01.07.2016

Wat een Britse uittreding uit de EU zal betekenen voor de logistieke branche

To Brexit

(4)

Erkrath, – nog maar twee weken tot het EU-referendum in Groot-Brittannië. Op 23 juni gaan de Britten naar de stembus voor de allesbepalende vraag die verreikende gevolgen zal hebben voor het land en de rest van Europa: moet Groot-Brittannië als eerste land ooit vrijwillig de Europese Unie verlaten? Kort voor het referendum hebben we nog geen idee wat de uitkomst zal zijn. In enquêtes is het een nek-aan-nekrace tussen voor- en tegenstanders. De transportbranche en logistieke sector maken zich steeds meer zorgen.

Eén ding is zeker: Groot-Brittannië heeft een aparte positie in vergelijking met de andere landen van de Europese Unie. Het land heeft zijn eigen munt, behoort niet tot het Schengengebied en heeft veel economische soevereiniteit. Maar deze Britse economie is toch ook nauw verbonden met de EU. In 2015 was 43,7 procent van de export van Groot-Brittannië bestemd voor de EU en het land importeert 53,1 procent uit de EU. Daardoor is de EU de belangrijke handelspartner van het Verenigd Koninkrijk.

 

Brexit kan een hoge prijs hebben

Als Groot-Brittannië er toch voor kiest om uit de EU te treden en totaal onafhankelijk te worden, zal dit verreikende gevolgen hebben. Door een Brexit vliegt Groot-Brittannië uit ongeveer 50 Europese vrijhandelsverdragen met derde landen en moeten hier dan opnieuw over gaan onderhandelen. De Amerikaanse president Barack Obama heeft al aangekondigd dat de Britten bij bilaterale nieuwe onderhandelingen 'achteraan de rij moeten aansluiten'. Door handelsbelemmeringen zullen de prijzen van de import voor consumenten en productiebedrijven die afhankelijk zijn van import, stijgen. Als gevolg daarvan worden niet alleen de export, maar ook producten die in het land zelf worden geproduceerd en bestemd zijn voor de nationale markt, duurder. Dit zullen vooral de Britten zelf merken, maar het heeft zeker ook gevolgen voor de rest van Europa.

Over het algemeen zal een Brexit gevolgen hebben voor alle grensoverschrijdende processen in alle aspecten van het leven en de economie. Omdat er weer douanecontroles moeten worden ingevoerd, zullen de transporttijden langer worden en de logistieke processen zullen daardoor vertragen.

 

Een gebeurtenis als een Brexit is ongekend

Maria Toft Madsen van TimoCom, het grootste transportplatform van Europa, is als Country Manager Northern Europe ook verantwoordelijk voor Groot-Brittannië. Er worden elke dag tot een half miljoen vracht- en laadruimteaanbiedingen uit heel Europa op het TimoCom-transportplatform geplaatst. Madsen is wat positiever over een mogelijke Brexit: “Natuurlijk is het voor de Europese transportbranche en logistieke sector wenselijk dat Groot-Brittannië in de EU blijft. Maar ik zie een Brexit niet zo somber in als sommige andere experts. Wij gaan er momenteel vanuit dat er eerst een daling van het transportvolume van en naar Groot-Brittannië op het TimoCom-transportplatform te zien zal zijn. Maar na een tijdje zal deze tendens stabieler worden omdat er toch goederen van en naar het Verenigd Koninkrijk zullen worden vervoerd. Onze klanten uit de EU zullen naar Groot-Brittannië, net als naar elk ander land dat niet in de EU zit, zoals Turkije of Noorwegen, blijven rijden. En omgekeerd kan de verwachte devaluatie van het Britse Pond er ook toe leiden dat er weer meer wordt geëxporteerd door Groot-Brittannië. Er zijn momenteel veel scenario's denkbaar en een gebeurtenis als een mogelijke Brexit is ongekend. Daardoor ontstaat er natuurlijk onzekerheid in heel Europa.”

 

Britse logistieke sector is verdeeld

Ook in Groot-Brittannië zelf heerst veel onzekerheid. Een recent onderzoek van het Britse branchenetwerk IMHX laat zien hoe ze daar over een Brexit denken. Het gekke is: een meerderheid van de respondenten geeft persoonlijk de voorkeur aan een Britse uittreding uit de EU. De respondenten geloven tegelijk dat het voor hun bedrijf beter is als het land in de EU zou blijven.

Ook bij de vraag welke gevolgen een uittreding uit de EU zal hebben voor hun bedrijf, is de Britse logistieke sector verdeeld. Het grootste deel van de ondervraagden (38 procent) is van mening dat de Brexit negatieve gevolgen zal hebben voor de groei van hun bedrijf. 33 procent gaf aan dat de uittreding geen gevolgen zal hebben. Slechts een op de vijf respondenten gelooft dat de branche baat kan hebben bij een Brexit.

 

Als alle discussies, berichten en enquêtes over de Brexit worden bestudeerd, kan er snel de conclusie worden getrokken dat er maar één ding vaststaat: niks. Hoe dichter het referendum nadert, hoe moeilijker het is om duidelijke lijnen of trends te herkennen. Het is te hopen dat de Britten zich bij deze beslissende keuze uiteindelijk vooral laten leiden door doordachte argumenten.

 

 

Persbericht downloaden
top