Privacyverklaring

We zijn blij dat u onze website bezoekt en bedanken u voor uw interesse in ons bedrijf.

Gegevensbescherming is voor ons niet alleen een wettelijke verplichting, maar het is ook een belangrijk instrument om de transparantie bij onze dagelijkse omgang met uw persoonsgegevens te verhogen. Het beveiligen van uw persoonsgegevens (hierna 'gegevens' genoemd) is voor ons heel belangrijk. Hierna willen we u daarom goed informeren over welke gegevens bij het bezoek aan onze website en het gebruik van het aanbod dat op deze website te vinden is, worden verzameld, hoe deze gegevens hierna door ons worden verwerkt of gebruikt en ook welke bijbehorende veiligheidsmaatregelen we in technisch en organisatorisch opzicht hebben getroffen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 AVG is TIMOCOM GmbH, zie daarvoor onze bedrijfsinformatie.


Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is verantwoordelijk voor het bewaken en naleven van de gegevensbescherming. Voor meer informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u altijd contact opnemen met de functionaris:

 • TIMOCOM GmbH
 • De Functionaris voor gegevensbescherming
 • Timocom Platz 1
 • DE-40699 Erkrath
 • E-mail: datenschutz@timocom.com

Het verzamelen en gebruiken van uw gegevens

De omvang en aard van het verzamelen en gebruiken van uw gegevens hangt ervan af of u ons aanbod alleen gebruikt om informatie te vinden of om gebruik te maken van de door ons aangeboden diensten.

Indien we voor afzonderlijke functies gebruikmaken van de diensten van derden of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen we u hieronder uitvoerig over de betreffende processen informeren. Daarbij noemen we ook de vastgestelde criteria van de bewaartermijn.

Uw gegevens worden anders alleen aan andere derden doorgegeven als we hier wettelijk toe zijn verplicht.

Informatief gebruik

We verzamelen alleen persoonsgegevens voor het informatieve gebruik van onze website die uw browser automatisch naar ons stuurt, zoals:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van toegang
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • De overgedragen gegevens en de toegangsstatus (bestand verzonden, bestand niet gevonden, enzovoort)
 • Website waar de bezoeker vandaan komt
 • Browsertype/versie/taal
 • Besturingssysteem en bijbehorende interface

De bovengenoemde gegevens zijn uit technisch oogpunt noodzakelijk om onze website voor u zichtbaar te maken en voor stabiliteit en veiligheid te zorgen.

Contactformulieren

U kunt op verschillende subpagina's contact met ons opnemen door contactformulieren in te vullen. De gegevens die op het contactformulier worden ingevuld (naam, voornaam, bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres, eventueel straat, postcode, eventueel woonplaats) en uw bericht worden door ons alleen gebruikt om op uw bericht te reageren. Als uw vraag is beantwoord of aan uw verzoek is voldaan, worden deze gegevens gewist. De gegevens worden alleen in het kader van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn voor e-mailcorrospondentie (e-mails zijn zakelijke en commerciële brieven) nog voor maximaal 10 jaar bewaard.

Uw gegevens worden wel opgeslagen, voor zover u met ons een overeenkomst sluit naar aanleiding van de contactopname. In dit geval is de gegevensverwerking voor het uitvoeren of aangaan van de overeenkomst noodzakelijk. Uw gegevens worden gewist als deze gegevens niet meer nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tenzij we door wettelijke bewaarplichten gedwongen zijn de gegevens langer te bewaren.

Uw gegevens worden alleen aan andere derden doorgegeven als we hier wettelijk toe zijn verplicht.

Registratie

U dient zich op verschillende subpagina's te registreren om van onze diensten (bijvoorbeeld op het TIMOCOM-transportplatform) gebruik te kunnen maken. De gegevens die op het registratieformulier worden ingevuld (aanhef, voornaam, naam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijf, soort bedrijf, eventueel straat, postcode, land) worden door ons opgeslagen zolang u als klant onze diensten afneemt.

Uw gegevens worden dus opgeslagen, voor zover u met ons een overeenkomst sluit naar aanleiding van de registratie. In dit geval is de gegevensverwerking voor het uitvoeren of aangaan van de overeenkomst noodzakelijk. Uw gegevens worden gewist als deze gegevens niet meer nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tenzij we door wettelijke bewaarplichten gedwongen zijn de gegevens langer te bewaren.

Uw gegevens worden alleen aan andere derden doorgegeven als we hier wettelijk toe zijn verplicht.

Per e-mail met medewerkers contact opnemen

U kunt contact met ons opnemen door ons een e-mail te sturen. U kunt bijvoorbeeld naar info.de@timocom.com, inkasso@timocom.com, jobs@timocom.com of naar gepersonaliseerde e-mailadressen van onze medewerkers sturen. De gegevens in de e-mail die we van u ontvangen (bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres en het bericht zelf) worden door ons alleen gebruikt om op uw bericht te reageren. Als uw vraag is beantwoord of aan uw verzoek is voldaan, worden deze gegevens gewist. De gegevens worden alleen in het kader van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn voor e-mailcorrospondentie (e-mails zijn zakelijke en commerciële brieven) nog voor maximaal 10 jaar bewaard.

