30.05.2016

Deze 4 trends bepalen de toekomst van de logistiek

Digitalisering leidt tot een betere concurrentiepositie van transportbedrijven

(1)

Erkrath, 19-05-2016 – Het eerste halfjaar is om en de voorspelde logistieke trends voor 2016 worden steeds concreter. De ontwikkeling in de richting van logistiek 4.0 zorgt voor grote veranderingen bij bedrijven. TimoCom, een van de leidende IT-dienstverleners voor de transportbranche, gaat ervan uit dat de onderwerpen automatiseren, koppelen en vooral digitaliseren nog belangrijker worden.

Mobiele datacommunicatie

Mobiele datacommunicatie en mobiel internetgebruik, overal en altijd, lijken alleen voor privégebruik te zijn bestemd. Maar voor de vervoersbranche zijn zaken als snelheid, mobiliteit en flexibiliteit juist heel belangrijk. Ook onderweg moeten er veilig zaken kunnen worden gedaan. Gebruikers vinden het inmiddels al vanzelfsprekend dat ze de mogelijkheid wordt geboden om hun toepassingen op alle apparaten te kunnen synchroniseren en gebruiken, zodat er geen gegevens verloren gaan.

Slimme interfaces

Zonder IT staat de logistieke wereld gewoon stil. Bijna elk vervoersbedrijf werkt met beschikbaarheidssoftware en een of meerdere vrachtbeurzen. TimoCom, het grootste transportplatform van Europa, koppelt deze systemen aan elkaar met de interface TC Connect, die 10 jaar geleden al in gebruik werd genomen. Hierdoor hoeven de vrije vrachten of vrije laadruimte niet meer vanuit het eigen transportmanagementsysteem handmatig in de vrachtuitwisseling te worden ingevoerd. Transportbedrijven kunnen zo niet alleen tijd besparen, maar ook een beter overzicht houden over de eigen activiteiten door deze bundeling van gegevens. De productiviteit kan hierdoor beter worden gemeten en verder worden geoptimaliseerd.

 

Transparantie met tracking

Volgens het motto 'Vertrouwen is goed, transparantie is nog beter' groeit de vraag naar en het gebruik van telematicasystemen bij het vervoer van goederen. Opdrachtgevers willen in real time worden geïnformeerd over waar de zending zich bevindt en transportbedrijven kunnen door telematica hun middelen nog beter inplannen. TimoCom, het grootste transportplatform van Europa, heeft tracking en transportbeurzen aan elkaar gekoppeld. Expediteurs kunnen zo bijvoorbeeld een goed overzicht houden, hoewel ze veel verschillende telematicasystemen gebruiken. Op een trackingplatform zijn interfaces voor alle grote telematicaaanbieders in Europa te vinden.

 

Digitale gegevensuitwisseling en gegevensbeveiliging

In het bedrijfsleven worden steeds meer gegevens en documenten in de cloud gezet of verstuurd via e-mail, openbare berichtendiensten of down- en uploaddiensten. Kortom: alles wat kan worden gedigitaliseerd, zal in de toekomst ook worden gedigitaliseerd. Deze transformatie is onomkeerbaar. Digitalisering betekent in het algemeen een aanzienlijke verbetering van de eigen concurrentiepositie. De informatiestroom tussen alle partijen wordt geoptimaliseerd en de arbeidsprocessen worden sneller en transparanter. Hier is echter een kloof tussen de gevoelde en echte veiligheid en de kennis van wat er met de gegevens gebeurt. Bedrijven hebben daarom een digitale strategie nodig voor de manier waarop ze met hun gegevens omgaan. Gebruikers en aanbieders zullen zich hierdoor in de toekomst steeds meer inzetten voor een verantwoorde manier van elektronische gegevensuitwisseling.

 

Meer informatie over TimoCom vindt u op www.timocom.nl

Persbericht downloaden
top