24.07.2013

Samen voor het milieu

TimoCom en NABU zetten zich in voor meer hoogwaterbescherming

(1)

Düsseldorf, 05-07-2013. De beelden van de overstromingen heeft menigeen nog op het netvlies: Trucks stonden tot aan de cabine in het water, wegen waren niet of nauwelijks berijdbaar, leveringen vielen uit en ontstond een schade van miljarden. Kortom: Het verkeer was in grote delen van Duitsland compleet lam gelegd.

Maar het is natuurlijk sinds deze laatste overstromingscatastrofe in Midden-Europa bekend, hoe belangrijk de thema's hoogwater en natuurbescherming zijn. Omdat TimoCom Soft- und Hardware GmbH uit volle overtuiging „groen“ denkt, neemt het bedrijf zich die thema's zeer ter harte en ondersteunt daarom sinds 2010 de Duitse natuurbeschermingsbond (NABU) bij een project, waarbij het om de renaturisatie van een gedeelte van de Rijn gaat.

TimoCom heeft de ambitie om het milieuvriendelijkste aanbestedingsplatform te zijn
Om beelden van overstromingsrampen in de toekomst tot een zeldzaamheid te maken, is het nu tijd om te handelen. De Düsseldorfse onderneming onderkende dit drie jaar geleden al en ondersteunt sindsdien de NABU bij een gezamenlijk project. Het gaat hier om de om de renaturisatie van een riviergedeelte in de buurtschap Bislich in de stad Wesel. Doel van het project is het, twee zijarmen, die door de vroegere winning van kiezel en zand zijn ontstaan, tot een het gehele jaar doorstroomde zijarm van de Rijn te maken. „TimoCom vindt dir project heel belangrijk, want wij hebben ons van meet af aan als doel gesteld, het milieuvriendelijkste platform te zijn.“, aldus Marco Haack, verantwoordelijk voor duurzaamheidszaken. Een ambitieus plan, waarvoor iedereen zich maar al te graag consciëntieus inzet. En het allermooiste daarbij: Het project draagt niet allen bij tot bescherming van het milieu, maar ook tot de natuurlijke hoogwaterbescherming. Die laatste is volgens experts namelijk het effectiefs en het veiligst.

De rivier als levensader
De Rijn is de meest bevaren binnenwaterweg van Europa, waarvan de uiterwaarden voor 85% afgesneden of vernietigd werden. In gebieden waar de natuur nog ongerept is, nemen uiterwaarden het water op, geven het tijdens droge fasen weer af en remmen zo het geweld van de hoge vloedgolven. Deze natuurlijke bescherming ontbreekt in het genoemde projectgebied. Door de aanleg van de nevengeul, die 2015 gereed zal komen, wordt de waarschijnlijkheid van een overstroming dus aanmerkelijk gereduceerd, omdat het rivierwater meer ruimte krijgt om zich te verspreiden. Ook flora en fauna profiteren van het project, want in de tegen de golven beschermde uiterwaarden zullen tal van dier- en plantensoorten weer een veilig thuis vinden. Ook de inheemse visbestanden krijgen dan weer een „kinderkamer“ en Wadden- en watervogels een veilige broed- en voedselhabitat. Een bijkomend positief neveneffect: De ecologische functies van de rivier worden nagenoeg volledig hersteld.

Beroepsscheepvaart wordt door het project niet gehinderd
De nevenarm zal dus als natuurlijke verbinding tussen de intensief gebruikte waterweg en het omliggende uiterwaardenlandschap fungeren. De beroepsscheepvaart wordt door het project niet belemmerd. Al met al een mooi voorbeeld dat laat zien dat economie en milieubescherming geen tegenstelling vormen, maar heel goed samen kunnen gaan. En voor TimoCom Soft- und Hardware GmbH een teken dat het gezamenlijke project met de natuurbeschermingsbond de juiste weg is om voor een betere en veilige toekomst voor mens en milieu te zorgen en het doel te realiseren, het milieuvriendelijkste aanbestedingsplatform te zijn.

Persbericht downloaden
top