15.01.2014

Het vrachtaandeel klimt langzaam, maar gestaag omhoog

De TimoCom transportbarometer zorgt in Q4 voor een optimistische jaarwisseling

(2)

Düsseldorf 20.12.2013 – Het beeld dat de transportbarometer in 2013 vergeleken met het voorafgaande jaar liet zien, was evenwichtiger, vertoonde minder uitschieters en lag over het geheel genomen op een iets hoger niveau. Aan dat beeld deed ook het vierde kwartaal niets af. Met een vracht- en laadruimteverhouding van 49:51 was er weliswaar sprake van een licht capaciteitsoverschot, maar het vrachtaandeel lag niettemin 4 procentpunten boven de waarde van het jaar daarvoor.

„Wij gaan vooralsnog uit van een stabiel tot verhoogd vrachtaanbod in het 4de kwartaal.“, zo luidde in het kwartaalverslag nr. 3/2013 de voorspelling voor de TimoCom transportbarometer. En die voorspelling is uitgekomen: Het vrachtaandeel op de Europese vervoersmarkt zakte aan het begin van het laatste kwartaal iets omlaag, maar handhaafde zich met 53 procent op een bovengemiddelde waarde.

Een herfst met veel vracht
In november liet de TimoCom transportbarometer vervolgens een vracht- en laadruimteverhouding van 48:52 zien. Op de eerste blik gewoon een verdere daling van het vrachtaandeel, maar Marcel Frings, chief representative van TimoCom, beoordeelt de ontwikkeling positief: „Bij het lezen van de cijfers moeten we niet vergeten, waar we begonnen! Het afgelopen jaar stond de transportbarometer in november op 38:62 en zorgde in de donkere dagen voor de kerst overal in Europa voor een beroerde stemming onder de vervoersdienstverleners. Dat we nu tien procentpunten hoger liggen, is zo bezien een indrukwekkende stap in de richting van een positieve toekomst.“
Al met al kan dus van een sterke herfst worden gesproken – de winkels werden reeds ruim voor de kerst bevoorraad en medio december was er nog steeds veel  kerstvracht op de Europese wegen onderweg. Dat leidde tot een, voor deze „feestdagenmaand“, goede vracht- en laadruimteverhouding van 47:53.

Positie ontwikkeling zet door
Al met al zal ook het jaar 2013 als een consolideringsjaar op de weg naar economische opbloei de geschiedenis ingaan. Het eindresultaat van de vracht- en laadruimteverhouding bedroeg 47:53 en was dus beter dan 2012 (45:55). Voor de toekomst blijft Frings onveranderlijk optimistisch. „Wij gaan vooralsnog uit van een verdere verbetering op de Europese vervoersmarkt. Voor betrouwbare voorspellingen is het uiteraard nog te vroeg, maar de algemene tendens wijst in opwaartse richting. Of dat al in het eerste kwartaal van 2014 bewezen wordt, is afhankelijk van de mate waarin Petrus de handel in de weg staat.“
Wanneer er een stevige winter losbarst, vallen er nog wel wat bottlenecks te verwachten. Maar daarna ligt de weg open, voor meer vrachten en meer transportorders.

 

Meer informatie over TimoCom en de transportbarometer vindt u op www.timocom.nl.

 

Persbericht downloaden
top