16.11.2023

Ondanks een sterke september: Transportvraag blijft onder het niveau van vorig jaar - maar keert terug naar het niveau van 2019

De TIMOCOM Transportbarometer voor het derde kwartaal van 2023

Q3 Frachtanteil Transportbarometer

De verhouding tussen vracht en laadruimte heeft zich aangepast tot het niveau van 2019, maar ligt nog steeds aanzienlijk onder de waarden van vorig jaar. 

Over het geheel genomen lag het vrachtaanbod in Q3 2023 21% lager dan vorig jaar. De verhouding tussen vracht en laadruimte komt overeen met de pre-Corona waarden van 2019. De toegenomen vraag naar transport in september leidde tot een stijging van de gemiddelde vrachtprijs. 

De transportbarometer vertoonde uitzonderlijk lage en hoge waarden tijdens de Corona-jaren. Dit jaar is het weer terug op het niveau van 2019. Ondanks een licht herstel ten opzichte van voorgaande kwartalen blijft de transportmarkt echter verzwakken. 

Nadat het vrachtaanbod in heel Europa in de eerste twee kwartalen van dit jaar aanzienlijk onder het niveau van vorig jaar lag (Q1 -51%; Q2 -46,3%), werd de kloof in het derde kwartaal kleiner, maar bedroeg nog steeds 21%. September was de maand met de meeste vrachtaanbiedingen dit kwartaal, maar het was nog steeds 13% minder dan in september 2022. Het aantal aanbiedingen binnen Duitsland lag in het derde kwartaal zelfs 32% lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Zoals verwacht nam de vraag naar transportcapaciteit weer toe na de zomervakantie. In september was er opnieuw aanzienlijk meer vraag naar transport op deTIMOCOM-marktplaats te bespeuren: Hier werden in heel Europa 46% meer vrachtaanbiedingen gegenereerd dan in augustus. In Duitsland waren er 57% meer aanbiedingen. De verhouding tussen vracht en laadruimte in Europa was 64 tot 36 in juli, 57 tot 43 in augustus en dus minder evenwichtig met 69 tot 31 in september.

Frachtangebote EU Q3 2023

De verandering in het vrachtaanbod in Europa in het derde kwartaal van 2023. 

Economische ontwikkeling drukt de vraag op de transportmarkt

Ondanks de dalende inflatie blijft de verzwakkende economie de transportsector onder druk zetten. Een van de redenen is bijvoorbeeld de opvallende zwakte in de bouwsector, die een negatief effect heeft op de ordersituatie van transporteurs. Maar een terughoudende consumptie en een gebrek aan investeringen op veel gebieden zijn ook plausibele redenen waarom de cijfers van vorig jaar niet konden worden gehaald - zowel in de particuliere sector, zoals de GfK-index voor het consumentenklimaat laat zien, als in de commerciële omgeving. Dit wordt bevestigd door de ifo Business Climate Index, die de afgelopen drie maanden daalde van 87,4 naar 85,7, ook al verbeterden de verwachtingen van de respondenten onlangs nog in september. 

De detailhandel lijdt onder deze ontwikkeling. Volgens het Federaal Bureau voor de Statistiek daalde de omzet in augustus 2023 in reële termen met 1,2% ten opzichte van de voorgaande maand. Vergeleken met het voorgaande jaar zelfs met 2,3%. Volgens de consumentenprijsindex stegen de voedselprijzen bovengemiddeld met 9,0% en hielden ze samen met de energieprijzen de inflatie hoog. 

"Door de economische ontwikkeling was de algehele vraag naar vrachtruimte in Europa laag vergeleken met 2022, ook al was er vorige maand een lichte stijging merkbaar in de vrachtaanbodcijfers," zegt Gunnar Gburek, Head of Business Affairs bij TIMOCOM. "De transportmarkt in Duitsland gedraagt zich voorzichtig en weerspiegelt de algemene economische ontwikkeling. De belangrijkste redenen zijn de zwakke buitenlandse vraag en de binnenlandse economie." Er wordt niet verwacht dat de vraag naar transport dit jaar aanzienlijk zal toenemen, voegt Gburek eraan toe. "Als de transportmarkt zich op hetzelfde niveau blijft ontwikkelen als in 2019, zal de vraag naar laadruimte in het vierde kwartaal van 2023 opnieuw dalen. Dit lijkt realistisch gezien de economische situatie in Europa en vooral ook in Duitsland."

Frachtangebote DE Q3 2023

De verandering in het vrachtaanbod in Duitsland in het derde kwartaal van 2023. 

Gemiddelde vrachtprijs bereikt hoogste niveau ooit

Na de groei van het vrachtaanbod steeg de gemiddelde vrachtprijs per kilometer in september met 6,5% ten opzichte van de vorige maand. In totaal ligt deze waarde zelfs 21,3% boven het laagste punt van dit jaar in februari. Ondanks deze stijging over het jaar liggen alle prijzen nog steeds ver onder de pieken van 2022, toen de vraag veel hoger was. 

Meer vrachtaanbiedingen van en naar Zweden

Opmerkelijke veranderingen in het vrachtaanbod waren onder andere te zien op de route tussen Duitsland en Zweden. Met name het aanbod van Duitsland naar Zweden steeg met 70% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Van Zweden naar Duitsland waren er nog steeds 38% meer vrachtaanbiedingen. Zweden exporteert onder andere voertuigen, houtproducten en farmaceutische producten, maar ook ijzer en staal. Als het gaat om het importeren van goederen, is Duitsland de belangrijkste handelspartner van Zweden. Wat betreft export staat Duitsland op de tweede plaats na Noorwegen, zoals gemeld door de Duits-Zweedse Kamer van Koophandel. Zowel de import als de export zouden ook boven het handelsniveau van voor Corona uitkomen. De invoer uit Duitsland bestaat voornamelijk uit machines en farmaceutische producten. 

Lagere vraag naar transporten naar Zwitserland

Op veel routes richting Zwitserland nam de vraag naar transportcapaciteit in het 3e kwartaal af, ondanks de verstoring van het treinverkeer door de Gotthardtunnel, waarvan werd verwacht dat die zou leiden tot een toename van het vrachtverkeer over de weg. Er waren bijvoorbeeld 55% minder vrachtaanbiedingen op de route van Oostenrijk naar Zwitserland en 51% minder vrachtaanbiedingen van Frankrijk naar Zwitserland dan in het vorige kwartaal. Van Duitsland naar Zwitserland waren er 42% minder aanbiedingen dan in het voorgaande jaar en van Italië 29% minder vrachtaanbiedingen. Vanwege de spoorverbinding, die naar verwachting enkele maanden gesloten zal blijven, kan in het vierde kwartaal een toename van het vrachtverkeer over de weg rond Zwitserland worden verwacht.

Het vrachtaanbod van België en Nederland naar Duitsland daalde ook (BE-DE -52%; NL-DE -25%). Een van de redenen is de daling van het landtransport vanuit de zeehavens. De containeroverslag in de ZARA-havens is sinds het begin van het jaar blijven dalen. 

Frachtangebote Relationen Q3 2023

Vergelijking van veranderingen in het vrachtaanbod op Europese routes. 

Over de TIMOCOM transportbarometer

Met de transportbarometer analyseert het FreightTech bedrijf TIMOCOM sinds 2009 de ontwikkeling van het transportaanbod en de transportvraag van de in de markt geïntegreerde vrachtbeurs. Meer dan 154.000 internationale gebruikers genereren dagelijks tot een miljoen nieuwe aanbiedingen van vracht- en laadruimte.

Persbericht downloaden

top