17.01.2017

“De een wil het zo, de ander zo.”

Alexander Oebel, de advocaat van TimoCom, legt uit welke vijf problemen er ontstaan bij het ruilen van pallets

(3)

Erkrath, 17.01.2017 – In de hectische transportbranche waar altijd alles snel moet, hebben opdrachtgevers te maken met lage winstmarges en hoge tijdsdruk. Als er dan ook nog eens palletschulden ontstaan, kan een opdracht al snel in rode cijfers belanden. Alexander Oebel, de advocaat van TimoCom, vat de grootste problemen bij het ruilen van pallets samen in vijf punten:

1. Verschillende opdrachtgevers en veranderende behoeften

Problem: „Eén opdrachtgever vraagt om een heel leeg voertuig en de andere verwacht lege pallets om te ruilen. Maar als ik als opdrachtnemer lege pallets meeneem, zijn er meteen al twee of drie plaatsen in de vrachtwagen bezet, voor zover ik geen palettenruil heb. We kunnen ons voertuig niet aan alle omstandigheden aanpassen.”

Tip: Vraag na of de opdrachtgever palletaccounts heeft en zo ja, bij welke centrale dienst. U kunt ook voor het beladen pallets kopen bij handelaars. Deze zijn goedkoper. Want: Als u later te horen krijgt dat er pallets ontbreken of beschadigd zijn, wordt hier soms meer dan 10 euro per stuk voor in rekening gebracht.

2. Op het laatste moment plannen

Problem: „Op de spotmarkt worden de afspraken altijd op het laatste moment gemaakt. De vrachtwagen is vaak al onderweg voordat alle details over de opdracht, bijvoorbeeld over het ruilen van pallets, bekend zijn. Daarna stelt de opdrachtnemer vast dat de rit zich helemaal niet heeft geloond, omdat er bijv. palletschulden zijn ontstaan.”

Tip: Bij opdrachten die op het laatste moment worden vergeven, moet u direct vragen hoe het zit met de pallets en hier zo mogelijk al voor het plannen van de vervolgopdracht rekening mee houden. Er kunnen ook afspraken worden gemaakt over het teruggeven van pallets als aanvulling.

3. Regionale verschillen

Probleem: Het ruilen van pallets is niet vanzelfsprekend en het is niet in alle Europese landen gebruikelijk. Bij twijfel komt u niet alleen op taalgebied, maar ook op juridisch gebied niet verder.”

Tip: Vraag na wat de regels in het land zijn waar u de goederen laadt of lost en houdt hier rekening mee.

4. Pallets tegen pallets

Probleem: “Bij veel contractuele clausules is het vaak niet duidelijk wie de verantwoordelijkheid en risico's draagt voor het ruilen van pallets, met name voor het teruggeven aan de losplaats. Het is vaak juridisch twijfelachtig of zulke algemene voorwaarden wel nut hebben. Veel mensen durven echter niet een rechtszaak te beginnen omdat ze bang zijn dat de kosten te snel oplopen.”

Tip: Onder de naam 'Bonner und Kölner Palettentausch' zijn er in Duitsland al lang modelclausules verkrijgbaar van de verenigingen die u bij de opdrachten kunt noemen. Daarbij moet u altijd het aantal aangenomen en geruilde pallets bijhouden. Zo draagt u als vervoerder bijv. geen risico meer als er is bijgehouden dat er geen pallets voor u klaarstonden.

Bonner Palettentausch is uitermate geschikt voor bijv. geregelde diensten waarbij de vervoerder de lege laadeenheden van de losplaats weer mee terugneemt naar dezelfde laadplaats.

Kölner Palettentausch is meer geschikt als u gebruikmaakt van verschillende laadplaatsen. Hier moet de vervoerder zelf zorgen voor pallets op de laadplaats. Op de losplaats krijgt hij dan weer lege pallets om verder te gebruiken.

5. Uitsluiting van verrekening

Probleem: “Veel mensen denken dat er in de wet staat dat de vracht altijd pas bij 100% moet worden betaald. Zelf in de algemene Duitse of Oostenrijkse vervoersvoorwaarden is dit principe maar beperkt geldig. In de praktijk is de verrekening van vrachtkosten en tegenvordering de algemene regel.”

Tip: Spreek van tevoren altijd af wat de voorwaarden zijn voor het ruilen van pallets. Vraag wat en hoe er moet worden geruild: Düsseldorfer pallets, europallets of dure gitterboxen? Leg vast wie er verantwoordelijk is als er iets niet gaat zoals is afgesproken. Hier draait het allemaal om duidelijke documentatie. U moet de palletbon en pakbon altijd van elkaar gescheiden houden en controleren of ook het juiste aantal pallets is ingevuld en duidelijk te zien is wie waar wat van wie heeft gekregen.

 

Meer informatie over TimoCom vindt u op www.timocom.nl.

Persbericht downloaden
top