20.08.2020

Uitdagingen en mogelijkheden van de digitalisering van de toeleveringsketen

Meer efficiëntie door koppelen van de supply chain

De digitalisering van de transport- & magazijnlogistiek

De koppeling van digitale systemen in de transport- en magazijnlogistiek biedt de industrie en handel veel mogelijkheden voor kostenverlaging en een betere efficiëntie, maar deze mogelijkheden worden maar zelden benut. De digitale communicatie tussen verladers en transport- of logistiekbedrijven is ondanks vele inspanningen nog steeds analoog van aard. De digitalisering stopt vaak waar mediaverstoringen optreden. Het laadplatform is daar een goed voorbeeld van. Daar gaan palet- en pakbonnen van hand tot hand, worden handtekeningen gezet en pas dan wisselen ook de goederen van verantwoordelijke partij. 

 

De digitalisering van de transport- en magazijnlogistiek biedt de industrie & handel veel mogelijkheden. Leer de voordelen kennen.

Van een digitalisering van de supply chain zijn we nog ver verwijderd. En toch zou een permanent gedigitaliseerd proces niet alleen tijdens deze pandemie van onschatbaar voordeel zijn.

Waarom verloopt het bij de verladers en distributiecentra in de logistiek nog steeds zoals vroeger, terwijl we voor veel andere aspecten van ons dagelijkse leven al digitaal in verbinding staan met klanten en zakenpartners? De reden daarvoor is de diversiteit en complexiteit van de contactpunten tijdens het gehele proces, van de ontvangst of het vertrek van goederen tot het transporterende voertuig. De communicatiekanalen tussen chauffeurs en magazijnmedewerkers verlopen op eenzelfde manier. Dat zorgt ervoor dat veel ordergegevens nog steeds handmatig moeten worden ingevoerd. Slechts zelden bestaat de mogelijkheid dat de gegevens uit een voorraadbeheersysteem of Warehouse Management System (VBS/WMS) rechtstreeks naar een Transport Management System (TMS) overgedragen kunnen worden en omgekeerd. Vaak ontbreken gewoon de noodzakelijke koppelingen. Bovendien bieden veel programma's niet de mogelijkheid om automatisch met anderen te communiceren. 

Vooral in de huidige uitzonderlijke situatie door Corona brengt direct contact tussen chauffeurs en logistieke medewerkers een verhoogd gezondheidsrisico met zich mee. Geen wonder dat veel bedrijven daarom proberen om dit zoveel mogelijk te vermijden. Alleen als de veiligheids- en hygiënemaatregelen strikt worden nageleefd, kan persoonlijk contact bij het distributie- en afwikkelingsproces momenteel überhaupt gerechtvaardigd worden. Het is prima mogelijk om transportgoederen tijdens het laden en lossen contactloos te overhandigen. Hiervoor is alleen geschikte software met de passende koppelingen nodig. 

H2 Zonder koppelingen komen we nergens

Voor de bedrijven langs de toeleveringsketen worden deze koppelingen steeds belangrijker. Om qua tijd en kosten een zo efficiënt mogelijke supply chain te creëren, is een omvangrijke digitalisering nodig, die alles beslaat van het klaarmaken van het product voor verzending en de magazijn- en transportlogistiek tot de klant. Hoe dichter deze virtuele route bij de werkelijkheid komt, hoe eenvoudiger het is om de supply chain grotendeels papierloos te maken, en daardoor zonder mediaverstoringen te kunnen sturen en in kaart brengen. Door de complete digitalisering van alle opdrachtgerichte informatieprocessen wordt de supply chain efficiënter en transparanter (trefwoord: end-to-end-visibility), wat de veiligheid en performance aanzienlijk verhoogt. Op die manier kunnen de logistieke processen met de tegenwoordig vergaande geautomatiseerde processen in de intralogistiek verbonden worden.

 

H2 Een duidelijke definitie van de uit te wisselen gegevens is bepalend

Essentieel voor een functionerende digitalisering en succesvolle koppeling is de eenduidige definitie van alle gegevens die overgedragen worden. Alle programma's hebben hun eigen broncode, waarin alle parameters zijn gedefinieerd, van de basisgegevens tot de gewichtsbepalingen van de lading tot de invoer van de betalingsmethoden. Om ervoor te zorgen dat de programma's van de partners de taal van de ander kunnen begrijpen, is een API nodig. API's zorgen ervoor dat de verschillende softwareoplossingen van de contractpartners hun informatie voor een order probleemloos kunnen uitwisselen. Elk detail wordt daarin eenduidig beschreven. Het gaat hierbij om details, zoals een eenduidige definitie van gewichtseenheden. Het moet duidelijk zijn of de vracht in tonnen of in kilogram wordt aangegeven. Deze eenduidige beschrijving heeft betrekking op alle gegevens die tijdens de toeleveringsketen worden uitgewisseld. Op die manier moet de digitale toeleveringsketen 1:1 overeenkomen met de werkelijkheid. Alleen dan kunnen de gegevens foutloos worden uitgewisseld.

 

H2 Alle medewerkers moeten achter de digitalisering staan

Welke voorwaarden moeten er vervolgens worden geschept om ervoor te zorgen dat de koppeling van transport- en locatiegebaseerde logistieke processen lukt? Om de realiteit virtueel perfect te kunnen afdekken, moet elke betrokken werknemer meewerken. Want zonder transparantie op alle vlakken is het voor elke verlader, elk transportbedrijf en logistieke bedrijf lastig om de dagelijkse werklast digitaal weer te geven. Het gaat daarbij vaak om de kleine dingen, die soms alleen magazijnmedewerkers, chauffeurs en afdelingschefs weten. Alleen al de informatie wanneer de klant het best te bereiken is en welke documenten hij beslist nodig heeft, is bepalend voor een optimaal digitaliseringsproces en een succesvolle transformatie. 

 

 

Meer artikelen over dit onderwerp:

 

Herinrichting van de bestaande toeleveringsketen

Zo vindt u het juiste transportmanagementsysteem

Persbericht downloaden
top