09.05.2023

TIMOCOM transportbarometer: eerste lichte kentering zichtbaar

Freight share in Europe

Toenemende vraag naar vrachtaanbiedingen en beperkte capaciteiten ondanks grotere beschikbaarheid van laadruimte.

Grafiek: Ontwikkeling vrachtaandeel in Europa © TIMOCOM

Erkrath, 13-04-2023 – de eerste maanden van 2023 werden gekenmerkt door hoge energieprijzen, terughoudend consumentengedrag, grote voorraden en minder orders. Over hoe de economie zich dit jaar gaat ontwikkelen, lopen de meningen uiteen. En wat voor gevolgen dit voor de transportbranche heeft, is nog hoogst onzeker.

Maar als we naar de cijfers op de TIMOCOM transportbarometer voor het eerste kwartaal van 2023 kijken, is er wel al een lichte trend te zien. Nadat in de eerste twee maanden van dit jaar nog veel minder vrachtaanbiedingen werden geplaatst dan in het kwartaal ervoor, is het volume in maart in heel Europa weer aanzienlijk gestegen met 42 procent. Daarmee is voor het eerst sinds de herfst van 2022 weer een kentering te zien in de daling van de vraag naar laadruimte. Maar het hele kwartaal ligt nog steeds zo'n 25 procent onder het niveau van het vorige kwartaal.

This is an embedded image

Grafiek: Vrachtaanbiedingen in Europa vergeleken met de maanden ervoor © TIMOCOM


24 procent meer laadruimteaanbiedingen in het eerste kwartaal

Bij het aantal aanbiedingen van vrije laadruimte is in het eerste kwartaal van 2023 een duidelijke stijging te zien. In vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar met 16 procent - vergeleken met het vierde kwartaal van 2022 bedroeg de stijging 24 procent. Maar dit is eerder een gevolg van een lager aantal vrachtaanbiedingen en niet van bijvoorbeeld extra capaciteit op de markt. De capaciteiten blijven beperkt, mede door het gebrek aan chauffeurs en de algemene economische situatie. Bovendien bevestigt dit de stijgende tendens uit het vorige kwartaal om langetermijncontracten af te sluiten met dienstverleners en beschikbare capaciteiten veilig te stellen.

This is an embedded image

Grafiek: Laadruimte aanbiedingen in Europa stegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal © TIMOCOM


Over het algemeen is er nu meer interesse in contracten. Dit komt onder andere door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, waardoor weer voor sterk stijgende prijzen wordt gevreesd. Ook zonder grote vraag blijven de prijzen onverminderd hoog – door de kosten die maar blijven oplopen. Hierbij kan een succesvolle strategie de volgende maanden onder andere zijn om beschikbare capaciteiten op de spotmarkt te zoeken en op het juiste moment contracten af te sluiten”, legt prof. dr. Christian Kille, hoofd studieprogramma aan de faculteit economie van de Technical University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt, uit.

Bovendien valt te constateren dat ondanks het gestegen aantal vrachtaanbiedingen en de daarmee toenemende concurrentiestrijd de aangeboden vrachtprijs in het langeafstandsvervoer in vergelijking met vorig jaar in heel Duitsland gemiddeld met meer dan 7 procent is gestegen. In Europa is een stijging van bijna 3 procent te zien. De kosten zijn zo hard gestegen dat de prijzen niet meer worden verlaagd tot het niveau van voor corona.

Procentueel gezien zijn vraag en aanbod in het eerste kwartaal van dit jaar in heel Europa nagenoeg in balans. De verhouding tussen vracht- en laadruimte aanbiedingen bedroeg in Europa gemiddeld 59:41. Datzelfde beeld is ook op de Duitse transportmarkt te zien.


“De vooruitzichten voor de Duitse economie zijn wel wat optimistischer, maar vooral de transportbranche blijft met enorme uitdagingen kampen. Daarbij zijn veel opdrachtgevers er al mee begonnen hun strategieën in de transportbranche aan de actuele situatie aan te passen. En dit werkt ook door in het vrachtvolume”, zegt Gunnar Gburek, Head of Business Affairs bij TIMOCOM

This is an embedded image

Grafiek: Vrachtaandeel in Duitsland @ TIMOCOM


Stakingen in Frankrijk ook goed voelbaar in omringende landen

Door de wijdverspreide en aanhoudende stakingen in Frankrijk zijn de toeleveringsketens van bedrijven verstoord, wat weer tot vertragingen en leveringsproblemen leidt. Ook de kostendruk neemt toe omdat expediteurs gedwongen zijn om alternatieve routes en transportmiddelen te gebruiken. Door de geblokkeerde wegen en grensovergangen en het neergelegde werk is het goederenvervoer tussen Frankrijk en omringende landen aanzienlijk afgeremd. Ook Duitsland is als een van de belangrijkste handelspartners van Frankrijk direct getroffen door de gevolgen van de stakingen. Zo is bij de transporten van Duitsland (DE) naar Frankrijk (FR) een daling van 55 procent en in omgekeerde richting een daling van 61 procent in vergelijking met vorig jaar te zien. Ook de transporten binnen Frankrijk zijn afgenomen, zoals ook werd verwacht. Een ander land kon hiervan profiteren: de transporten van Italië (I) naar Frankrijk (FR) zijn daarentegen met 11 procent gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.


