30.04.2024

TIMOCOM transportbarometer: vrachtprijzen zullen na stijging voor Pasen weer dalen in de komende weken

De vraag naar vervoer bleef hoog in het eerste kwartaal van 2024. Op de TIMOCOM-marktplaats waren er ruim twee keer zoveel vrachtaanbiedingen als in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.

TIMOCOM NL Transportbarometer vrachtaandeel

Ondanks de negatieve stemming aan het begin van dit jaar heeft de transportmarkt zich in het eerste kwartaal zeer positief ontwikkeld. Het totale aantal vrachtaanbiedingen lag beduidend hoger dan in het voorgaande kwartaal (+30%) en bereikte bijna het niveau van 2022. In heel Europa werden op de TIMOCOM-marktplaats ruim twee keer zoveel vrachtaanbiedingen geplaatst als in het eerste kwartaal van 2023 (+106%). Met name in de periode voor Pasen was ten opzichte van vorig jaar een aanzienlijke stijging te zien in het aantal aanbiedingen en de prijzen. 

Ondanks de negatieve stemming aan het begin van dit jaar heeft de transportmarkt zich in het eerste kwartaal zeer positief ontwikkeld. Het totale aantal vrachtaanbiedingen lag beduidend hoger dan in het voorgaande kwartaal (+30%) en bereikte bijna het niveau van 2022. Op Europees niveau werden op de TIMOCOM marktplaats ruim twee keer zoveel vrachtaanbiedingen geplaatst als in het eerste kwartaal van 2023 (+106%). Met name in de periode voor Pasen was ten opzichte van vorig jaar een aanzienlijke stijging te zien in het aantal aanbiedingen en de prijzen. 

De vraag naar transportcapaciteit bleef zelfs in de doorgaans zwakke maand februari zeer hoog. De scherpe inzinking op de transportmarkt die velen hadden verwacht, is niet uitgekomen. Aan de ene kant kwam dit doordat het aanbod aan beschikbare voertuigen afnam, omdat veel vrachtvervoerders een deel van hun capaciteit hebben stilgelegd of hun capaciteit niet opnieuw hebben uitgebreid. Zo werden er in het eerste kwartaal van 2024 op de TIMOCOM marktplaats 28% minder vrachtwagens geplaatst dan in het eerste kwartaal van 2023. Aan de andere kant speelde een rol dat de economische neergang niet zo ernstig was als rond de jaarwisseling werd gevreesd. In vergelijking met het voorgaande kwartaal met de van oudsher sterke eindejaarsactiviteit werden in de periode vóór Pasen zelfs 30% meer vrachtaanbiedingen gegenereerd. 

"De positieve trend in het Europese goederenverkeer wordt weerspiegeld in het aantal vrachtaanbiedingen en zal tot in de zomer aanhouden." Gunnar Gburek, hoofd Business Affairs bij TIMOCOM

 

Transportprijzen gestegen voor Pasen

Gemiddeld lagen de prijzen voor vrachtaanbiedingen in Europa 6,2% hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. "Gezien de gestegen tol-, personeels- en energiekosten is dit een bescheiden stijging", stelt Gunnar Gburek, hoofd Business Affairs bij TIMOCOM, over deze prijsontwikkeling. De stijging van de vrachtprijzen is door de toegenomen vraag in de weken voor Pasen seizoensgebonden, omdat met name retailers in deze periode extra leveringen verwachten. In sommige gevallen lagen de aangeboden prijzen tot 16% hoger dan vorig jaar. "De verwachting is dat de prijsstijging van maart in het tweede kwartaal van 2024 zal afnemen, onder meer door harde prijsonderhandelingen op de spotmarkt, waardoor de vrachtprijzen weer zullen dalen. Desondanks is het aannemelijk dat de gemiddelde prijs per kilometer hoger zal zijn dan de aangeboden prijzen in 2023", aldus Gburek. 

 

Stemming onder bedrijven is verbeterd

Ook in Duitsland is het transportaanbod in het eerste kwartaal van 2024 aanmerkelijk gestegen. Een stijging van 102% ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar is ondanks de sombere economische voorspellingen een opmerkelijke stijging, hoewel het vergelijkende kwartaal van 2023 uitgesproken zwak was. De stemming onder Duitse bedrijven is sterk verbeterd. De cijfers die het ifo-instituut eind maart publiceerde, kunnen worden geïnterpreteerd als een trendbreuk. De ifo-conjunctuurindicator steeg van 85,7 punten in februari naar 87,8 punten in maart. Bovendien zijn de verwachtingen onder bedrijven minder pessimistisch dan voorheen. Vooral respondenten in de transport- en logistieke sector en in de horeca hebben nu meer vertrouwen. 

TIMOCOM NL Transportbarometer vrachtaandeel

 

Economisch herstel en hoge vraag tot juni

De Duitse buitenlandse handel heeft zich in het eerste kwartaal van dit jaar verrassend sterk hersteld. De exportcijfers stegen sneller dan de afgelopen drieënhalf jaar. Dit betekent dat ook de transportvraag naar verwachting tot en met juni hoog zal blijven. "De transportsector is afhankelijk van de economische ontwikkelingen", vertelt Gunnar Gburek, hoofd Business Affairs bij TIMOCOM. "De positieve trend in het Europese goederenverkeer wordt weerspiegeld in het aantal vrachtaanbiedingen en zal tot in de zomer aanhouden." Volgens de prognose zal het vrachtaandeel in de transportbarometer van TIMOCOM met kleine schommelingen uitkomen op een maandelijks gemiddelde van rond de 75%. Het economisch herstel in veel Europese landen heeft hierop een grotere impact dan de stilgelegde en ontbrekende transportcapaciteit. De daling van de inflatie en de lagere energieprijzen creëren voor alle partijen goede voorwaarden voor een aanhoudend positieve ontwikkeling. 

Meer informatie over de huidige situatie op de transportmarkt en de transportbarometer vindt u hier

Persbericht downloaden
top