21.07.2020

TIMOCOM transportbarometer: drastische daling door corona

Dalingen in heel Europa tijdens traditioneel vrachtrijke maanden – met zichtbaar herstel in juni

Transportbarometer

Erkrath, 21-07-2020 – Vanwege de pandemie was er zelfs in de traditioneel vrachtrijke maanden april en mei in heel Europa een enorme daling in het aantal transportdiensten te zien. “Onze transportbarometer liet in het tweede kwartaal van 2020 over het geheel genomen een daling van 45 procent in het aantal vrachten zien in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder”, zegt Gunnar Gburek, de woordvoerder van TIMOCOM. Binnen Duitsland liep het aantal transportdiensten in het tweede kwartaal van dit jaar zelfs nog verder terug.

Corona heeft tot een drastische daling van het transportvolume geleid, maar in juni gaat het weer de goede kant op

Licht herstel na coronashock

Ook bij het vrachtvolume binnen Duitsland was over het hele tweede kwartaal genomen een aanzienlijke daling van 49 procent ten opzichte van het jaar ervoor te zien. Als we wat meer naar de details kijken, zien we dat het aantal vrachten vanwege corona in april 67 procent lager dan in april 2019. Maar in de daaropvolgende maanden mei (-53 procent) en juni (-23) was er een verbetering in de ontwikkeling van de Duitse markt te zien en kwamen de cijfers van vorig jaar steeds meer in zicht.

Dat is in lijn met de trend in de rest van Europa. In juni was er in de 44 Europese landen waar de markt met de transportbarometer wordt geanalyseerd een stijging van 69 procent van het vrachtvolume ten opzichte van de maand mei te zien. In juni 2020 lag het vrachtvolume nog maar 17 procent lager dan dezelfde maand een jaar eerder. “We moeten de verdere ontwikkelingen in deze pandemie nauwlettend in de gaten houden. Maar de cijfers van de maand juli geven de hoop dat we in de logistieke sector het ergste achter de rug hebben”, zegt de woordvoerder van TIMOCOM.

Logistiek in lockdown 

Bij individuele landenanalyses is te zien hoe nauw de cijfers van de transportbarometer met de effecten van corona en de politieke reacties daarop samenhangen. De vrachtaanbiedingen voor ritten van Duitsland naar Frankrijk namen in april met 84 procent en in mei nog eens met 67 procent af ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Medio mei versoepelde Frankrijk zijn strenge lockdownregels. Daardoor steeg de vraag in juni tot ongekende hoogte en was toen zelfs 16 procent hoger dan dezelfde maand een jaar eerder.

In Oostenrijk dat zijn grenzen met Duitsland in juni weer opende, kon een vergelijkbaar beeld worden geschetst. Hier nam het aantal transportopdrachten vanuit Duitsland in april met 70 procent en in mei met 59 procent af in vergelijking met dezelfde maanden van een jaar eerder. Maar in de daaropvolgende maand was er geen sprake van een sterke stijging en bleef het bij een daling van 18 procent vergeleken met juni 2019.

De transportvolumes van Polen naar Duitsland daalden in april 2020 in vergelijking met april 2019 ook met de helft (-53 procent). Maar aan het einde van het kwartaal, in juni, was er een snelle stijging van 96 procent in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder te zien.

“Er was een ongekende daling in de Duitse exporten in april van dit jaar. Onze transportbarometer geeft duidelijk aan dat het wegtransport als gevolg daarvan een grote klap heeft gekregen. Of de opwaartse trend van dit moment doorzet, kan niemand voorspellen. Maar met het oog op de actuele ontwikkeling kan de branche voorzichtig optimistisch zijn over de rest van het jaar”, aldus Gunnar Gburek.

Met de transportbarometer analyseert het FreightTech-bedrijf TIMOCOM sinds 2009 in 44 Europese landen de ontwikkeling in vraag en aanbod van transport op de vrachtbeurs die in het Smart Logistics System is geïntegreerd. De meer dan 130.000 gebruikers genereren elke dag tot 750.000 internationale vracht- en laadruimteaanbiedingen. Het systeem helpt de meer dan 43.000 klanten van TIMOCOM hun logistieke doelen slim, veilig en eenvoudig te bereiken.

Persbericht downloaden
top