03.04.2012

Zwakke start van 2012 voor de transportmarkt

Lange winter weerspiegelt zich in de TimoCom transportbarometer

(1)

Düsseldorf, 2012-04-03. De transportbranche beleefde de slechtste jaarwisseling sinds de grote economische crisis van 2008. Dat blijkt uit de actuele cijfers van de TimoCom transportbarometer. Deze wijzen uit dat het vrachtaandeel ten opzichte van de vrije capaciteiten in het eerste kwartaal van 2012 twintig procentpunten onder de referentiewaarde van het voorafgaande jaar lag. Maar het lijkt erop dat met het warmere weer ook de transportmarkt geleidelijk aan weer opdooit.

Kort na de jaarwisseling ging het weer stijl omhoog – met de temperaturen. Direct na de jaarwisseling deed in West-Europa het voorjaar zijn intrede en daarmee gaf ook de transportbarometer van TimoCom, onder andere provider van de marktleidende Europese vracht- en laadruimtebeurs TC Truck&Cargo®, een vriendelijker aanblik dan kort tevoren, aan het eind van 2011. Maar midden januari kwam de winter en deze hield Europa tot eind februari stevig in zijn greep. Op de TimoCom transportbarometer weerspiegelde zich dat in een duidelijke discrepantie tussen de vracht en laadruimte: tegenover een vrachtaanbod van 31 procent stond een vrije laadruimtecapaciteit van 69 procent. In de vergelijkingsperiode van het voorafgaande jaar was het beeld geheel omgekeerd. Toen werd de markt gekenmerkt door een vrachtaanbod dat groter was dan de aangeboden vrije capaciteit (54:46).

Invallende winter bederft resultaat
In februari hield de ijstijd in Europa aan. Ook de TimoCom transportbarometer leek, net als de wegen, stevig bevroren en had aan het eind van de maand voor de vracht-laadruimte-verhouding een aflezing die ten opzichte van de voorafgaande maand nagenoeg ongewijzigd was. Opnieuw lagen de waarden beneden die van een jaar eerder (51:49). „De deels extreme winterse omstandigheden aan het begin van het jaar hebben het kwartaalresultaat voor de Europese transportbranche behoorlijk bedorven. Van onze klanten uit voormalig Joegoslavië weten we bijvoorbeeld dat de transportmarkt daar begin februari nagenoeg compleet tot stilstand is gekomen. En zoiets werkt natuurlijk door in de TimoCom transportbarometer“, verduidelijkt Marcel Frings, Chief Representative von TimoCom.

Zichtbare opwaartse trend
Traditioneel valt er in maart, met Pasen op komst, weer meer te vervoeren. Dat was ook in het eerste kwartaal van 2012 het geval, zij het op een laag niveau. „In maart 2010 bedroeg het vrachtaandeel 54 procent, in 2011 zelfs 59 procent. Maar dit jaar waren de voortekenen in de eerste twee maanden al zo zwak dat we uitkwamen op een vracht-laadruimte-verhouding van slechts 42:58“, vat Frings de situatie op de transportmarkt samen.

Nu de TimoCom transportbarometer in het eerste kwartaal 2012 met een stand van 35:65 is geëindigd (2010: 44:56; 2011: 55:45), blijft de spannende vraag, hoe de markt zich in het komende kwartaal verder gaat ontwikkelen. Een cruciale factor vormt in dat verband de uitbreiding van de Euro-crisis. Komen er verdere ineenstortingen, bijvoorbeeld in landen zoals Spanje? En welke uitwerkingen heeft dat vervolgens voor de transportbranche? Hoe dan ook, gedurende de laatste dagen van maart biedt de TimoCom transportbarometer in ieder geval sprankje hoop op een voorjaar met flink veel transport.

Meer informatie over TimoCom en de transportbarometer vindt u op www.timocom.com

Persbericht downloaden
top