Uw gegevens worden alleen aan andere derden doorgegeven als we hier wettelijk toe zijn verplicht.

Bij de communicatie per e-mail kan volledige gegevensbeveiliging niet door ons worden gewaarborgd en daarom raden we aan bij uiterst gevoelige informatie een brief te sturen.

Nieuwsbrief

Om zich voor onze nieuwsbrief via e-mail aan te kunnen melden, hebben we niet alleen uw toestemming in het kader van de privacywetgeving, maar ook uw voor- en achternaam en het e-mailadres nodig waar de nieuwsbrief naartoe moet worden gestuurd. Andere gegevens (zoals de aanhef) worden gebruikt om u persoonlijk aan te kunnen spreken, de inhoud van de nieuwsbrief vorm te kunnen geven en contact met u op te kunnen nemen, bijvoorbeeld als wij nog vragen hebben over uw e-mailadres.

We gebruiken voor het versturen van de nieuwsbrief doorgaans het double opt-insysteem. Dat wil zeggen dat we u de nieuwsbrief pas sturen als u van tevoren bevestigt dat u deze nieuwsbrief wilt krijgen door in een voor dit doel gestuurde bevestigingsmail op de bevestigingslink te klikken. Daarmee willen we ervoor zorgen dat alleen u zich als eigenaar van het aangegeven e-mailadres kunt aanmelden voor de nieuwsbrief. Na de ontvangst van de bevestigingsmail moet u op tijd op de bevestigingslink klikken, omdat uw aanmelding voor de nieuwsbrief anders automatisch uit onze database wordt gewist.

U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor een nieuwsbrief waar u zich bij ons voor heeft aangemeld. Klik hiervoor op de link aan het einde van het nieuwsbrief.

HubSpot

 1. We gebruiken op onze website HubSpot voor marketingactiviteiten. HubSpot is een softwarebedrijf uit de VS met een vestiging HubSpot Ireland Limited op de 2e verdieping op 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland.
 2. Wij gebruiken deze geïntegreerde softwareoplossing voor onze eigen marketing, het genereren van leads en voor doeleinden omtrent de klantenservice. Hiertoe rekenen we onder andere e-mailmarketing die de verzending van de nieuwsbrief en automatische mailings regelt, publicaties op sociale media en rapportages, contactmanagement zoals de gebruikerssegmentering en CRM, landingpagina's en contactformulieren.
 3. HubSpot gebruikt cookies, kleine tekstbestanden die lokaal in een tussenopslaggeheugen van uw webbrowser op uw eindapparaat worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website door ons mogelijk maken. De verzamelde informatie (bijv. Ip-adressen, de geografische locatie, type browser, duur van het bezoek en opgeroepen pagina's) beoordeelt HubSpot in opdracht van ons, waarmee wij rapporten over het bezoek en de bezochte pagina's kunnen genereren.
 4. Informatie verzamelde via HubSpot en de content van onze website worden opgeslagen op servers van serviceproviders van HubSpot. Voor zover u hiervoor uw toestemming volgens art. 6 par.1 regel 1 lid a AVG hebt gegeven, vindt de verwerking op deze website plaats met het doel van websiteanalyse.
 5. Omdat een overdracht van persoonsgegevens in de VS plaatsvindt, zijn extra beschermingsmechanismen verplicht die het beschermingsniveau van de AVG garanderen. Om dit te waarborgen zijn we met de servers standaardgegevensbeschermingsclausules overeengekomen volgens art. 46 par 2 lid c AVG. Deze verplichten de ontvanger van de gegevens in de VS de gegevens volgens het beschermingsniveau in Europa te verwerken. In gevallen waarin dit zelfs met deze contractuele verlenging niet kan worden gegarandeerd, streven we ernaar om aanvullende voorschriften en verplichtingen van de ontvanger in de VS te verkrijgen.
 6. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.
 7. U kunt permanent bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door HubSpot en het plaatsen van cookies door het opslaan van cookies te voorkomen via uw browserinstellingen. U kunt te allen tijde voor de toekomst bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

We gebruiken voor onze websites cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan een pagina van onze website door onze server naar uw browser worden verstuurd en op uw computer worden opgeslagen om later te kunnen worden gebruikt.

Op deze website worden de volgende cookies gebruikt:

 • Tijdelijke cookies (tijdelijk gebruik)
 • Permanente cookies (gebruik voor bepaalde tijd)
 • Cookies van derden (van andere aanbieders)
 • Flashcookies (langdurig gebruik)

Tijdelijke cookies worden automatisch gewist als u de browser sluit. Dat zijn voornamelijk sessiecookies. Hiermee wordt een zogenaamde 'sessie-ID' opgeslagen waar verschillende aanvragen van uw browser aan één sessie mee kunnen worden gekoppeld. Daardoor kan uw computer worden herkend als u de website weer bezoekt. De sessiecookies worden gewist als u zich uitlogt of de browser sluit.

