeoordeling niet worden hersteld.

Bij geblokkeerde bedrijven blijft de bedrijfsbeoordeling wel opgeslagen. Als een bedrijf weer wordt vrijgegeven, wordt de beoordeling ook weer op de Marktplaats voor alle klanten zichtbaar.

Als de overeenkomst wordt stopgezet (en niet opgezegd), blijven alle beoordelingen behouden. Maar in de bedrijfsscore worden alleen beoordelingen van de afgelopen 12 maanden meegenomen. Als de overeenkomst weer wordt voortgezet, kan het daarom zijn dat oudere beoordelingen niet meer geldig zijn en de bedrijfsscore eventueel ook is veranderd.

Pop-up image
Wilt u een professional worden in het live volgen van zendingen?

Ontvang dan al het nieuws over tracking, realtime GPS-gegevens en geautomatiseerde statusrapporten rechtstreeks in uw inbox.

top