02.12.2013

TimoCom ondersteunt adviezen van de IRU

Leidraad beoogt vergemakkelijking van het betrouwbaar gebruik van vrachtbeurzen door de transportbranche

(1)

Geneve, 02.12. 2013–  De economische en ecologische voordelen van het gebruik van een vracht- en laadruimtebeurs zijn voor transportdienstverleners en opdrachtgevers in gelijke mate voor de hand liggend. Maar aanbieders en gebruikers zien zich eveneens voor uitdagingen en risico's geplaatst, die onlangs door de International Road Transport Union (IRU) in kaart gebracht en aan de orde gesteld zijn. De 170 leden uit 74 landen namen daartoe op 7 november 2013 deel aan de IRU Goods Transport Council (CTM) in Genève, teneinde richtlijnen voor een veilig gebruik van vrachtbeurzen goed te keuren. Marcel Frings, chief representative van TimoCom, ging in zijn voordracht uitgebreid op de complexiteit van het onderwerp in en presenteerde een omvangrijk veiligheidspakket.

Volledige inzet voor betrouwbare transacties
Uit de analyse van de International Road Transport Union blijkt dat vrachtbeurzen steeds meer worden gebruikt om lege ritten resp. onvolledig benutte capaciteiten te reduceren. Online-platformen van dit type leveren aldus een fundamentele bijdrage aan de terugdringing van de dagelijkse planningsstress, kostenbesparing en omzetvergroting. Tegelijkertijd wordt de transportbranche gekarakteriseerd door een hoge concurrentiedruk, waardoor veel bedrijven onvoldoende financiële reserves hebben.

Teneinde „zwarte schapen“, pogingen tot oplichting en zelfs georganiseerde criminaliteit geen enkele kans te bieden, dienen alle bij het wegvervoer betrokken partijen zich tegen vervalste of ongeldige documenten, betalingsfraude en vrachtdiefstal te beschermen. Padrosa daarover: „Vrachtbeurzen zijn al lang realiteit, maar er bestaan bepaalde risico's voor de gebruikers en het ontbreekt aan voorlichting, hoe er met die risico's moet worden omgegaan. Om die reden hebben wij een leidraad opgesteld, waarin op alle business mogelijkheden, uitdagingen, mogelijke onzuivere praktijken en algemene veiligheidsvoorzieningen bij het gebruik van vrachtbeurzen wordt ingegaan.“  

Vertrouwen is goed, controle is beter
In het kader van de bijeenkomst in Genève sprak ook Marcel Frings, TimoCom, over de uitdagingen en mogelijkheden van vrachtbeurzen. Namens de IT-onderneming presenteerde Frings het meervoudig getrapte veiligheidssysteem van TimoCom. Met ruim 450.000 vracht- en laadruimte-aanbiedingen per dag stelt de sinds 1997 opererende onderneming uitzonderlijk hoge eisen aan het aspect veiligheid. Een en ander omvat o.a. een uitvoerige en voortdurende controle van alle klanten en hun bedrijfspapieren, voordat deze toegang tot het platform krijgen, deskundige juridische advisering in lastige kwesties, en een zeer geavanceerd IT-systeem met beveiligde toegangen. „Ons moto luidt: 'Vertrouwen is goed, controle is beter', en we zijn er bijzonder trots op dat we aan de criteria van de IRU meer dan ruimschoots voldoen“, aldus TimoComs chief representative na de bijeenkomst. De eerste stap naar een veilig gebruik van vrachtbeurzen is met de goedkeuring en publicatie van de richtlijnen nu gezet. Nu moeten de adviezen natuurlijk in de praktijk worden nageleefd – want alleen dan kunnen de risico's zo klein mogelijk worden gehouden.

Meer informatie over TimoCom vindt u op www.timocom.nl. De “Guidelines for the safe use of freight exchanges“ van de IRU vindt u op www.iru.org.

Persbericht downloaden
top