Permanente cookies worden na een bepaalde tijd, die afhankelijk van het cookie kan verschillen, gewist. U kunt de cookies op elk gewenst moment wissen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

U kunt uw browserinstellingen geheel naar wens instellen en bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies blokkeren. We wijzen u er echter op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

De gebruikte flashcookies worden niet door uw browser, maar door uw flashplug-in verzameld. Hiermee worden de nodige gegevens opgeslagen, onafhankelijk van de browser die u gebruikt. Deze cookies hebben geen automatische afloopdatum. Als u niet wilt dat er flashcookies worden verwerkt, moet u hiervoor een add-on installeren, bijvoorbeeld 'Better Privacy' voor Mozilla Firefox of Adobe-Flash-killer-cookie voor Google Chrome.

We verzamelen in dit verband geen persoonsgegevens in cookies en slaan ze ook niet in cookies op. We gebruiken ook geen technologie waarmee de informatie die door cookies wordt verzameld, met gegevens van gebruikers wordt samengevoegd.

Meer informatie over het onderwerp 'cookies' is te vinden in het portaal van de Technische Universiteit Berlijn: https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies.

Webanalyse

We vinden het belangrijk dat onze website zo optimaal mogelijk wordt vormgegeven en daarmee zo aantrekkelijk mogelijk is voor onze bezoekers. We moeten daarom ook weten wat de bezoekers vinden van delen van de website. Daarvoor gebruiken we de volgende erkende technologieën.

Conversietracking van Google AdWords

We gebruiken als klant van Google AdWords ook conversietracking van Google, een aanvullende analysedienst van Google Ireland Limited Als u via een advertentie van Google (AdWords - reclame via / naast de zoekresultaten van Google) in onze webshop terecht bent gekomen, wordt er door Google nog een cookie op uw computer geplaatst, de zogenaamde conversiecookie. Dit cookie dient niet om mensen persoonlijk te identificeren, maar hiermee kunnen we bepalen hoe vaak mensen die op advertenties van Google klikken en op onze website terechtkomen, uiteindelijk onze aangeboden producten kopen.

Google biedt op dit moment geen opt-outcookie voor dit cookie aan. U kunt het opslaan van het conversiecookie ook tegengaan door dit in uw browser zo in te stellen of het gebruik van extra browserplug-ins blokkeren.

Meer informatie over conversietracking van Google AdWords vindt u op: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=de

Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google Ireland Limited vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Google Tag Manager

Google Tag Manager is een tool voor het plaatsen van tags en zorgt voor het laden van deze tags, die soms gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als uw tags zijn uitgeschakeld op domein- of cookieniveau, blijft dit van kracht voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

Google Analytics

We maken voor onze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen. Daar kunnen we het gebruik van de pagina's op onze website mee analyseren. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de pagina's op onze website, wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. We hebben IP-anonimisering op onze website geactiveerd. Daardoor zal uw IP-adres door Google worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die deelnemen aan de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het wordt doorgegeven. Google gebruikt deze informatie op ons verzoek om te analyseren hoe u de pagina's op onze website gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten tegenover ons aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies tegengaan door dit in uw browsersoftware in te stellen. U kunt het verzamelen van gegevens die door het cookie worden gegenereerd (inclusief uw IP-adres) en het verwerken van deze gegevens door Google bovendien tegengaan door de volgende link in de beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Door alternatieve plug-ins te gebruiken of alle cookies in de instellingen van uw browser te blokkeren, voorkomt u ook dat uw gebruiksgedrag wordt geanalyseerd.

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door Google door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-outcookie geplaatst waarmee voortaan wordt voorkomen dat bij het bezoek aan onze website uw gegevens worden verzameld: Google Analytics deaktivieren.

Let op: als u uw cookies wist, wordt ook het opt-outcookie gewist. Dit moet dan mogelijk opnieuw door u worden geactiveerd.

Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google Ireland Limited vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Sistrix

Wij maken op onze website gebruik van de webanalysetools van het bedrijf SISTRIX GmbH ('Sistrix'). Dit zijn analysetools om de vindbaarheid van onze website in zoekmachines te verbeteren. Hiervoor worden alleen keyword-, domein- en zoekgegevens verzameld en opgeslagen. Er worden geen persoonsgegevens verzameld, opgeslagen en verwerkt. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens vindt u op http://sistrix.de/sistrix/datenschutz.

Mouseflow

Wij maken op deze website gebruik van Mouseflow, een webanalysetool van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken om willekeurig gekozen afzonderlijke bezoeken (alleen met geanonimiseerd IP-adres) te verzamelen. Zo ontstaat een logboekbestand met muisbewegingen, muisklikken en toetsenbordaanslagen met het doel om afzonderlijke bezoekers van deze website steekproefgewijs als zogenaamde session-replays weer te geven en in de vorm van zogenaamde heatmaps te analyseren en op basis daarvan mogelijke verbeterpunten voor deze website te vinden. De door Mouseflow verzamelde gegevens zijn niet-persoonsgebonden en worden niet aan derden doorgegeven. De verzamelde gegevens worden binnen de EU opgeslagen en verwerkt.

Als u niet wilt dat gegevens door Mouseflow worden verzameld, kunt u hier op alle websites die gebruikmaken van Mouseflow bezwaar tegen maken via de volgende link: https://mouseflow.com/opt-out/.

