26.02.2014

„Wij gaan uit van een verdere toename van het transportvolume“

Interview met Marcel Frings van TimoCom: Terugblik 2013 / Vooruitblik 2014

(1)

Voor de logistiek- en transportbranche wordt in 2014 een groei van de het transportvolume voorspeld. Toch staat de branche ook dit jaar opnieuw voor een aantal uitdagingen. Door veranderende marktstructuren kunnen innovatieprocessen in de toekomst namelijk beslissende concurrentievoordelen opleveren. Maar wat heeft het jaar 2013 ons geleerd, welke trends kondigen zich in 2014 aan en hoe valt de momentele stemming in de vervoersbranche te beschrijven? Wij hebben Marcel Frings, chief representative van TimoCom, om een inschatting verzocht. 

Durft u een voorspelling voor het jaar 2014 te geven? Kunnen we de toekomst voor de Europese vervoersmarkt uit de gebeurtenissen van 2013 aflezen?

Ik ben ervan overtuigd dat 2014 een topjaar gaat worden. De conjunctuurprognoses voor Duitsland liggen tussen 1 en 2,5 procent. Dat betekent dat ook de exportmotor voor Europa weer zal aanspringen. En dat leidt weer tot talrijke kansen en mogelijkheden voor de vervoersbranche. De omstandigheden om vers kapitaal te krijgen, zijn sinds een halve eeuw nog nooit zo gunstig geweest. Tussen 2012 en 2013 is het vracht- en laadruimteaanbod met maar liefst 16,5% toegenomen - in absolute cijfers zijn dat bijna 7,7 mln. aanbiedingen. In 2013 noteerden we aldus 54,7 mln. aanbiedingen, terwijl de conjunctuur op een laag peil draaide.

Het boekjaar 2013 verliep voor TimoCom als provider van online-gebaseerde logistieke oplossingen bijzonder succesvol. Zijn er plannen om de business in de toekomst verder te verbreden?

We zijn voortdurend op zoek naar geschikte partners om ons netwerk mee uit te breiden en onze klanten meerwaarde te bieden. Dat varieert van inkoopallianties en zinvolle uitbreidingen van onze productportefeuille tot en met strategische partnerships. Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking met momenteel 70 telematicaproviders, die sinds de introductie van onze tool TC eMap® met geïntegreerde trackingfunctie het afgelopen jaar op ons telematicaplatform zijn aangesloten. Hier bekijken we de mogelijkheden voor gezamenlijke acties om de telematicapenetratie verder te verhogen.

 

Als software-aanbieder heeft TimoCom zich ook tot expert op het gebied van de informatietechnologie ontwikkeld. Hoe kijkt TimoCom aan tegen mobiele communicatie – is het een speeltje of een uitdaging voor 2014?

In 2014 draait bij TimoCom alles om communicatie. Concreet betekent dat: TimoCom gaat mobiel! Dankzij een mobiele link hebben onze klanten straks altijd en overal toegang tot onze producten. Daarbij bieden wij via onze IT dezelfde veiligheidsstandaards als bij de PC-versie. Onze service zal dan via de transportbarometer-app bereikbaar zijn. Kortom, wij vinden het belangrijk om met de klanten op ooghoogte te communiceren en daarbij voortdurend te focussen op de essentie – het nut voor de klant. Juist dankzij de mobiele vorm van communicatie zullen we ook die uitdaging naar we hopen met speels gemak gaan winnen.

 

Een breder functiepakket stelt ook hogere eisen aan de veiligheid. Hoe kunnen hier de hoogste veiligheidsstandaards worden gewaarborgd?

 

Veiligheid heeft bij ons al 16 jaar de hoogste prioriteit en is een vast onderdeel van onze productstrategieën. Een uitgekiend veiligheidssysteem, dat stoelt op onze jarenlange ervaring, waarborgt dat alles vlekkeloos werkt. Die ambities zullen we natuurlijk ook in de toekomst waarmaken. Sterke partners uit de veiligheidsbranche zorgen er aanvullend voor dat wij onze klanten altijd de hoogste standaard kunnen bieden.

 

De branche waardeert individuele oplossingsconcepten. Op welke highlights kunnen de klanten van TimoCom zich in 2014 alvast verheugen?

 

Behalve de mobiele toegang noemde ik aan het begin al een andere communicatieve bouwsteen. Er staat momenteel een communicatietool in de startblokken, die de standaard voor snelle en ongecompliceerde informatie-uitwisseling binnen de branche gaat worden. Daarnaast zullen de onze klanten verrassen met een modern, sprankelend design. En de opslagbeurs zal binnenkort extern oproepbaar zijn, waarmee we het bereik van de opslagaanbiedingen verder verhogen. En natuurlijk staan er nog meer highlights op het programma – want TimoCom staat geen moment stil en is voortdurend op zoek naar meerwaarde voor zijn klanten.

 

De tolplannen van de nieuwe Duitse minister van Verkeer, Alexander Dobrindt,  zijn voortdurend in het nieuws. Welke onderwerpen zou u graag op de politieke agenda willen zien?

 

In mijn optiek komt de uitbreiding van de infrastructuur in Duitsland een sleutelrol toe, wanneer we ook in de toekomst willen blijven voldoen aan de steeds hogere eisen. We gaan uit van een verdere toename van het transportvolume voor nagenoeg alle vervoerstakken en alle oorsprong-bestemmingsrelaties. Voor die stijgende vraag moet natuurlijk wel een financiële dekking aanwezig zijn. Daarbij is het ook van beslissend belang, om het algehele imago van de branche duurzaam te verbeteren en voor instroom van nieuw personeel te zorgen. Uitbreiding van de infrastructuur, digitaal via software of met hardware in de vorm van beton, is een belangrijk onderwerp voor TimoCom.

 

Van alle vrachtwagentransporten in de EU bestaat ruim een kwart nog steeds uit lege ritten. Hoe kunnen we dat aantal nog verder terugbrengen en welke bijdrage levert TimoCom daaraan?

 

TimoCom is volledig toegesneden op het vermijden van lege ritten. Ons doel is het vergemakkelijken van de dagelijkse routines. Daardoor houden onze gebruikers meer tijd over om zich te concentreren op het vermijden van lege ritten. Hier vertrouwen we op een positieve spiraal.

Persbericht downloaden
top