18.01.2013

Per saldo negen maanden laadruimteoverschot

De TimoCom transportbarometer ligt ook in het 4de kwartaal ver onder het niveau van het voorafgaande jaar

(2)

Düsseldorf, 2013-01-18. In het 4de kwartaal gaf de TimoCom transportbarometer een zeer wisselvallig beeld te zien, dat tevens kenmerkend was voor het hele jaar. Het vrachtaandeel op de Europese transportmarkt ligt nog steeds beneden het gemiddelde. Desondanks kende 2012 een verzoenlijk einde en gloort er hoop voor het komende jaar.

Nadat september geëindigd was met een vracht/laadruimteverhouding van 53:47, was de hoop zeker niet ongegrond dat ook het slotkwartaal eveneens met een vrachtoverschot zou starten. De afgelopen jaren waren de waarden voor september en oktober vrijwel altijd identiek. Zo eindigde het 3de kwartaal 2010 met een verhouding van 68:32 en het 4de kwartaal startte met 69:31. Een jaar later liet de TimoCom transportbarometer voor beide maanden met 60:40 zelfs een exact gelijke verhouding zien. Maar dit jaar bleek de septemberwaarde niet geëvenaard te kunnen worden. Van het gerealiseerde vrachtaandeel van 53 procent bleef slechts 48 procent over.

In de transportmaand november liep de thermometer volgens verwachting nog een keer stevig omlaag. De verhouding tussen vrachtaanbod en beschikbare laadcapaciteit bedroeg nog slechts 38:62. „De beide eerste maanden van dit kwartaal lagen ver onder het niveau van het jaar daarvoor. In 2011 lag het vrachtdeel nog 12 procentpunten hoger, 2010 zelfs 25 procentpunten boven de referentiewaarden van dit jaar! Transportdienstverleners die in oktober en november van dit jaar bijvoorbeeld dankzij langlopende orders nog de weg op konden, behoorden tot de gelukkigen“, aldus Marcel Frings, Chief Representative van TimoCom, in zijn beoordeling van de Europese transportmarkt aan het begin van het 4de kwartaal.

2012 was een jaar van pieken en dalen
Het slotkwartaal van 2012 was een afspiegeling van het gehele jaar. Voortdurend volgde op elk positief bericht onmiddellijk weer een negatieve boodschap, maar elke zwakke maand werd ook direct weer door een betere afgewisseld. 2012 was dus in de waarste zin van het woord een op-en-neer jaar. Zo ook in het 4de kwartaal: „Nadat de TimoCom transportbarometer in november slechts een waarde 38:62 aangaf, klom die in december maar liefst tien procentpunten omhoog“ observeert Marcel Frings, „De invloed van de kersthandel op de transportbranche is heel duidelijk herkenbaar. De korte weken rond de feestdagen vormden een logistieke uitdaging, aangezien er in slechts weinig dagen veel verzet moest worden.“ En dat loonde de moeite: Met een waarde van 48:52 lag de vracht/laadruimteverhouding in december voor het eerst boven de vergelijkingswaarde van het jaar daarvoor (44:46 in 2011). Deze opleving oppakken in het nieuwe jaar 2013 is nu de grote hoop in de transport- en logistiekbranche.

Persbericht downloaden
top