26.10.2016

Vrachtoverschot in derde kwartaal

TimoCom laat tijdens de zomer transportgroei optekenen

(1)

Erkrath, 26.10.2016 – De TimoCom transportbarometer wijst voor het derde kwartaal van 2016 een vracht-laadruimteverhouding van 55:45 aan. Het grootste transportplatform in Europa registreert een vrachtoverschot op de Europese transportmarkt, met een merkbare stijging in de herfst.

Het derde kwartaal is tot dusver het meest vrachtrijke van het jaar. Maar dat is nog niet alles! In vergelijking met hetzelfde kwartaal van de beide vorige jaren situeren alle drie de maanden zich deze keer boven het theoretische optimum van 50:50. Een duidelijke positieve trend, die in de vorige jaren niet echt te noteren viel. Voor de eerste keer in 2016 was in elke maand van het kwartaal sprake van een vrachtoverschot.

Positieve zomereffecten: meer vracht

TimoCom boekte in juli een vrachtaandeel van 54%, dat volgens de prognose van woordvoerder Marcel Frings in het transportbarometerbericht van het afgelopen kwartaal, de vrije laadruimtecapaciteiten oversteeg. Bovendien konden we door de relatief zwakkere waarden van vorig jaar iets interessants vaststellen: het vrachtaandeel laat jaar na jaar in juli een constante stijging optekenen.

In augustus daalden de vrachten tot 51%, waarmee het vrachtaandeel nog steeds hoger dan de beschikbare laadruimte was. De vrachtwaarden zijn in augustus dan ook relatief  constant gebleven en daalden niet zoals in de beide vorige jaren onder de 50%-grens. Deze cijfers wijzen er ook op dat de Europese transportmarkt tijdens de zomer van dit jaar duidelijk actiever was.

Het hoogtepunt van het jaar en kwartaal liet echter niet lang op zich wachten, want september luidde de mogelijke start van een gouden vrachtherfst in: met een vrachtaandeel van 61% tegenover 39% vrije laadruimtecapaciteit liet de transportbarometer de tot dusver hoogste waarde dit jaar zien. Daarmee werd de maand mei van de troon gestoten, die met 2 procentpunten minder de voorlopige leider was. Frings verklaart hoe dat geschiedde: “De duidelijke stijging is terug te voeren op de goede, warme zomer, die voor veel beweging bij mensen en in de transportbranche zorgde. ”Bovendien waren er in september beduidend meer vrachten dan in de vorige jaren: het vrachtaandeel in 2015 en 2014 was duidelijk lager met respectievelijk 52% en 53%. Maar als er wordt gekeken naar de absolute cijfers, is ook in het derde kwartaal te zien dat er in totaal meer aanbiedingen voor vrachten en laadruimte op het TimoCom-transportplatform zijn geplaatst dan in dezelfde periode vorig jaar.

Vrachtrijke vooruitzichten tot het einde van het jaar

Na het sterke derde kwartaal blijft de spannende vraag nu open of de gunstige wind zich tot een heerlijke nazomer in de herfst zal ontwikkelen. Marcel Frings, de woordvoerder van TimoCom, is hoopvol: “De voortekenen van september wijzen op een vrachtrijke herfst. Naar alle verwachting zal het hoge niveau gehandhaafd blijven.” Toch is er ruimte voor speculatie in november: zal de daling even groot zijn als vorig jaar met min 11 procentpunten?

Frings legt uit: “De Duitse economie doet het dankzij een stabiele arbeidsmarkt en de sterke consumptie zeer goed en zou als trekpaard voor Europa kunnen fungeren.”Op basis daarvan gaat men er bij TimoCom van uit dat de transportbarometer ook tot het einde van het jaar een vrachtoverschot zal laten zien.

 

Meer informatie over TimoCom en/of de transportbarometer vindt u op www.timocom.nl.

Persbericht downloaden
top