Geïntegreerde diensten

We integreren de volgende externe diensten om onze website vorm te geven en extra functies aan te bieden.

Alle hierna beschreven diensten kunnen worden geblokkeerd door speciale plug-ins voor uw browser te gebruiken. Of anders gezegd, om het nog wat concreter te maken, de verbinding die nodig is voor de betreffende servers, wordt verbroken. Houd er wel rekening mee dat door het gebruik van zulke tools het gebruiksgemak minder kan worden. Want veel dingen werken daarna niet meer zo als u doorgaans zou verwachten.

YouTube

Op onze website zijn ook enkele YouTube-video's van ons eigen kanaal te vinden. De YouTube-video's op onze website worden in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus geplaatst (interne functie van YouTube). Zo worden er eerst geen cookies door YouTube aan uw browser doorgegeven en zo wordt er ook geen informatie over u bij YouTube opgeslagen. Dit geldt wel alleen zolang u de video's niet bekijkt. Uw IP-adres wordt aan YouTube en Doubleclick, het advertentienetwerk van Google, doorgegeven. Of u nu een video bekijkt of niet. Als u een account bij YouTube heeft en bent ingelogd als u onze website bezoekt, kan YouTube mogelijk ook het bezoek aan onze website aan uw gebruiksgedrag koppelen. We wijzen erop dat we als aanbieder van onze website niet weten welke gegevens worden doorgegeven en door YouTube worden gebruikt en we kunnen het doorgeven van gegevens aan YouTube en hun partners ook niet verder beperken.

Exploitant is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube Inc. vindt u op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Integratie van Vimeo video's

(1) We hebben op onze website Vimeo video's geïntegreerd, die op het platform van Vimeo opgeslagen en te bekijken zijn. Vimeo is een platform van Vimeo LLC met hoofdzetel in White Plains in de staat New York. We gebruiken door ons gemaakte en geïntegreerde Vimeo video's met de zogenoemde Do-No-Track-aanduiding. Dit houdt in dat uw in lid 2 genoemde gegevens eerst in de VS via de browser/Vimeo-plugin worden overgedragen, als u de video afspeelt (bijv. door te klikken op de startknop). De VS zijn vanuit het oogpunt van gegevensbescherming geen derde land met een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de EU. Het aanklikken van de video en het daarmee verbonden afspelen van de video houdt een elektronische toestemming in overeenkomstig art. 7 in samenhang met art. 49 lid 1 lid a van de AVG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken via de cookie-instellingen op https://www.timocom.nl/.

(2) Rechtsgrondslag voor de insluiting van de Vimeo video's op onze website is overeenkomstig art. 6 lid 1, zin 1, sub f van de AVG ons gerechtvaardigde belang van de presentatie van onze onderneming.

(3) Als u onze internetsite bezoekt, ontvangt Vimeo de informatie dat u de betreffende pagina hebt opgeroepen plus de onder "informatief gebruik" genoemde gegevens. Dit is ongeacht of u een Vimeo gebruikersaccount hebt of niet. Als u een Vimeo gebruikersaccount heeft en tijdens het bezoek aan onze website via uw Vimeo account bent ingelogd, worden deze gegevens rechtstreeks aan uw gebruikersaccount toegewezen. Als u geen samenbrenging van de gegevens met uw gebruikersaccount wenst, moet u voor het activeren van de knop uitloggen uit uw Vimeo account.

(4) Vimeo gebruikt deze gegevens voor het opstellen van gebruiksprofielen maar ook voor marketingdoeleinden, marktonderzoek of een op uw behoefte afgestemde weergave van zijn website. Vimeo deelt uw gegevens op zijn beurt met andere derde providers. U hebt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het opstellen van dergelijke gebruiksprofielen. Dit bezwaar moet u echter rechtstreeks aan Vimeo richten (Vimeo, Inc., t.a.v.: Data Protection Officer, 555 West 18th Street, New York, New York 10011; privacy@vimeo.com ).

(5) Vimeo houdt zich aan de vereisten inzake de bescherming van persoonsgegevens van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland met betrekking tot de verzameling, het gebruik, de overdracht, de opslag en alle andere verwerking van persoonsgegevens uit de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Alle overdracht van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie zijn onderhevig aan toepasselijke garanties zoals beschreven in artikel 46 van de AVG. De rechtsgrondslag hiervoor is dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met Google volgens artikel 6, lid 1, zin 1, sub b in samenhang met artikel 46, lid 2, sub c van de AVG.

(6) In de privacyverklaringen van Vimeo vindt u meer informatie over de aard en omvang van de verwerking van persoonsgegevens. Overige rechten, instellingsmogelijkheden en overige informatie over de bescherming van uw gegevens kunt u vinden op: https://vimeo.com/privacy.

