23.02.2024

Transportbarometer Q4: Analyse van het Europese goederenvervoer over de weg en vooruitzichten voor 2024

Q4_2023-Vrachtaandeel_transportbarometer_01_2024 (15 x 10 cm)

TIMOCOM-transportbarometer: Jaaroverzicht en prognose 

De vraag naar transportcapaciteiten is niet ingestort en de prognose voor 2024 gaat uit van waarden boven het niveau van het voorgaande jaar – met één uitzondering. 

In het vierde kwartaal van 2023 waren er in totaal 18% meer vrachtaanbiedingen dan vorig jaar. Deze stijging aan het einde van het jaar is onder meer het gevolg van de toegenomen vraag, met name door seizoensgebonden bewegingen zoals de eindejaarsperiode, het aanvullen van voorraden en de hogere consumentenactiviteit met de feestdagen in zicht. Omdat veel vervoerders hun capaciteiten terugschroefden, is de verhouding tussen vracht en laadruimte zichtbaar toegenomen, zoals blijkt uit de TIMOCOM-transportbarometer.

Jaaroverzicht toont minder vrachtaanbiedingen

Over het geheel genomen werd 2023 gekenmerkt door een aanzienlijke daling van het aantal vrachtaanbiedingen op de spotmarkt. Op Europees niveau daalde het volume vorig jaar met 31%, en binnen Duitsland zelfs met 40%. Dit geeft aan dat de economische neergang die vanaf begin 2023 door tal van financiële instellingen werd verwacht, vorig jaar ook merkbaar was op de transportmarkt. 

Daar staat tegenover dat in het vierde kwartaal de aangeboden transportprijzen op de Duitse markt zijn gestegen. De prijzen voor vrachtwagentransporten lagen tot 10% hoger dan in het voorgaande jaar, maar nog onder de piekwaarden van 2021. Deze ontwikkeling is voornamelijk het gevolg van de gestegen arbeids- en energiekosten. Bovendien daalde in het vierde kwartaal het vrachtwagenaanbod van transporteurs met in totaal 15,3% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. In december was er zelfs sprake van 21% minder laadruimte aanbiedingen dan in het vorige jaar. 

Laadruimteaanbiedingen-transportbarometer Q4-2023-nl_EU-EU_900x600px (2)

Ontwikkeling van laadruimteaanbiedingen in Europa in het 4e kwartaal van 2023 

Prijsontwikkeling en toename van de transportvraag in het voorjaar

Volgens de vervoersbonden zullen de transportprijzen in 2024 aanzienlijk moeten stijgen. Schattingen duiden op een toename tot 12%, veroorzaakt door extra kosten, met name de hogere toltarieven in Duitsland. 

Gunnar Gburek, woordvoerder van TIMOCOM, stelt: "Veel verladers geloven niet in zulke grote stijgingen. Zij gaan eerder uit van prijsstijgingen van maximaal 6%. Deze uiteenlopende inschattingen zullen leiden tot zware onderhandelingen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers."

Q4_2023-Vrachtaandeel_transportbarometer_01_2024 (15 x 10 cm)

TIMOCOM-transportbarometer: Jaaroverzicht en prognose 

Laagste vraag naar vrachtaandeel verwacht in februari

Op basis van vele jaren van observaties en analyses mag worden aangenomen dat de vraag naar vrachtruimte in elk geval in januari en maart 2024 hoger zal zijn dan in het voorgaande jaar. De voorlopig laagste vraag wordt verwacht in februari. Deze ontwikkeling zal in vrijwel alle Europese landen waarneembaar zijn en de vrachtprijzen extra onder druk zetten. 

De ervaring leert echter dat vanaf maart de transportvraag weer zal toenemen, waardoor het vrachtaandeel evenredig zal stijgen. Tot juni zou de vraag naar transportcapaciteiten overal in Europa stabiel kunnen blijven, waardoor de vracht-laadruimteverhouding boven 60:40 kan uitkomen (zie de prognose in de grafiek). De cijfers van 2021 en 2022 zullen echter hoogstwaarschijnlijk niet worden gehaald. 

De transportbarometer van TIMOCOM brengt de ontwikkeling van het goederenvervoer over de weg in Europa in kaart. Deze gegevens bieden een goed onderbouwd overzicht van de huidige veranderingen in de transportmarkt en maken een realistische prognose voor het komende jaar mogelijk. 

 

 

Persbericht downloaden
top