Transportmarkt 15.10.2020
4

Voedselveiligheid volgens HACCP- en ATP-eisen

Zegels & Certificaten serie: HACCP, ISO 22000 en ATP

Houders van de HACCP- en ATP-certificaten garanderen het hoogste niveau van consumentenbescherming.

De internationale certificering volgens HACCP loopt tot januari 2021; de afbouwperiode begon in januari 2018. Al sinds begin 2020 zijn er geen nieuwe certificaten meer uitgereikt en zijn gecertificeerde bedrijven verplicht op zoek te gaan naar een alternatieve certificering. In het blogartikel krijgt u een overzicht m.b.t. het HACCP-certificaat en een alternatief, de ISO 22000. U ontvangt ook de kerngegevens van het ATP-certificaat.

 

Binnenkort geschiedenis: HACCP-certificaat voor producenten van voedingsmiddelen en dranken

HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points (gevarenanalyse en beheersing van de kritiekecontrolepunten). 70 bedrijven die zijn aangesloten bij TIMOCOM hebben hun HACCP-certificaat in hun bedrijfsprofiel vermeld. Het bevestigt dat de gecertificeerde bedrijven hun processen voor de productie, verwerking en uiteindelijke verkoop van voedingsmiddelen en dranken uitvoeren in overeenstemming met de geldende voedselhygiënevoorschriften. Dit heeft betrekking op de processen in de gehele productieketen en omvat ook de logistiek en opslagbedrijven .

 

Partnerbedrijven en klanten van een bedrijf met een HACCP-certificaat kunnen erop vertrouwen voedsel van de hoogste kwaliteit te ontvangen. Dit komt omdat de afzonderlijke productiestappen, bijvoorbeeld ongediertebestrijding en verpakking, onderworpen zijn aan de strengste specificaties en controles. Omgekeerd certificeert het keurmerk dat de fabrikanteen  uitgebreid risicomanagementheeft inovereenstemming met  de wettelijke voorschriften, wat het vertrouwen in de fabrikant vergroot.

De certificering dient als basis voor bedrijven die zich inzetten voor de verdere ontwikkeling van hun voedselveiligheidsmanagementsysteem (FSMS of Food Safety Management System) . Vaak is het HACCP-certificaat verworven in combinatie met andere voedselveiligheidscertificaten. De richtlijnen volgens HACCP zijn als onderdeel verankerd in ISO 22000. Dit laatste is een van de belangrijkste alternatieven wanneer de HACCP-certificering rond de jaarwisseling 2020/2021 wordt stopgezet.

Een alternatief voor HACCP: ISO 22000

Er is een eenvoudige reden waarom de klemtoon hier op dit punt ligt: Alleen de norm ISO 22000 is ontworpen voor de wereldwijde handhaving van FSMS. Vanwege de globalisering, ook in de levensmiddelensector, is het van belang dat dit strikt wordt opgevolgd. Want in tegenstelling tot andere certificeringen zoals BRC, IFS en FSSC , bundelt ISO 22000 de veiligheidsnormen van de voedingssector en overstijgt het deelgebieden.

 

De aspecten van de HACCP-norm, die in Europa en de VS verplicht was, zijn volledig opgenomen in de ISO-norm. Het bevat ook principes voor de transparante uitwisseling van informatie tussen de gecertificeerde organisatie en alle organisaties waarmee zij samenwerkt Ook preventieve programma’s (PRP of Prerequisite Programs) zijn in de norm ISO 22000 verankerd, waartoe ook het GMP-keurmerk (Good Manufacturing Practice, best praktijken voor productie) behoort. Het doel is het waarborgen van infrastructurele veiligheidsnormen in de werkomgeving van voedselproducerende bedrijven. De hoge eisen op het gebied van communicatie en preventie gaan gepaard met continue documentatie en het leveren van bewijsstukken.

 

Bedrijven die zich willen laten certificeren volgens ISO 22000 moeten een tweefasige audit ondergaan. Hierbij bewijzen zij hun naleving van de bovengenoemde randvoorwaarden en hebben zij de mogelijkheid om eventuele resterende gebreken te elimineren. Voor degenen die meer willen weten over de certificering, kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op BM TRADA een wereldwijd toonaangevende certificeringsinstantie .

ATP-certificaat voor internationaal koeltransport

Bedrijven die internationaal koeltransport willen uitvoeren voor zeer bederfelijke en temperatuurgevoelige goederen hebben een ATP-certificaat. ATP staat voor Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports, in het Nederlands: Overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en inzake de voor dit vervoer te gebruiken speciale uitrusting. Van dit certificaat zijn 60 uploads te vinden in het TIMOCOM Smart Logistics System. Zij identificeren de gecertificeerde bedrijven expliciet als bedrijven die voldoen aan de strenge regelgeving voor internationaal koeltransport.

Hoewel bij grensoverschrijdend temperatuurgecontroleerd vervoer het bewijs van certificering moet worden geleverd, moet dit op het nationale niveau alleen worden geleverd als de ontvangende partij daar uitdrukkelijk om vraagt. Aangezien in sommige landen het certificaat al vereist is voor de registratie van koelwagens , gebeurt de levering van nieuwe wagens vaak al met het certificaat meegeleverd.

Een ATP-certificaat is over het algemeen zes jaar geldig. Dit is afhankelijk van de ouderdom van de opbouwisolatie en de geïnstalleerde koelmachine ; de productiedatumis hier bepalend. Na afloop van de geldigheidsperiode  wordt het voertuigopnieuw gecontroleerd. Daarna wordt de certificering met maximaal drie jaar verlengd. Een ATP-testcentrum is onder andere DNV GL (Det Norske Veritas en Germanische Lloyd).

Keurmerk - uithangbord voor uw onderneming

Of u nu een producent of een transportdienstverlener bent, keurmerken en certificaten tonen aan dat klanten te maken hebbenmet een  betrouwbare onderneming. Hier worden in het belang van de consumentenbescherming de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen in acht genomen, waardoor de aansprakelijkheidsrisico's vanaf het begin sterk verminderen. Als u deze documenten heeft en u bent een TIMOCOM klant, dan kunt u na het uploaden van het betreffende certificaat in uw bedrijfsprofiel nieuwe markten aanboren en uw bedrijf in heel Europa uitbouwen.

Het volgende onderwerp in de serie “Keurmerken & Certificaten”:

IFS (International Featured Standards)

 

Ontvang relevante artikelen, waardevolle trends en exclusieve verslagen van logistiek experts!

 

Nieuwsbrief aanmelden

top