Links naar sociale media

Onze website bevat links naar verschillende socialmediakanalen met de bijbehorende logo's. Het gaat hierbij niet om socialmediaplug-ins, maar gewoon om een snelkoppeling van ons aanbod naar deze media. Door op een van deze links te klikken, wordt uw IP-adres in principe aan de exploitanten van de verschillende platformen doorgegeven. Als u van een van deze diensten gebruikmaakt en ook met uw specifieke account bent ingelogd, kunnen er mogelijk ook gegevens over uw surfgedrag door de exploitanten van de social media worden verzameld. Het is uit technisch oogpunt noodzakelijk uw IP-adres aan de exploitanten van de geopende website door te geven en dit geldt voor alle websites.

Er zijn momenteel links naar onze accounts op Facebook, Twitter, XING, LinkedIn en Instagram op onze website geplaatst.

Plug-ins voor social media

We gebruiken momenteel de volgende socialmediaplug-ins:

Plug-ins voor Facebook

De plug-ins van het sociale netwerk Facebook zijn ook op pagina's van onze website geïntegreerd. De Facebook-plug-ins zijn te herkennen aan het Facebook-logo of de 'Like-knop' ('Vind ik leuk') op onze website. Een overzicht van de plug-ins voor Facebook vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u onze pagina's bezoekt, wordt via de plug-in meteen verbinding gemaakt tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook krijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze websites heeft bezocht. Als u bij Facebook op de 'Like-knop', de knop 'Pagina leuk vinden' of de knop 'Delen' klikt en daarbij met uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u een link naar de inhoud van onze website of pagina's op Facebook plaatsen en/of de inhoud met andere gebruikers van Facebook delen. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze website ook aan uw Facebook-account koppelen. Er kunnen verder andere cookies door Facebook naar uw browser worden gestuurd. We wijzen erop dat we als aanbieder van onze website niet weten welke gegevens worden doorgegeven en door Facebook worden gebruikt. Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze website aan uw Facebook-account kan koppelen, moet u zich eerst bij Facebook uitloggen.

Aanbieder is Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, VS.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Facebook Inc. vindt u op: https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram

De plug-ins van het sociale netwerk Instagram zijn ook op onze website geïntegreerd. Deze plug-ins zijn met een Instagram-logo (bijvoorbeeld in de vorm van een 'Instagram-camera') gemarkeerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Als u een pagina van onze website opent die zo'n plug-in bevat, maakt uw browser direct verbinding met de servers van Instagram. Instagram ontvangt daardoor de informatie dat uw browser deze pagina op onze website heeft geopend, ook als u geen Instagram-profiel heeft of momenteel niet bij Instagram bent ingelogd. Deze informatie (waaronder uw IP-adres), wordt door uw browser direct naar een server van Instagram in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u bij Instagram bent ingelogd, kan Instagram het bezoek aan onze website ook aan uw Instagram-account koppelen. Als u de plug-ins gebruikt en bijvoorbeeld op de 'Instagram'-knop klikt, wordt deze informatie ook direct naar een server van Instagram verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt verder op uw Instagram-account gepubliceerd en is daar zichtbaar voor uw contacten. Het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en het verder verwerken en gebruiken van de gegevens door Instagram alsmede de rechten en instellingsmogelijkheden voor het beschermen van de persoonlijke levenssfeer zijn te vinden in de privacyverklaring van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Als u niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw Instagram-account koppelt, moet u zich bij Instagram uitloggen voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van de Instagram-plug-ins ook met add-ons voor uw browser helemaal tegengaan, bijvoorbeeld met zogenaamde scriptblockers.

Twitter

De functies van de dienst Twitter zijn ook op onze website geïntegreerd. Door het gebruiken van Twitter en de functie 'retweet' worden de door u bezochte pagina's aan uw Twitter-account gekoppeld. Deze zijn zichtbaar voor andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. We wijzen erop dat we als aanbieder van onze website niet weten welke gegevens worden doorgegeven en door Twitter worden gebruikt. Uw privacy-instellingen op Twitter kunt u onder wijzigen in de accountinstellingen onder http://twitter.com/account/settings.

Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

Meer informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring van Twitter op http://twitter.com/privacy

XING (knop 'Delen')

De functies van het netwerk XING zijn ook op onze website geïntegreerd. Elke keer als een van onze pagina's wordt geopend die functies van XING bevat, komt een verbinding met de servers van XING tot stand. Daarbij worden er voor zover wij weten geen persoonsgegevens opgeslagen. Uw IP-adres wordt niet opgeslagen en uw gebruiksgedrag wordt niet geanalyseerd.

Aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Meer informatie over gegevensbescherming en de knop 'Delen' van XING vindt u in de privacyverklaring van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

LinkedIn

De functies van het netwerk LinkedIn zijn ook op onze website geïntegreerd. Elke keer als een van onze pagina's wordt geopend die functies van LinkedIn bevat, komt een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand. LinkedIn komt zo te weten dat u onze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de knop 'Delen' van LinkedIn klikt en met uw account bij LinkedIn bent ingelogd, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website aan uw account koppelen. We wijzen erop dat we als aanbieder van onze website niet weten welke gegevens worden doorgegeven en door LinkedIn worden gebruikt.

Aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS.

Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube

Op onze website worden plug-ins of andere koppelingsmogelijkheden naar het videoplatform YouTube gebruikt. Als u een van onze pagina's met een plug-in van of link naar YouTube bezoekt, komt een verbinding met de servers van YouTube tot stand. De exploitant van YouTube komt zo te weten welke pagina's u op onze website heeft bezocht.

