26.08.2021

TIMOCOM transportbarometer

Vrachtaanbiedingen in Europa overtreffen waarden van vóór de uitbraak van de pandemie

vrachtaanbiedingen: Waarden boven het niveau van het voorgaande jaar

TIMOCOM transportbarometer: Vrachtaanbiedingen in Europa overtreffen waarden van vóór de uitbraak van de pandemie

Tweede kwartaal van 2021 laat aanhoudende groei zien: Vrachtvolumes overtreffen opnieuw jaar 2019 van voor de crisis. Versoepeling en inhaaleffecten hebben gevolgen voor de transportmarkt in Europa.

Erkrath, 15.08.2021 - Het tweede kwartaal van 2021 bevestigt de opwaartse trend in het goederenvervoer over de weg. Uit de TIMOCOM Transportbarometer blijkt een algemene gestage toename van het aantal vrachtaanbiedingen in het Smart Logistics System. Een blik op de balans van het tweede kwartaal van 2021 laat zien: De vrachtaanbiedingen zijn meer dan verdrievoudigd in vergelijking met het tweede kwartaal van 2020 en overtreffen zelfs de waarden van dezelfde periode in 2019.

Het tweede kwartaal van 2021 zet de ontwikkelingen van het vorige kwartaal voort: Met een verdere stijging van het vrachtaanbod met 51 procent ten opzichte van het eerste, zorgt het tweede kwartaal van 2021 opnieuw voor nieuwe records in TIMOCOM's Smart Logistics System.

Groei van de vrachtinvoer ook in het tweede kwartaal

Het tweede kwartaal van 2021 zet de ontwikkelingen van het eerste kwartaal voort: Het jaar was in het eerste kwartaal al goed van start gegaan met een groei van het vrachtaanbod met 58 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020. Met een verdere stijging van het aantal vrachtboekingen met 51 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021 zorgt het tweede kwartaal voor nieuwe recordwaarden in de vrachtbeurs van TIMOCOM. In vergelijking met het zwakke tweede kwartaal in het Corona-jaar 2020 betekent dit een stijging van 251 procent. In vergelijking met 2019, het jaar voordat de pandemie uitbrak, zijn de vrachtaantallen zelfs verdubbeld.

 

Na het eerste kwartaal van 2021, dat in maart eindigde met een toename van ongeveer 6 miljoen vrachtboekingen meer dan in dezelfde maand van 2020, is er ook in het tweede kwartaal sprake van een aanzienlijke stijging: Sinds april zijn er meer dan drie keer zoveel vrachtaanbiedingen gegenereerd in het Smart Logistics System. De redenen zijn onder meer de opening van de detailhandel en de algemene economische ontwikkeling in Europa na het wegvallen van de laatste Coronagolf. Omdat de verwerkende industrie weer grotendeels op volle toeren draait. Het economisch herstel komt ook tot uiting in het tekort aan vrachtruimte in heel Europa.

 

Na all-time high, kleine zomerdip op de Europese markt

De ontwikkeling in aantallen: April 2021 kende een matige stijging van 2% ten opzichte van de reeds sterke maand maart. In mei is het vrachtvervoer opnieuw aanzienlijk toegenomen, namelijk met 18%. "De nasleep van de blokkade van het Suezkanaal speelt hierbij een rol, naast de versoepeling van de Coronamaatregelen. Veel goederen moesten in de weken daarna vanuit de havens landinwaarts worden vervoerd," vertelt Gunnar Gburek, bedrijfswoordvoerder bij TIMOCOM. "Bovendien blijft de eCommerce business booming. De seizoensgebonden daling van 5 procent in juni ten opzichte van de voorgaande maand doet niets af aan de trend."

In vergelijking met 2020, dat werd gekenmerkt door beperkingen in verband met  Corona, vertonen de afzonderlijke kwartaalmaanden van 2021 nieuwe hoogtepunten: 334 procent in april, 345 procent in mei en 152 procent in juni.

 

Meer vrachten, minder vrachtwagens

De scherpe daling van laadruimtecijfers blijft opvallend. In sommige gevallen werden dalingen tot -25% opgetekend in vergelijking met het voorgaande jaar. Deze negatieve tendens is echter een gevolg van het grote aanbod van vracht. Dit komt omdat de mogelijkheid om de beschikbare laadruimte te benutten zeer groot blijft. De behoefte om actief laadruimte aan te bieden stagneert dus door het overvloedige aanbod. Deze enorme toename van het vrachtvervoer blijkt ook uit de gegevens per land.

 

Niveau van vóór de crisis op veel markten overschreden

In Duitsland werd in het tweede kwartaal 69 procent meer vracht geregistreerd in het binnenlandse verkeer dan in het voorgaande kwartaal van 2021. De lichte daling van 4 procent in het eerste kwartaal van 2021 ten opzichte van de vrachtboem eind 2020 kan dus meer dan goedgemaakt worden. De maandelijkse ontwikkeling van het binnenlandse verkeer in het tweede kwartaal van 2021 in Duitsland: in april +2 procent, mei +17 procent en juni -5 procent. Naast de algemene economische tendens is deze ontwikkeling ook te wijten aan de ladingoverschotten die worden veroorzaakt door containerschepen die vertraging oplopen.

