Mega Pol Trans

Mega Pol Trans vertrouwt op de incassodienst Incasso internationaal van TIMOCOM

Afgehandelde transporten, openstaande rekeningen

Eliza Wyrwich werkt op de afdeling Boekhouding en Incasso bij "Mega Pol Trans" in Pila. "Als het om geld gaat, is het nooit saai. De emoties kunnen hoog oplopen. Bij de uitvoering van een transportdienst gaan we er in principe vanuit dat na de levering van de goederen ook de betaling binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, die zonder meer erg lang is. Dit is echter niet altijd het geval," zegt Wyrwich. De uitblijvende betalingen zijn voor de transportonderneming een groot probleem: de lopende bedrijfskosten zijn zeer hoog en een opeenstapeling van zulke voorvallen kan in het uiterste geval leiden tot financieel verlies en uiteindelijk ook tot faillissement. "We wegen altijd zorgvuldig af of we naar de rechter stappen: het kost veel en de procedures duren normaliter erg lang. We koesteren het contact met onze klanten, maar niemand werkt voor niets en iedereen verwacht loon. Eerst bellen we en verzoeken we per e-mail om de betaling te voldoen. Als dit niets uithaalt en de schuldvordering niet is betwist, vallen we terug op de dienst Incasso internationaal van TIMOCOM. We werken veel samen met TIMOCOM, want er zijn maanden waarin we zelfs meerdere incasso-opdrachten aan TIMOCOM overdragen. We maken graag gebruik van deze dienst omdat het slagingspercentage zo'n 86 procent bedraagt. Bovendien draait het om de berekening. Wanneer het bedrag hoog is en we de zaak buiten de rechter om kunnen regelen, loont het om die mogelijkheid te benutten. We besparen op deze manier tijd en geld. Als het om een klein bedrag gaat, is het ook in ons belang om geen extra kosten te genereren. En omdat de incassodienst TIMOCOM Incasso Internationaal niet duur is, is het een ideale manier om het openstaande bedrag terug te vorderen of om informatie in te winnen over de vraag of het überhaupt mogelijk is het geld te innen”, zegt Wyrwich.

Vruchtbare samenwerking met TIMOCOM

De incassodienst TIMOCOM Incasso internationaal onder leiding van Alexander Oebel, de advocaat van TIMOCOM, komt in actie als aan de ene kant het geld niet op tijd wordt betaald en aan de andere kant alle inspanningen van de klant om het geld te innen tot niets hebben geleid. Het team houdt nauw contact met de schuldeisers, zodat deze direct de voortgang in de zaak kunnen zien. Het snelle handelen, de toegang tot een grote hoeveelheid informatie en de ervaring van de incassodienst TIMOCOM Incasso internationaal stellen het bedrijf in staat om het geld onmiddellijk terug te vorderen of tot de beste oplossing te komen als het geld via deze weg niet kan worden geïnd. "Dat is zeer belangrijk, omdat het debiteurenbeheer een aanzienlijk deel van de ondernemingsactiviteit vormt. Het loont niet om het zelf te doen. De prijs van deze zorgeloosheid kan namelijk erg hoog zijn," zegt Wyrwich.

Consequenties voor wanbetalers

De effectiviteit van TIMOCOM Incasso Internationaal berust op een eenvoudig mechanisme: als de debiteur ondanks aanmaningen van de tegenpartij en tussenkomst van de kant van TIMOCOM niet van plan is de betaling te voldoen, krijgt hij geen toegang meer tot het platform van TIMOCOM. Dat is een vorm om de belangen van meer dan 135.000 TIMOCOM-gebruikers te behartigen. TIMCOM hecht veel waarde aan eerlijkheid en redelijkheid bij het zakendoen. Voor een oneerlijke deelnemer is het misschien erg pijnlijk, maar voor het goede gedrag op het transportplatform een must. En tot slot behoudt het TIMOCOM-platform door deze maatregelen zijn hoge kwaliteitsstandaard.

Het transportplatform heeft een internationaal karakter. Voor Eliza Wyrwich is het uiterst belangrijk dat onaangename zaken door deskundigen worden afgehandeld – in haar moedertaal en zonder de noodzaak om een buitenlandse advocaat in te huren. TimoCom Incasso internationaal is als een extra afdeling van Mega Pol Trans, die ervoor zorgt dat de zaken gaan zoals het hoort”, legt ze uit. Eliza Wyrwich verlaat haar werk om 4 uur 's middags, maar altijd met het hoofd vol zaken die nog opgelost en ingepland moeten worden. Ze zeggen niet voor niets dat de transportsector nooit slaapt. Maar dankzij de dienst Incasso internationaal van TIMOCOM hoeft ze zich hier geen zorgen om te maken.

top