Als u op dat moment bij YouTube bent ingelogd, krijgt de exploitant van YouTube daardoor meer informatie over uw surfgedrag. Log u eerst bij YouTube uit als u dit niet wilt. We wijzen erop dat we als aanbieder van onze website niet weten welke gegevens worden doorgegeven en door YouTube worden gebruikt.

Aanbieder is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube Inc. vindt u op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Onze pagina's op social media

We hebben een eigen pagina op de sociale netwerken en platformen (bijvoorbeeld Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Xing). De betreffende exploitanten van de netwerken en platforms zijn samen met TIMOCOM verantwoordelijk voor de gegevensverwerking bij Facebook en vermoedelijk ook bij alle andere sociale netwerken en platformen.

We bieden u de mogelijkheid te reageren op onze berichten, ons te beoordelen of via social media contact met ons op te nemen.

Er is in principe geen vastgelegde bewaartermijn voor uw berichten of reacties. U kunt uw berichten of reacties ook zelf wissen van onze pagina op Facebook en op de andere platformen.

We beheren onze Facebook-pagina en alle andere sociale netwerken en platformen in ons eigen belang en het belang van alle gebruikers om aan onze platformen deel te kunnen nemen, overeenkomstig artikel 6, lid 1 sub f) AVG. Als de gebruikers van de betreffende aanbieders wordt gevraagd om toestemming voor de gegevensverwerking, is de rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, sub a) AVG.

Wij wijzen erop dat daarbij gegevens van de gebruikers buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Hierdoor kunnen voor de gebruikers risico's ontstaan, omdat de gebruikers zo bijvoorbeeld minder rechten hebben.

Facebook en andere platformen slaan uw gegevens als gebruiksprofielen op en gebruiken deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of de vormgeving van de website. Zo'n analyse (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) wordt vooral uitgevoerd voor gepersonaliseerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over hun activiteiten op onze website. De gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruiksprofielen, waarvoor ze contact op moeten nemen met Facebook. Zie de privacyverklaring van Facebook.

Ubermetrics

Ubermetrics is een op KI gebaseerde Content-Intelligence-oplossing, die volautomatisch grote teksthoeveelheden uit alle relevante wereldwijde mediakanalen analyseert en filtert. Gesprekken over producten, merken, campagnes en thema's uit persberichten, mailinglisten voor de pers, sociale netwerken, blogs, fora enz. worden in realtime verwerkt, zodat waardevolle kennis voor PR, marketing en marktonderzoek ingewonnen kunnen worden. Hiervoor analyseert Ubermetrics communicatie uit miljoenen online en socialmediabronnen door middel van de meest geavanceerde procedures uit de tekstmining en de Natural Language Processing.

Via Ubermetrics Delta wordt uitsluitend openbaar beschikbare informatie verwerkt. Via de newsfeed van Ubermetrics-webinterface worden de voor TIMOCOM relevante publicaties gerangschikt naar opgeslagen trefwoorden. Daarbij worden onvermijdelijk de namen of pseudoniemen van personen verwerkt, die de tekst gepubliceerd heeft.

Speciaal voor de toepassing van deze software werden angepaste technische en organisatorische maatregelen bij TIMOCOM doorgevoerd. Een gerichte zoekopdracht naar personen buiten de onderneming TIMOCOM wordt niet uitgevoerd.

De gegevensverwerking is in aanvulling op de noodzakelijke periode voor een zinvol gebruik en evaluatie van de gegevens begrensd, zodat de gegevens ten laatste aan het einde van het eerste kwartaal volgend jaar worden gewist.

Rechtsgronden voor de verwerking

De rechtsgronden voor de verwerking is art. 6 lid 1 sub f AVG. Onze legitieme belangen liggen in het vroegtijdig detecteren van het mediasucces van ons perswerk of het optimaliseren van onze persactiviteiten en online aanwezigheid. We hebben er ook belang bij om in een vroeg stadium trends op het gebied van onderwerpen te signaleren om hierop te kunnen reageren.

Wij hebben dan ook een aanzienlijk, economisch gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking om concurrerend te blijven.

Gegevensoverdracht aan derden

Als in Duitsland gezetelde aanbieder van online mediabewaking exploiteert Ubermetrics Technologies GmbH zijn systeem op zijn eigen servers in datacentra van een Duitse exploitant van datacentra in Sachsen en Beieren en valt daardoor onder de Duitse en Europese gegevenbeschermingswetgeving (DSGVO (AVG), BDSG en LDSG).

Bij de software gaat het om een software as a service (SAAS)-oplossing. Een gegevensoverdracht of een hosting van de gegevens in derde landen, die geen redelijk gegevensbeschermingsniveau in overeenstemming met de EU-richtlijnen hebben, vindt niet plaats.

Herroepings- en eliminatierecht

U kunt de verwerking van uw gegevens te allen tijde volgens Art. 21, lid 1 AGV herroepen om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie. Gelieve ons op de hoogte te stellen van het bezwaar tegen de opslag van uw gegevens in rapporten door een bericht te sturen naar de verstrekte contactgegevens.

