Juridische info

Aanbieder

TIMOCOM GmbH
Timocom Platz 1
DE-40699 Erkrath

+49 211 88 26 88 26
+49 211 88 26 10 00
info.nl@timocom.com

Vertegenwoordigingsbevoegde directeurs:
Jens Thiermann, Tim Thiermann

Hoofdkantoor: Düsseldorf
Rechtsvorm van het bedrijf: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (GmbH)
Bevoegde rechterlijke instantie: Kantongerecht Düsseldorf, registratienummer: HRB 34489
Btw-identificatienummer conform § 27 a van de Duitse btw-wetgeving: DE 189 439 213

Deutsche Bank AG, Düsseldorf
BIC: DEUTDEDDXXX
IBAN: DE14300700100678718800

Kreissparkasse Düsseldorf
BIC: WELADED1KSD
IBAN: DE02301502000002049989

Toezichthouder voor incasso-activiteiten:
de voorzitter van het Oberlandesgericht Düsseldorf,
Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf, Duitsland

WA-verzekering:
Zurich Insurance plc NfD
Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main, Germany
Verzekeringsnummer: 810.061.870.158
Geografisch toepassingsgebied: EU

Disclaimer

Het aanbod van TIMOCOM is uitsluitend bedoeld voor ondernemers en commerciële afnemers.

(1) Aansprakelijkheidsbeperking

Inhoud van deze website

De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. TIMOCOM GmbH (hierna 'TIMOCOM') is op geen enkele manier aansprakelijk voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie op deze website. Het gebruik van de inhoud van de website is op eigen risico van de gebruiker. Bij inhoud waar een auteursnaam aan is verbonden, wordt de mening van de betreffende auteur en niet per definitie die van TIMOCOM weergegeven. De informatie op deze website geeft in geen geval verklaringen of garanties, ook niet stilzwijgend, voor de diensten of producten van TIMOCOM.

Beschikbaarheid van de website

TIMOCOM zal zoveel mogelijk proberen de dienst zonder onderbrekingen aan te bieden. Ondanks alle zorg kunnen onderbrekingen niet worden uitgesloten. TIMOCOM behoudt zich het recht voor het aanbod op ieder gewenst moment te wijzigen of te onderbreken.

Externe links

Deze website kan links naar websites van derden bevatten.

De betreffende exploitant is aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. TIMOCOM heeft bij het plaatsen van de inhoud van externe links gekeken of hier sprake is van wetsovertredingen. Er zijn toen geen wetsovertredingen geconstateerd. TIMOCOM heeft geen invloed op de actuele en toekomstige samenstelling en de inhoud van deze websites. TIMOCOM neemt de inhoud van deze verwijzing of link niet over met het plaatsen van externe links. Een permanente controle van deze externe links is niet redelijk voor de aanbieder zonder concrete bewijzen van wetsovertredingen. Als er wetsovertredingen worden ontdekt, worden de links echter onmiddellijk verwijderd.

Advertenties

Voor de inhoud van advertenties is steeds de betreffende auteur verantwoordelijk, net als voor de inhoud van de website waar op wordt geadverteerd. Als op de website van TIMOCOM een advertentie te zien is, wil dat niet automatisch zeggen dat TIMOCOM het ook eens is met de inhoud.

Geen contractuele relatie

Met het gebruik van de website van TIMOCOM komt, met uitzondering van de aanvaardingsplicht van deze gebruiksvoorwaarden, geen contractuele relatie tussen de gebruiker en TIMOCOM tot stand. Daarom kan er ook geen aanspraak op contractuele of quasi-contractuele vorderingen tegen TIMOCOM worden gemaakt.

(2) Auteursrecht

De inhoud zoals gepubliceerd op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Voor elk gebruik dat volgens het Duitse auteursrecht niet is toegestaan, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of eigenaar vereist. Dit geldt in het bijzonder voor het verveelvoudigen, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van de inhoud in databanken of andere elektronische media en/of systemen. De inhoud en gegevens van derden zijn als zodanig daarbij inbegrepen. Het vermenigvuldigen of reproduceren van delen van de website of volledige pagina's van de website voor commerciële doeleinden is niet toegestaan en strafbaar.

Er mogen altijd links naar de website van TIMOCOM worden geplaatst en hier is geen toestemming van de aanbieder van de website voor nodig. Het gebruik van deze website op andere websites is alleen toegestaan met toestemming van TIMOCOM.

(3) Toepasselijk recht

Uitsluitend Duits recht is van toepassing.

(4) Bijzondere gebruiksvoorwaarden

Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de bovenstaande punten (1) tot (3), wordt dit uitdrukkelijk op de betreffende plaats vermeld. In dit geval gelden de specifieke voorwaarden van de bijzondere gebruiksvoorwaarden.

(5) Beeldgebruik

© Milan Noga reco - stock.adobe.com

© Jaroslav Pachý Sr. - stock.adobe.com

© nd3000 - stock.adobe.com

© Art_Photo – stock.adobe.com

(6) Bescherming voor klokkenluiders

Klokkenluiders kunnen ons bereiken door een e-mail te sturen naar het anonieme e-mailadres  whistleblowing@timocom.com of door ons een brief te sturen.

top