30.04.2013

De trackingoplossing van TimoCom maakt zaken doen efficiënter en veiliger

Transparantie op alle routes

(1)

Düsseldorf 2013-04-30. Over de door TimoCom voor begin juni aangekondigde relaunch van TC eMap® inclusief trackingfunctie komen steeds meer details naar buiten. Bijvoorbeeld dat het nieuwe product op de transport logistic in München voor het eerst aan het publiek gaat worden voorgesteld. Ook de eerste afbeeldingen van de gebruikersinterface zijn inmiddels beschikbaar.

De nieuwe TC eMap® ziet er modern, netjes en overzichtelijk uit. En dat blijft zo, zelfs wanneer men tien of meer voertuigen met verschillende telematicasystemen gelijktijdig op de kaart in beeld brengt. Want dat is nu precies een van de top-features van het nieuwe TimoCom-product: De mogelijkheid, voertuigen te tracken en te laten tracken, onafhankelijk van de betreffende telematica-oplossing. Om de afzonderlijke voertuigen beter te kunnen identificeren, kan aan iedere GPS-zender een eigen naam worden toegewezen. Deze wordt in het overzicht en op het bij het voertuig behorende label op de kaart weergegeven. Via één klik op het voertuig in de overzichtslijst verschijnen vervolgens de opgeslagen contactgegevens op het scherm. Zodat onmiddellijke contactlegging mogelijk is.

Systeemoverkoepelende trackingoplossing
Ook over typen en omvang van de geïntegreerde telematicasystemen zijn nu nadere bijzonderheden bekend. Zo zullen bij de start ruim 20 van de bekendste Europese productfabrikanten in TC eMap® beschikbaar zijn. Maar er is ruimte voor uitbreiding: „In eerste instantie hebben we samenwerking gezocht met de belangrijkste telematica providers. Maar dat betekent niet dat daarmee de keus op is: Als een klant een ander systeem dan de tot dusver door ons in TC eMap® geïntegreerde gebruikt, horen wij dat graag. Wij nemen dan contact op met zijn provider, om deze zo snel mogelijk toegang tot onze trackingoplossing te verschaffen“, verduidelijkt Marcel Frings, chief representative van TimoCom.
En omdat onze trackingoplossing systeemoverkoepelend is, is TC eMap® met name voor kleine dienstverleners en vervoerders interessant. Want zij kunnen zich ook bij wisselende opdrachtgevers nu heel eenvoudig in TC eMap® laten tracken. Daarmee signaleren dienstverleners aan hun opdrachtgevers dat zij betrouwbaar zijn en de vracht veilig van A naar B brengen. „Opdrachtgevers kunnen overigens al vóór de contactlegging zien, of de betreffende vervoerder over trackbare voertuigen beschikt“, verklapt Frings, „Via de voertuiginvoer kunnen dienstverleners er namelijk speciaal op attenderen dat zij hun voertuigen voor tracking in TC eMap® beschikbaar stellen.“

Bewezen TC eMap®-functies blijven gehandhaafd
Naast de nieuw trackingoplossing zijn in TC eMap® opnieuw kostencalculatie en routeplanning geïntegreerd. Hiermee kunnen gebruikers snel, ongecompliceerd en rechtstreeks vanuit een vrachtaanbieding op de transportbeurs TC Truck&Cargo® de te rijden routen bepalen. Bovendien wordt actuele verkeersinformatie direct in de routeplanner van TC eMap® aangegeven. Daardoor ziet men al vóór de ritkostencalculatie, of de gekozen route ook daadwerkelijk het gunstigst is. Daarnaast heeft men de mogelijkheid, alle rit- en nevenkosten (bijv. tolgelden) voor de gekozen vertrek/bestemmingscombinatie te berekenen.

Persbericht downloaden
top