Logistieke kennis 20.02.2024
8

Exporteren naar Engeland na Brexit

White trucks in sunlight

Sinds de Brexit is de export naar Engeland ingrijpend veranderd. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU heeft voor grote wijzigingen gezorgd binnen de handel en douane.

Deze veranderingen, doorgevoerd door de Britse overheid, creëren zowel uitdagingen als kansen voor transporteurs. Welke impact hebben de nieuwe douanevoorschriften, tarieven en belastingen op uw transport naar Engeland? In dit blogbericht kom je er achter.

Wat is de Brexit?

De Brexit verwijst naar het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU). Het is een samenvoeging van de woorden 'Britain' (Brittannië) en 'exit'.

De Brexit werd officieel op 31 januari 2020. De meerderheid van de Britse kiezers wilde de Europese Unie verlaten. Hiervoor hebben ze gestemd in een referendum op 23 juni 2016. Het Verenigd Koninkrijk is sinds 1 februari 2020 geen onderdeel meer van de Europese Unie.

Van 1 februari 2020 tot 1 januari 2021 gold een overgangsperiode. Per 1 januari 2021 zijn de gevolgen van de Brexit een feit.

De gevolgen van de Brexit op de handelsrelatie tussen de Britse overheid en de EU

De Brexit had grote politieke en economische gevolgen, zowel voor het VK als voor de EU.Handel en immigratie moesten worden aangepast en veel EU-regels golden plotseling niet meer voor het VK.

Dit leidde tot complexe onderhandelingen. Er moesten beslissingen worden genomen over de handelsrelatie tussen de Britse overheid en de Europese Unie. Dit gebeurde met name wat betreft handel, douaneregels en de rechten van burgers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan invoertarieven, visumeisen bij langdurig verblijf, of nieuwe handelsovereenkomsten.

 

De impact van de Brexit

Sinds 1 januari 2021 hebben nieuwe regels vanuit het VK veel effect op transportbedrijven. De nieuwe regels beïnvloeden hoe transportbedrijven werken (van het aangeven van goederen tot het passeren van de grens). Ook is de vraag naar bepaalde producten sinds de Brexit gewijzigd. Een belangrijk deel van de regels gaat over BTW-vrijstelling. Een vrijstelling bespaart transporteurs geld. De vrijstelling vraagt echter veel voorbereiding en administratief werk.

Ook is het EORI-nummer belangrijk voor handel met Engeland. Een EORI-nummer is een unieke identificatiecode die wordt gebruikt in de douaneprocedures van de Europese Unie. Het staat officieel voor: "Economic Operators Registration and Identification". Het is een belangrijk nummer voor de import of export van en naar landen binnen de EU. Sinds de Brexit is dit nu ook tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Deze nieuwe exportregels en douanevoorschriften raken elke stap van het transportproces. Van hoe goederen worden aangegeven tot grensprocedures; alles is veranderd. Transporteurs moeten deze veranderingen goed begrijpen en toepassen om efficiënt en succesvol te blijven in deze nieuwe wereld na Brexit.

 

Trends in Transport na Brexit

Sinds het Verenigd Koninkrijk de EU verliet, is het transport tussen Nederland en Engeland flink veranderd. Deze veranderingen ziet u niet alleen in de werkwijze van transporteurs, maar ook in data van systemen zoals die van TIMOCOM.

Een duidelijke trend is de verandering in hoeveel en welke goederen worden vervoerd. TIMOCOM-data toont aan dat de vraag naar bepaalde goederen stijgt, terwijl die naar andere daalt. Transporteurs moeten hun werk hierop aanpassen.

Om een voorbeeld te noemen: de handel heeft eind 2019 gigantisch gebloeid. Veel bedrijven verhoogden hun voorraad als voorbereiding op een harde Brexit. De vrachttransporten vanuit Europa naar Groot-Brittannië werden in het eerste kwartaal meer dan verdubbeld.

