31.03.2020

Coronavirus: wat te doen met transportopdrachten van en naar Italië?

Wat te doen met transportopdrachten van en naar Italië?

Coronavirus: wat te doen met transportopdrachten van en naar Italië?

Het coronavirus heeft steeds grotere gevolgen voor het internationale goederenverkeer en de actuele ontwikkelingen roepen veel vragen op.


Erkrath, 04-03-2020 – het coronavirus heeft Europa bereikt. Vooral in Italië is een stijging van het aantal besmettingen met SARS-CoV-2 /COVID19 te zien. Waar verladers, expediteurs en vrachtvervoerders bij transportopdrachten van en naar de betroffen regio's op moeten letten en wat u het best kunt doen als u vragen heeft, leest u hier*.  

Als u transporten van of naar deze regio's rijdt of op de planning heeft staan, raden we u aan op tijd contact met uw opdrachtgever op te nemen en te vragen wat hiermee moet gebeuren om discussies en misverstanden op een later tijdstip te voorkomen.

 

*De hier ter beschikking gestelde informatie moet niet als juridisch advies worden gezien. Overleg bij concrete vragen met uw advocaat om rekening te houden met specifieke situaties en nationale rechten en wetten.

 

Meer informatie over de actuele wegversperringen voor vrachtwagens vindt u ook op www.truckban.info.

 

Als u transporten van of naar deze regio's rijdt of op de planning heeft staan, raden we u aan op tijd contact met uw opdrachtgever op te nemen en te vragen wat hiermee moet gebeuren om discussies en misverstanden op een later tijdstip te voorkomen.

 

 

Als u op de korte termijn op zoek bent naar opslagruimte, vindt u op onze wegtransport Marktplaats passende aanbiedingen in onze Smart App Opslagruimte

 

Dat geldt ook als bijvoorbeeld het bedrijf van de verzender of ontvanger gesloten of onbereikbaar is en de vrachtwagen niet kan worden geladen of gelost. De vrachtvervoerder moet bij twijfel een bewijs van de versperring of het gesloten bedrijf overleggen.

Pas als de opdrachtgever op verzoek geen instructies geeft of de instructies onredelijk zijn, kan de vrachtvervoerder het transport beëindigen. Maar let op! De vrachtvervoerder is er in dit geval verantwoordelijk voor de betreffende goederen op te slaan. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij aan bederf onderhevige goederen, kan gedwongen verkoop noodzakelijk zijn.

 

In zulke gevallen heeft de vrachtvervoerder doorgaans recht op vergoeding van extra onkosten, zoals extra reiskosten door een langere route.

Als het transport van of naar een door het coronavirus getroffen regio al is begonnen, wat meestal vanaf het begin van het verladen is, kunt u als gevolg van maatregelen van de overheid te maken krijgen met versperringen van toegangswegen of hele plaatsen waar de goederen van of naar moeten worden geleverd. In dit geval is er sprake van een zogenaamde belemmering in het vervoer. Hier zijn de artikelen 14 en volgende van de CMR en de betreffende regelingen van het nationale transportrecht van kracht. Voor de nodige wijziging van de transportopdracht moet de opdrachtgever een instructie geven over hoe het betreffende transport eventueel anders moet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door een alternatieve plaats van bestemming overeen te komen.

 

Als u als vrachtvervoerder of expediteur via de wegtransport Marktplaats een transportopdracht heeft aangenomen, geldt in principe de juridisch bindende overeenkomst die u met uw opdrachtgever heeft gesloten.

 

Wat is de juridische situatie bij lopende transporten?

 

We raden u aan om in een dergelijk geval van tevoren nog eens met de opdrachtgever te overleggen.

 

Als vóór het verladen bekend is dat de opdrachtgever of ontvanger vanwege het coronavirus alleen uit voorzorg niet werkt, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor deze uitval zolang hij geen werk- of exploitatieverboden kan overleggen die door de overheid zijn opgelegd.

Als het transport nog niet heeft plaatsgevonden, kan bij langdurige versperringen sprake zijn van een zogenaamde objectieve onmogelijkheid. Overeenkomsten voor transporten die vrijwel niemand kan uitvoeren, worden doorgaans als nietig verklaard. Dat betekent dat een dergelijke overeenkomst niet bindend is. De vrachtwagen hoeft niet door de expediteur of vrachtvervoerder ter beschikking worden gesteld en de opdrachtnemer ontvangt ook geen compensatie voor de geannuleerde rit.

 

Wat is de juridische situatie vóór het uitvoeren van het transport?

 

Meer informatie daarover vindt u hier: NL https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/italie/reizen/reisadvies, IT  http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus/

De locatie- en veiligheidsinstructies kunnen snel veranderen.

Volgens de laatste informatie zijn er momenteel in- en uitreisverboden voor enkele plaatsen in de provincies Lodi en Padua in Noord-Italië. Als u niet zeker weet hoe de situatie ter plaatse is (op de verlaadplaats of de plaats van bestemming), raden we u aan informatie in te winnen over de actuele reisbeperkingen van de Italiaanse autoriteiten en contact op te nemen met uw opdrachtgever om te vragen wat moet gebeuren.

Persbericht downloaden
top