 

Na een daling van 15 procent in 2020 noteert de Nederlandse markt in het eerste kwartaal van 2021 een gemiddelde groei van 6 procent. Voor het goederenvervoer wordt hier voor 2021 een groei van ongeveer 1,5 procent verwacht. Wat de vervoersvraag in het vrachtvervoer over de weg betreft, geven de groeipercentages ons reden tot optimisme dat deze raming zal worden overschreden. Indicaties worden bijvoorbeeld gegeven door de gegevens van de volgende landencombinaties: Het aantal vrachtboekingen met plaats van lading in Nederland en bestemming in Duitsland is in het tweede kwartaal met 454 procent gestegen ten opzichte van 2020.

 

Ook de markt in Polen vertoont een verdere opwaartse dynamiek, ook al verloopt het herstel na de Coronabeperkingen iets trager dan op de Europese markt in het algemeen. De stijging in het tweede kwartaal van 2021 is wel lager dan die van het vrachtaanbod in Duitsland. In totaal werd echter een plus van 183 procent opgetekend in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Na een reeds sterk eerste kwartaal van 2021 (+30%), stegen de vrachtvolumes binnen Polen in het tweede kwartaal met 15% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2021. De maandelijkse ontwikkeling in detail: De sterke maand maart zet zich in Polen voort, hoewel er in april 2021 aanvankelijk sprake is van een daling van 25% ten opzichte van de voorgaande maand. In mei en juni worden de voorgaande maanden opnieuw overtroffen: plus negen procent en plus zestien procent.

 

Frankrijk met grootste toename binnenlands vrachtvervoer

Het aantal binnenlandse zendingen met lading en bestemming in Frankrijk is in het tweede kwartaal van 2021 het sterkst gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder: een stijging van 492 procent in april, 283 procent in mei en nog eens 93 procent in juni. De markt bleef tussen mei en juni op het hoge niveau van het vorige kwartaal. Het enige dat nog indrukwekkender is, is de toename van het vrachtvervoer uit Duitsland met bestemming Frankrijk in vergelijking met 2020. Hier is het aanbod in de eerste maand meer dan vertienvoudigd: 1312 procent in april, 731 procent in mei en nog eens 99 procent in juni 2021.

Goederenvolumes in Spanje boven het niveau van voor de crisis 

Het vrachtvervoer vanuit Spanje naar de rest van Europa blijft over het algemeen toenemen. De vracht uit Europa met bestemming Spanje vertoont daarentegen een lichte stijging ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. In vergelijking met de periode vóór de crisis valt vooral mei 2021 op door een aanzienlijke toename, vooral van het vrachtaanbod van Spanje naar Duitsland (+104%) en naar Frankrijk (+71%) in vergelijking met mei 2019. Het aantal aanbiedingen van vracht van Duitsland naar Spanje in mei 2021 is het sterkst gestegen, met 125 procent in vergelijking met 2019. Mei is een sterke maand in Spanje als gevolg van de import en export van levensmiddelen: In vergelijking met 2019 is het totale vrachtvolume in mei 2021 met 80 procent gestegen. Alleen het vrachtaanbod met bestemming Roemenië daalde en schommelde in het tweede kwartaal: April -53 procent, mei -12 procent en juni +73 procent.

 

Met de Transportbarometer analyseert het FreightTech-bedrijf TIMOCOM sinds 2009 in 46 Europese landen de ontwikkeling in vraag en aanbod van transport op de vrachtbeurs die in het Smart Logistics System is geïntegreerd. Meer dan 135.000 internationale gebruikers genereren dagelijks tot 800.000 aanbiedingen van vracht- en laadruimte. Het systeem helpt de meer dan 45.000 klanten van TIMOCOM hun logistieke doelen slim, veilig en eenvoudig te bereiken.

Meer informatie vindt u op www.timocom.nl.

Over TIMOCOM

TIMOCOM GmbH is een middelgroot FreightTech-bedrijf. De IT- en dataspecialist helpt zijn klanten met slimme, veilige en eenvoudige oplossingen om hun logistieke doelen te behalen. Er maken meer dan 45.000 gecontroleerde bedrijven gebruik van dit systeem en ze plaatsen samen tot wel 800.000 internationale vracht- en laadruimte aanbiedingen per dag.

Perscontact

TIMOCOM

Smahan Dahmani-Cicek

Country Manager Benelux

TIMOCOM GmbH

Timocom Platz 1

DE-40699 Erkrath

+49 211 88 26 69 35

presse@timocom.com

 

Persbericht downloaden
top