Gespannen situatie rond de Brennerpas

De problemen rond de Brennerpas hebben grote gevolgen voor het goederenvervoer over de weg. De Brennerpas is een van de belangrijkste verkeersverbindingen tussen Duitsland en Italië en is een centraal knooppunt voor internationaal goederenvervoer. Door de zogenaamde ‘LKW-Blockabfertigungdosering’, de dosering van het vrachtverkeer over de Brennerpas in blokken, zijn chauffeurs gedwongen om urenlang te wachten tot ze verder kunnen rijden en ontstaan enorme vertragingen. Het is daarom niet verwonderlijk dat het voor veel vrachtvervoerders momenteel niet aantrekkelijk is om voor een opdracht naar Italië te rijden. De hoge kosten en hoge tijdsdruk maken het voor veel bedrijven lastig om hier winst te blijven maken. Vaak moeten er alternatieve routes en transportmiddelen worden gevonden om de transportopdrachten te kunnen afhandelen. Dit heeft onder andere ook gevolgen voor de vracht- en laadruimte aanbiedingen. Als er bijvoorbeeld naar de route Oostenrijk (A) naar Italië (I) over het eerste kwartaal wordt gekeken, is er een daling van 68 procent te zien.

Vooral de Italiaanse export lijkt daarentegen maar weinig te merken van de economische onrust. De export is in het eerste kwartaal aanzienlijk gestegen. Maar over het geheel genomen is de post-corona-boom van 2022 zoals verwacht afgenomen. In tegenstelling tot de Europese tendens is er in Italië sprake van een overschot aan laadruimte. In januari zakte het vrachtaandeel ook in het nationale verkeer al onder de 40 procent. Daarbij liep het aantal vrachtaanbiedingen in februari en maart nog licht terug, maar bleef nagenoeg stabiel.


Vrachtaanbod in Polen volgt de trend

In het eerste kwartaal van 2023 waren er in totaal circa 39 procent minder vrachtaanbiedingen in Polen dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. In dezelfde periode daalde ook de detailhandelsomzet in Polen in februari vergeleken met een jaar eerder met 5 procent – en zo'n 3,6 procent ten opzichte van vorige maand. Ook de industriële productie in Polen liep terug en daalde op jaarbasis met 1,2 procent.

Maar in lijn met de algemene ontwikkeling in Europa steeg het vrachtvolume in maart vergeleken met de maand ervoor met 40 procent. Al met al kan dus worden gesteld dat Polen als belangrijk verkeersknooppunt in Europa dynamisch blijft.


Stijging van laadruimte- en vrachtaanbiedingen verwacht

Als er naar de recente ontwikkelingen op de transportmarkt wordt gekeken, is net als vorig jaar de verwachting dat het aantal laadruimte- en vrachtaanbiedingen tijdens de feestdagen de komende weken aanzienlijk zal stijgen. “Deze trend zal doorzetten tot eind mei. Daarna zal het volume vanaf eind juni weer afnemen, als in Noordrijn-Westfalen de zomervakantie begint. Hoe de rest van het jaar zal verlopen en welke gevolgen dit heeft, hangt momenteel sterk af van hoe de economie zich ontwikkelt”, zegt Gunnar Gburek, Head of Business Affairs bij TIMOCOM.

De marktdeskundigen van TIMOCOM publiceren ook regelmatig nieuwsberichten over de transportbarometer op LinkedIn – met actuele ontwikkelingen en informatie vanuit de transportmarkt. Met de transportbarometer analyseert het FreightTech-bedrijf TIMOCOM sinds 2009 in 46 Europese landen de ontwikkeling in vraag en aanbod van transport. Meer dan 154.000 gebruikers plaatsen elke dag tot wel één miljoen internationale vracht- en laadruimte aanbiedingen op de Road Freight Marketplace. Het systeem helpt de meer dan 53.000 klanten van TIMOCOM hun logistieke processen te optimaliseren.


Over TIMOCOM

TIMOCOM GmbH is een middelgroot FreightTech-bedrijf uit Duitsland met meer dan 650 werknemers uit 40 landen wereldwijd en vestigingen in Polen, Tsjechië en Hongarije. De IT- en dataspecialist ondersteunt haar klanten bij het behalen van hun logistieke doelen met een marktplaats voor het Europese goederenvervoer over de weg. Er maken meer dan 53.000 gecontroleerde klanten gebruik van deze marktplaats en ze plaatsen bij elkaar tot wel 1 miljoen nieuwe internationale vracht- en laadruimte aanbiedingen per dag. TIMOCOM is een toonaangevende partner voor de gedigitaliseerde toekomst van de logistiek.


Lees meer over onze directie, de bedrijfsgeschiedenis, de behaalde mijlpalen en de actuele toepassingen in de persmap van TIMOCOM.

Persbericht downloaden
top