Veranderde transportroutes na de Brexit

Ook de transportroutes veranderden. Nieuwe douanecontroles en regels maken sommige routes minder efficiënt, terwijl andere juist populairder zijn geworden. Transporteurs moeten slim zijn en deze nieuwe routes opnemen in hun logistieke planning.

De trends tonen aan hoe dynamisch de transportsector nog steeds is, na Brexit. Transporteurs moeten alert blijven en zich goed aanpassen. Door de marktontwikkelingen goed te volgen en snel te reageren blijft u succesvol in deze nieuwe handelsomgeving.

 

Procedures voor de Nederlandse en Britse douane

Sinds Brexit zijn de douanecontroles aan de grens tussen Nederland en Engeland strenger geworden. Dit betekent dat transporteurs meer moeten letten op de nieuwe grensprocedures en de nodige documenten.

Douane-expediteurs spelen een cruciale rol in dit nieuwe systeem. Zij helpen transporteurs om door de complexiteit van de nieuwe regels te navigeren. Met hun expertise zorgen ze voor een soepeler grensovergang.

Enkele tips voor een efficiënte grensovergang:

 1. Zorg dat u alle benodigde documenten bij de hand heeft. Dit voorkomt vertragingen.
 2. Werk samen met een ervaren douane-expediteur. Zij kennen de Britse douane en zijn op de hoogte van de nieuwste regels. Zo voorkomt u fouten.
 3. Blijf op de hoogte van de nieuwste wijzigingen in douanevoorschriften. Regelmatig checken kan u veel tijd en moeite besparen.

Door deze stappen te volgen, kunnen transporteurs de uitdagingen van strengere douanecontroles aan en zorgen voor een vlotte doorstroming van hun goederen.

 

Invoerrechten Engeland 2024

Na Brexit blijft handel tussen het VK en de EU vrij van invoerrechten, mits producten van preferentiële oorsprong zijn. Dit houdt in dat goederen moeten voldoen aan specifieke oorsprongsregels, vastgesteld in de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst. Voor importeurs betekent dit het aantonen van deze oorsprong via een factuurverklaring voor vrijstelling van invoerrechten. 

Zonder dit bewijs zijn standaardtarieven van toepassing. De transportsector moet dus nauwkeurig navigeren door deze regelgeving om onnodige kosten te vermijden. Hierdoor is het essentieel is om de preferentiële status van goederen te verifiëren en correct te documenteren.

Voor meer informatie over invoerrechten vanuit Engeland verwijzen we naar de website van de KvK.

Logistieke uitdagingen en oplossingen voor het Verenigd Koninkrijk

Transporteurs staan voor nieuwe uitdagingen door bijkomende kosten en veranderde BTW-regels na Brexit. Deze veranderingen hebben direct invloed op hun dagelijkse werk.

Laten we de specifieke uitdagingen bekijken:

 1. Bijkomende Kosten: Door Brexit zijn er extra kosten bijgekomen, zoals douanekosten en administratieve lasten.
 2. Nieuwe BTW-regels: De Btw-regels zijn veranderd, wat vraagt om een nieuwe aanpak in de boekhouding en facturering.

Nu enkele strategieën voor een efficiënte aanpak:

 • Kostenanalyse: Breng alle nieuwe kosten in kaart. Zo ziet u waar u kunt besparen.
 • Btw-expert: Werk samen met een Btw-specialist. Zo bent u zeker dat u voldoet aan alle nieuwe regels en voorkomt u fouten.
 • Efficiëntie in Administratie: Digitaliseer en stroomlijn uw administratieve processen. Dit bespaart tijd en vermindert de kans op fouten.

Door deze uitdagingen aan te pakken en strategieën toe te passen, kunnen transporteurs de nieuwe logistieke realiteit na Brexit effectief navigeren.