Door het herroepen van uw toestemming wordt de rechtmatigheid van de tot de herroeping uitgevoerde verwerking niet aangetast.

Wij wijzen erop dat TIMOCOM de webtrackingmethoden van de socialemediaplatformen helaas niet kan beïnvloeden. Meer informatie hierover kunt u in de privacyverklaringen van de platformexploitanten vinden. U kunt de mogelijkheid om uw rechten uit te oefenen om deze webtrackingmethoden te voorkomen, rechtstreeks uitleggen aan de exploitanten van de sociale media. TIMOCOM zal verzoeken direct doorsturen aan de platformexploitanten, mocht u uw rechten dienovereenkomstig laten gelden.

U heeft tegenover ons, Facebook Ireland Ltd. (Facebook) en alle andere platformen de volgende rechten met het oog op de persoonsgegevens die u betreffen:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie of wissing
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming

We verwijzen u voor een gedetailleerde lijst van alle verwerkingen en de mogelijkheden om bezwaar te maken (opt-out) naar de onderstaande links van de aanbieders met informatie over privacy.

In de meeste gevallen is het ook aan te raden direct contact op te nemen met Facebook Ireland Ltd. of de andere platformen, omdat we geen toegang hebben tot alle gegevens en ook niet invloed kunnen uitoefenen op alle gegevens die door Facebook en andere platformen worden verwerkt. We helpen u wel graag bij het uitoefenen van uw rechten tegenover Facebook en andere platformen.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)

Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland)

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS)

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland)

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany)

Browsertype/versie/taal

Besturingssysteem en bijbehorende interface

Taal en versie van de browsersoftware

Op gebruik gebaseerde onlinereclame

Facebook remarketing/retargeting

Deze website maakt gebruik van Facebook Custom Audiences van het socialmediaplatform Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS. Met de Facebook-pixel wordt u anoniem gemarkeerd als bezoeker van onze website. Als u bent ingelogd bij Facebook, kunnen we deze informatie gebruiken voor het aanbieden van doelgroepgerichte reclameuitingen op Facebook. Als beheerder van deze website ontvangen we geen persoonsgegevens over u als bezoeker of over uw gegevens op Facebook. Meer informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. Als bezoeker van onze website heeft u de mogelijkheid om Facebook Custom Audiences hier te deactiveren.

LinkedIn

We gebruiken op onze website de analyse- en conversietrackingtechnologie van het platform LinkedIn. Met deze technologie van LinkedIn kunnen we u relevantere reclame laten zien die is gebaseerd op uw interesses. We ontvangen verder door LinkedIn verzamelde en anonieme rapporten van weergave-activiteiten en informatie over wat u op onze website doet. Meer informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. U kunt bezwaar maken tegen het analyseren van uw gebruiksgedrag door LinkedIn en het weergeven van op uw interesses gebaseerde aanbevelingen (opt-out). Klik daardoor op het veld 'Afmelden op LinkedIn' (als u een LinkedIn-lid bent) of 'Afmelden' (voor andere gebruikers) via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Het verwerken van uw persoonsgegevens in landen buiten de EU en de EER

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, met uitzondering van de socialmediatoepassingen: Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.

Rechtsgronden van de gegevensverwerking

Hier vindt u een overzicht van de rechtsgronden in het kader van de privacywetgeving voor het verwerken van uw gegevens.

Informatief gebruik

Uw gegevens die uw browser automatisch aan ons doorgeeft, worden in ons belang verwerkt om de pagina's van onze website voor u te kunnen weergeven.

 • Artikel 6 lid 1 sub f) algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Contactformulier en registratie

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te treffen.

 • Artikel 6 lid 1 sub b) algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief wordt op basis van uw persoonlijke toestemming naar u gestuurd.

 • Artikel 6 lid 1 sub a) algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken en zich zo uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Webanalyse, op gebruik gebaseerde onlinereclame en aanbieden van externe diensten

We analyseren het gebruiksgedrag van onze bezoekers in ons eigen belang voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of de vormgeving van de website.

 • Artikel 6 lid 1 sub f) algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Deze rechtsgrond geldt voor Google Analytics, etracker, Google AdWords, Bing Ads, Facebook remarketing/retargeting, LinkedIn-analyse (op gebruik gebaseerde onlinereclame).

Onze pagina's op social media

De persoonsgegevens van de gebruikers worden op basis van ons gerechtvaardigd belang bij effectieve informatie van de gebruikers en communicatie met de gebruikers verwerkt overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG. Als de gebruikers van de betreffende aanbieder worden gevraagd om toestemming voor de gegevensverwerking (bijvoorbeeld door een hokje aan te vinken of op een knop te klikken) is de rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, sub a) AVG.


Gegevensbeveiliging

We treffen verder technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om beschikbare of verzamelde persoonsgegevens te beveiligen, bijvoorbeeld tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

Bij het versturen van uw persoonsgegevens via contactformulieren wordt daarbij gebruikgemaakt van SSL-technologie (https) om de gegevens te versleutelen en zo te beveiligen tegen toegang door onbevoegde derden.

