08.08.2014

Marktontwikkeling nogal ongewoon

De TimoCom transportbarometer toont in het tweede kwartaal een bijzonder grillig beeld

(2)

Düsseldorf 08.08.2014 – In het tweede kwartaal van het jaar liet de TimoCom Transportbarometer op alle punten verrasende uitslagen zien. De vracht en laadruimte-verhouding ging maandelijks op en neer en lag deels duidelijk beneden de referentiewaarden van de voorafgaande jaren. Maar net zo steil als het omlaag ging, schoot het vrachtaandeel aan het eind van het kwartaal weer omhoog. Al met al kwam het tweede kwartaal met een vracht en laadruimte-verhouding van 52:48 uit op nagenoeg hetzelfde niveau als in 2012 (54:46) en 2013 (53:47).

Grillig, onbestendig en te koel voor de tijd van het jaar – de TimoCom transportbarometer lijkt dit kwartaal precies op het dagelijkse weerbericht. Aan het begin van het kwartaal kon de vervoersmarkt nog meeliften met de opleving van de maanden februari en maart. Het vrachtaandeel steeg in deze periode met bijna 25 procentpunten van een vracht en laadruimte-verhouding van 30:70 (februari) naar 54:46 (april). Maar uitgerekend in de meimaand was het alweer voorbij met de pret. Het vrachtaandeel op de TimoCom transportbarometer daalde naar 48% en lag daarmee meer dan tien procentpunten beneden de waarde van mei 2013. „Feitelijk is het wel zo dat wij de ontwikkeling van de TimoCom transportbarometers in de eerste beide maanden van het tweede kwartaal zo niet hebben kunnen zien aankomen“, verklaart Marcel Frings, chief representative van TimoCom. „Wij op een duidelijk vrachtoverschot gerekend, maar in plaats daarvan daalde het vrachtaandeel op de Europese transportmarkt met zes procentpunten.“

Overstromingen en feestdagen bederven het resultaat

Voor deze ontwikkeling houdt TimoCom voornamelijk twee in de maand mei spelende factoren verantwoordelijk. Enerzijds kent mei meer dan welke andere maand ook een groot aantal wettelijk vrije dagen. Dat aantal bedroeg over de diverse Europese landen gerekend maar liefst 24 arbeidsvrije dagen. Anderzijds stortte de transportmarkt in Zuidoost-Europa door toedoen van overstromingen op de Balkan volledig in. De overstromingscatastrofe in Kroatië, Servië en Bosnië-Herzegowina had niet alleen fatale gevolgen voor de mensen en de economie van de getroffen landen, maar werkte door naar de andere landen in Europa. „Daardoor moesten wij onze aan het eind van het eerste kwartaal gedane voorspelling dat het tweede kwartaal talrijke vrachten en tekortschietende laadruimtecapaciteiten te zoen zou geven, herzien“, aldus Frings, „en net also het item ‚onbestendigheid‘ nog eens extra onderstreept moest worden, volgde er in juni nog een tweede onverwachte ommekeer op de TimoCom transportbarometer.“

De afgelopen vier jaar kende het vrachtaandeel op de transportbarometer in de periode mei - juni maar één richting: omlaag. In 2013 daalde dit op de Europese wegvervoersmarkt zelfs met tien volle procentpunten van een vracht/laadruimte-verhouding van 60:40 in mei naar een (februari) evenwicht van 50:50 in juni. In het jaar daarvoor bedroeg die daling al zo'n vijf procentpunten. Maar ook op dit punt vertoont het tweede kwartaal 2014 een bijzonderheid. Tegen alle verwachtingen in liet de TimoCom transportbarometer namelijk weer een herstel zien. In de laatste maand van het kwartaal bedroeg de verhouding tussen vracht en laadruimte op de Europese wegvervoersmarkt 54:46.

Eerste jaarshelft vol verrassingen

Op basis van de ervaringen van de eerste zes maanden is de prognose voor het derde kwartaal deze keer iets gereserveerder: „Wij gaan er momenteel van uit dat er aan het eind van het komende kwartaal weer een laadruimteoverschot zal bestaan. De zomermaanden en de vakantietijd zorgen in het derde kwartaal al bijna traditioneel voor komkommertijd op de vervoersmarkt. Maar in september trekt de vrachtbusiness weer aan“, oordeelt Frings.

Positief stemt ook een kijkje naar de pure aanbodscijfers op de TimoCom vrachtbeurs TC Truck&Cargo®. Het niveau is hier de eerste vier maanden van het jaar met ruim 20% gestegen, in vergelijking met de referentiedatum van het voorafgaande jaar. Er moet dus nominaal meer vrachten worden vervoerd – en dat kon de vervoersmarkt in Europa wel eens extra impulsen geven.

Meer informatie over TimoCom en de transportbarometer vindt u op www.timocom.nl.

Persbericht downloaden
top