 

Navigeren door Verkeers- en Transportregelgeving

Brexit heeft de verkeers- en transportregelgeving flink veranderd, vooral binnen het Britse systeem. Voor transporteurs is het nu belangrijk om deze nieuwe regels te kennen en te volgen.

Een belangrijk onderdeel is het EORI-nummer. Dit nummer is essentieel voor iedereen die handel drijft met het Verenigd Koninkrijk. Zonder een geldig EORI-nummer kunt u te maken krijgen met vertragingen of zelfs boetes.

Toekomstige trends en verwachtingen

De toekomst van transport, vooral voor goederen van dierlijke oorsprong en levende dieren, zal interessante trends laten zien. Het is belangrijk om te kijken naar wat we kunnen verwachten en hoe we ons kunnen voorbereiden.

Toekomstige Trends:

 1. Striktere regelgeving: Er worden strengere regels verwacht voor het vervoer van levende dieren. Ook voor de producten van natuurlijke oorsprong.
 2. Verbeterde veiligheidsmaatregelen: Er zullen waarschijnlijk meer eisen komen voor de veiligheid en het welzijn van dieren tijdens transport.

Voorbereiding:

 • Blijf geïnformeerd: Houd nieuwe regelgeving goed in de gaten.
 • Investeer in opleiding: Zorg dat uw team goed getraind is in de nieuwste transporttechnieken en transportregels voor dieren.
 • Plan vooruit: Anticipeer op veranderingen en pas uw bedrijfsstrategieën dienovereenkomstig aan.

Door deze toekomstige ontwikkelingen nu al te overwegen, kunnen transportbedrijven zich beter voorbereiden op de langetermijnveranderingen in de sector.

Vracht Vinden of Aanbesteden in Engeland met TIMOCOM

Zoekt u transportopdrachten naar Engeland? TIMOCOM helpt! Deze marktplaats maakt het makkelijk om de juiste vracht te vinden of aan te bieden.

Interessant om te weten: volgens TIMOCOM's data is er een groot aanbod aan vrachten van Nederland naar Engeland. Dit betekent veel kansen voor transporteurs.

Hoe TIMOCOM helpt:

 1. Vracht Matching: TIMOCOM matcht uw transportcapaciteit met beschikbare vrachten. Zo vindt u snel wat u nodig heeft.
 2. Real-time Informatie: Blijf up-to-date met de nieuwste vrachtmogelijkheden.
 3. Efficiënte Planning: Plan uw routes en ladingen efficiënt met TIMOCOM's tools.

Door TIMOCOM te gebruiken, kunt u efficiënt vracht vinden of aanbesteden in Engeland en zo uw transportproces na de Brexit optimaliseren.

Conclusie

Het is belangrijk voor men om zich aan te passen aan de nieuwe exportregels en douanevoorschriften na Brexit. Dit geldt vooral voor de export. Het is essentieel geworden dat men het Britse systeem leert kennen. Moeten er invoerrechten worden betaald? En hoe komt men aan het EORI-nummer? Er zijn talloze nieuwe vragen over de Brexit.

Sinds 1 januari is de transportsector dynamisch veranderd. Zorg dat u op de hoogte bent van de veranderde invoerrechten. Ook de inklaringskosten zijn een belangrijk onderdeel van de transportkosten geworden.

Voor transporteurs die grenscontroles bij de Britse douane efficiënt willen navigeren, zijn kennis en voorbereiding de sleutel. Met systemen zoals die van TIMOCOM kunt u makkelijker vracht vinden en aanbesteden in Engeland.

Tram Trinh Thanh

Marketing Manager Northern Europe

Ontvang relevante artikelen, waardevolle trends en exclusieve verslagen van logistiek experts!

 

Nieuwsbrief aanmelden

Pop-up image - Logistic
Logistieke trends en ontwikkelingen ontvangen?

Krijg de laatste logistieke trends en ontwikkelingen direct in uw mailbox. Profiteer daarnaast als eerste van de nieuwste productupdates.

top