Incassodiensten/ kredietrapporten/ kredietbureaus

(1) Wij bieden onze klanten incassodiensten aan als onderdeel van onze Smart Logistics System. De dienst wordt rechtstreeks door TIMOCOM aan alle TIMOCOM klanten als extra service aangeboden.

(2) Via het opdrachtoverzicht worden de gegevens van de crediteur (firmanaam, TIMOCOM ID), van de debiteur (firmanaam, TIMOCOM ID (indien beschikbaar), adres incl. land (indien geen TIMOCOM ID vermeld), factuurnummer, factuurdatum, openstaand bedrag, valuta, aanduiding als openstaand bedrag (alleen indien beschikbaar en reden van vordering) aan TIMOCOM doorgegeven, zodat de incassodienst en de afhandeling van de betreffende zaak kan plaatsvinden. TIMOCOM verkrijgt ook kredietwaardigheidsinformatie van kredietagentschappen of stelt adressen vast om de debiteur te benaderen en de crediteur te beschermen tegen wanbetalingen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1, p.1 onder b) en onder f) DSGVO (gegevensverwerking voor de uitvoering van het contract, gegevensverwerking op basis van het gerechtvaardigde belang van de schuldeiser).

Wij bewaren bovengenoemde persoonsgegevens totdat de incassoprocedure is beëindigd, d.w.z. zolang de openstaande vordering bestaat en in het kader van de incasso-activiteit wordt verwerkt. Vervolgens zullen wij de gegevens blokkeren en uiteindelijk wissen nadat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 17 lid 3 onder b) DSGVO in samenhang met. § 35 (3) BDSG.

(3) Indien wij gegevens ontvangen van kredietagentschappen of incassobedrijven, gebruiken wij zo nodig ook scoring. Dit berekent de waarschijnlijkheid dat een klant zijn betalingsverplichtingen zal nakomen in overeenstemming met het contract. De puntentelling is gebaseerd op een wiskundig en statistisch erkende en beproefde procedure.

Wij werken samen met de volgende kredietagentschappen en incassobedrijven:

Bisnode; Creditreform; companycheck; Confidas; Creditsafe; Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.; Fonceta OY; Informa; Innolva ; KRD ; KSV1870 Holding AG; Proff Aksjeselskap; Proff Aktiebolag; Schufa; Virk; Wáberer Hungária Biztosító Zrt. Wij bewaren het resultaat van de kredietcontrole gedurende één jaar. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, p.1, onder b), DSGVO.

(4) Wij geven aan SCHUFA Holding AG of Creditreform Düsseldorf ook persoonsgegevens door die in het kader van de contractuele relatie verzameld zijn met betrekking tot de aanvraag, uitvoering en beëindiging daarvan, evenals gegevens over niet-contractueel of frauduleus gedrag. De rechtsgrondslag voor deze doorgiften is artikel 6, lid 1, p.1, onder b) en f), DSGVO.

SCHUFA en Creditreform Düsseldorf verwerken de ontvangen gegevens en gebruiken deze ook om hun contractuele partners in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland en eventueel andere derde landen (voor zover de Europese Commissie hierover een adequaatheidsbesluit heeft genomen) informatie te verstrekken over onder andere de beoordeling van de kredietwaardigheid van natuurlijke personen. Onafhankelijk van kredietscores ondersteunt SCHUFA haar contractuele partners door middel van profilering om opvallende omstandigheden te identificeren (bijv. ter voorkoming van fraude bij postorderbedrijven). Daartoe worden de verzoeken van de contractuele partners van SCHUFA geanalyseerd om ze op mogelijke anomalieën te controleren. Deze berekening, die individueel voor de respectieve contractuele partner wordt uitgevoerd, kan ook adresgegevens omvatten, informatie over de vraag of en in welke functie er in algemeen toegankelijke bronnen een vermelding bestaat voor een publieke figuur met overeenkomstige persoonsgegevens, alsmede geaggregeerde statistische informatie uit de SCHUFA-databank. Deze procedure heeft geen gevolgen voor de kredietbeoordeling en de kredietscores. U vindt meer informatie over de activiteiten van SCHUFA en Creditreform Düsseldorf op www.schufa.de/datenschutz en www.creditreform.de/duesseldorf/datenschutz.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, p.1, onder f), DSGVO.

Uw rechten: inzage, rectificatie, wissing, beperking

U heeft te allen tijde recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of op bezwaar tegen de verwerking en recht op gegevensoverdraagbaarheid, voor zover er voorwaarden voor de gegevensbescherming van toepassing zijn. Als u vragen heeft over uw rechten, kunt u op elk gewenst met ons contact opnemen of per e-mail contact opnemen met onze externe functionaris voor gegevensbescherming (de contactgegevens zijn bovenaan te vinden).

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit. Dat is de staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Noordrijn-Westfalen: https://www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

Als u toestemming geeft voor een bepaalde gegevensverwerking, kunt u deze op elk gewenst moment weer intrekken. We vragen in principe alleen in bijzondere gevallen om uw toestemming, bijvoorbeeld bij het versturen van de nieuwsbrief.

top