Transportmarkt 16.07.2020
4

Nieuwe douanewetgeving voor transporten over de EU-grenzen heen

Nieuwe regelgeving voor het vervoer van goederen en goederen van en naar de lidstaten van de Europese Gemeenschap.

Nieuwe regelgeving voor het vervoer van goederen

Het verkeer van goederen binnen de EU is in principe vrij. Toch zijn er voorschriften en beperkingen van toepassing. Met de herziene EU-verordening zijn nu meer dan 40 wijzigingen in de douanewetgeving van kracht geworden.

Uitvoeraangiften binnenkort via het interne douanekantoor

Nieuwe regels zijn onder meer van toepassing op uitvoeraangiften van goederendie elektronisch worden gedistribueerd naar derde landen. Dit geldt ook voor veel CEP-diensten, waarbij individuele zendingen een groot deel van de omzet uitmaken. Volgens de EU-verordeningen moeten zij in de toekomst alle exportformaliteiten via een intern douanekantoor kunnen afhandelen.

Risicoanalyse bij aankomst van de goederen op het douanekantoor van binnenkomst

Tot nu toe was de plaats van bestemming de bepalende factor voor de bevoegdheid van de goederenrisicoanalyse. Nu is de douaneautoriteit van de lidstaat waar de goederen voor het eerst het douanegebied van de EU binnenkomen, bevoegd. De exploitant van het vervoermiddel moet dan een verzoek tot omleiding indienen bij het eerste douanekantoor van binnenkomst dat in het bericht van ontvangst is vermeld.

"Wanneer het vervoermiddel dat het douanegebied van de EU binnenkomt, voor het eerst aankomt bij een ander, niet in de summiere aangifte bij binnenkomst vermeld douanekantoor van een lidstaat, stelt de exploitant van dat vervoermiddel of zijn vertegenwoordiger het vermelde douanekantoor van binnenkomst daarvan in kennis."

Bron: Publicatieblad van de Europese Unie

Uitwijkingsverzoek bij afwijkend kantoor van binnenkomst

Het verzoek om uitwijking kan, als alternatief voor de identificatie van het internationale vervoermiddel en de datum en tijd van aankomst op de eerste bestemming in het douanegebied, alleen het referentienummer van de zending (MRN: Movement Reference Number) bevatten. De douaneautoriteiten staan toe dat een summiere aangifte bij binnenkomst op papier wordt ingediend of, indien dit niet mogelijk is, dat andere tussen de douaneautoriteiten overeengekomen schriftelijke procedures worden gevolgd. In dergelijke gevallen is de vermelding van het MRN-nummer alleen echter niet voldoende.

Een summiere aangifte bij binnenkomst is niet vereist voor de binnenkomst van goederen uit Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en Andorra, in het kader van bestaande overeenkomsten.

Inklaring wordt steeds digitaler

Veel veranderingen houden ook verband met de invoering van nieuwe elektronische systemen om de douaneautoriteiten bij te staan . De douane wordt dus steeds meer digitaal. Dit is van invloed op administratieve processen zoals pre-arrival of pre-departure aangiften voor kleine zendingen. Nieuwe regelgeving is ook van toepassing op elektronische douaneaangiften voor goederen die via het internet worden verkocht.

Om de economische last te verminderen, moeten leveringen van goederen waarvan de individuele waarde niet meer dan 22 euro bedraagt, in eerste instantie onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van de aangifte vóór vertrek.

Nu moeten bijvoorbeeld CEP-dienstverleners en luchtvrachtmaatschappijen de summiere aangiften bij binnenkomst elektronisch indienen voor goederen die per post worden verzonden of voor zendingen met een waarde van minder dan 22 euro. In de herziene EU-verordening worden hiervoor verschillende data en tijdstippen bepaald. Deze zijn afhankelijk van het feit of de vracht door de lucht, over zee, over de binnenwateren, per vrachtwagen of per spoor wordt vervoerd.

Bij goederenwaarden tussen 22 Euro en 150 Euro zijn de zendingen vrij van rechten, maar is er wel een invoerbelasting verschuldigd. Met de toekomstige BTW op de verkoop op afstand zullen alle goederen die in de EU worden ingevoerd aan BTW worden onderworpen, ongeacht de waarde of de aankoopprijs van de goederen.

Implementatie in de praktijk: gedigitaliseerde bedrijven in het voordeel

Het is nog maar de vraag hoe de regelgeving in de praktijk kan worden toegepast en welke effecten dit zal hebben op de transportprocessen en de transportduur van de transporten 

Relativerende formuleringen in de verordening, zoals “mits de douaneautoriteiten ermee instemmen”, laten de autoriteiten enige speelruimte bij de tenuitvoerlegging.

Bedrijven die hun verzendprocessen al hebben gedigitaliseerd, zijn hier in het voordeel en kunnen extra administratief werk tot een minimum beperken. In het geval van summiere aangiften van goederen bijvoorbeeld, hebben zij de nodige gegevens snel doorgegeven. Via logistieke systemen zoals het Smart Logistics System van TIMOCOM kunnen douanedocumenten, leveringsbonnen en andere documenten gemakkelijk digitaal tussen zakenpartnersworden uitgewisseld en ter beschikking gesteld. Onnodige wachttijden aan de grensovergangen en op de plaats van bestemming kunnen zo worden vermeden.

Meer interessante artikelen:

De basis voor een sterk Europa is een logistiek zonder grenzen

Europese transportmarkt herstelt zich licht van corona

Ontvang relevante artikelen, waardevolle trends en exclusieve verslagen van logistiek experts!

 

Nieuwsbrief aanmelden

Pop-up image - Logistic
Logistieke trends en ontwikkelingen ontvangen?

Krijg de laatste logistieke trends en ontwikkelingen direct in uw mailbox. Profiteer daarnaast als eerste van de nieuwste productupdates.

top