TIMOCOM 31.08.2020
5

Herinrichting van de toeleveringsketen:

kortere leveringslijnen?

De productiebranche en de handel staan voor de uitdaging om toeleveringsketens in de toekomst crisisbestendig en onafhankelijker

Bevoorradingsproblemen door onderbroken toeleveringsketens behoren tot de meestvoorkomende implicaties van de Coronacrisis. Door de globalisering is de economie wereldwijd met elkaar verbonden: grondstofleveranciers en fabrieken zijn vaak in het buitenland gevestigd. Als gevolg van de vergaande maatregelen om de Corona-pandemie in te dammen, staan veel bedrijven voor de uitdaging om hun manier van werken te veranderen. En dit op zeer korte termijn, zonder de rendabiliteit en de duurzaamheid na de crisis uit het oog te verliezen. De huidige situatie maakt duidelijk welke oplossingen er zijn om een balans te vinden.

De crisis legt de kwetsbaarheid van de waardeketen bloot. De afhankelijkheid van de vraag, leveranciers en externe factoren is een zwakke plek, net als de just-in-time-productie. Een manier om onafhankelijkheid van landen en bedrijven te bereiken is een aanzienlijke inkorting van de toeleveringsketen.

Productie op de plaats van de vraag

In tijden van crisis is het essentieel om indien nodig onafhankelijk te kunnen produceren, maar dat is momenteel maar beperkt mogelijk. Tekorten bij producten als mondmaskers en medicijnen zijn het gevolg waar alle Europese landen nu mee te maken hebben. Deze producten worden met name in China en India geproduceerd. Daarnaast leveren deze landen een aantal van de benodigde grondstoffen.   De productie naar het binnenland of in ieder geval naar Europa verleggen is door de ondoorzichtigheid van de grondstoffenbronnen vaak lastig. Het is niet altijd duidelijk wat de precieze herkomst en de uitdrukkelijke samenstelling is. Het wordt dan ook een tijdrovende en dure taak om een geschikte vervanging in de nabije omgeving te vinden.

 

Als de leveranciers uit de nabije omgeving komen, zorgt dat niet alleen voor een betere reactietijd, maar ook voor een betere transparantie van de waardeketen en meer vertrouwen van consumenten in de producten. Een startpunt om zo'n divers productienetwerk op leveranciersvlak op te bouwen (https://www.timocom.nl/smart-logistics-system/bedrijfsprofielen), zijn systemen als dat van TIMOCOM. Via dit systeem komen productie- en handelsbedrijven uit heel Europa met elkaar in contact en kunnen ze zaken met elkaar doen. Bovendien is een rechtstreekse verbinding met transport- en logistiekbedrijven via het systeem mogelijk.

Omdat de kwaliteitseisen en productiekosten aanzienlijk hoger zijn dan in productielanden als China, India en Maleisië, zal ook de prijs voor veel producten aanzienlijk stijgen. Dat kan alleen worden gecompenseerd door grotere aantallen te produceren, zoals bij mondmaskers en medicijnen het geval is en in het algemeen bij dagelijkse consumptiegoederen.

In het kader van risicomanagement voor vergelijkbare toekomstige situaties moeten we daarom precies afwegen naar welke productgroepen in geval van crisis een zeer hoge vraag is. De productie in eigen land of binnen Europa leidt uiteindelijk tot de gewenste onafhankelijkheid, maar hier moet wel de benodigde infrastructuur voor worden opgebouwd.  Bovendien zou daarmee ook de knowhow over grondstoffen en de productie van goederen terugkeren.

Revolutie in opslaggebruik

Als we het over productie op grote schaal hebben, rijst al snel de vraag waar de grondstoffen en de eindproducten opgeslagen moeten worden. Dit voor onbepaalde tijd binnen Europa produceren wijkt af van de norm die tot nu toe geldt. Dit moet eerst opnieuw worden geleerd. Dan verbetert het reactievermogen en kan aan een plotseling stijgende vraag worden voldaan zonder dat dit ten koste gaat van het leveringsvermogen.

Om voorbereid te zijn op langdurige uitzonderingssituaties zoals de Corona-pandemie 2020, moeten producenten basisvoorwaarden scheppen om in reactie op een dergelijke situatie meer te kunnen produceren. Overschotten kunnen dan op basis van de behoefte worden geproduceerd en liggen op aanvraag al in voldoende mate klaar.

Flexibele infrastructuur treft duurzaamheid

Voordat de stap wordt genomen om de productie naar de regio van de vraag te halen, moet in ieder geval worden gekeken naar het thema duurzaamheid. Tegen de achtergrond van COVID-19 hebben slechts weinig bedrijven de mogelijkheid om de productie van bijvoorbeeld kleding naar mondmaskers te wijzigen. Een dergelijke herinrichting moet na de crisis weer net zo snel omkeerbaar zijn, omdat de behoefte aan deze crisisproducten dan weer afneemt. Bij het oprichten van nieuwe productielocaties is het noodzakelijk de nieuwste technologieën in te zetten. Hetzelfde geldt voor de blijvende ombouwing van bestaande productielocaties. Nieuwe technologieën worden gekenmerkt door automatisering en digitalisering, en vormen de basis voor flexibel handelen.

Dit geldt met name voor crisissen en in het algemeen voor een tijd waarin de vereisten die consumenten aan goederen stellen snel veranderen.

De productie van goederen die relevant zijn in een crisis kan daarom voor bedrijven een plan B zijn. Onderscheidende kenmerken, zoals biologische afbreekbaarheid na gebruik van het betreffende product, kunnen het succes positief beïnvloeden. Het toenemende bewustzijn voor milieubescherming en behoud van natuurlijke hulpbronnen bij de bevolking en industrie vormt het beste uitgangspunt om producten duurzaam te fabriceren. Op die manier kan wederom een hogere prijs voor de consument gerechtvaardigd worden en neemt de aantrekkelijkheid van regionaal gefabriceerde producten toe.

De combinatie maakt het verschil

De overbrenging van de productie van alle goederen direct naar de afzetmarkt is voor landen als Duitsland en Nederland, die van de export leven, niet aan te raden. Enerzijds zouden anderen het voorbeeld volgen, anderzijds zouden de markten door de hoge kosten nog nauwelijks concurrerend zijn. Bovendien zou juist de grote massa aan kleine ondernemingen de financiële last op de lange termijn niet kunnen dragen. Bij het risicomanagement moet zeker worden bekeken hoe dringend het is om voor de betreffende productgroep voor onafhankelijkheid van het buitenland te zorgen.

Een combinatie van de volgende factoren wapent de producenten voor de toekomst:

  • regionaal, bovenregionaal en duurzaam vervaardigde producten
  • korte toeleveringslijnen van grondstoffen
  • gebruik van moderne technologieën
  • opslag van crisisbestendige goederen op de lange termijn

Lees hier meer over dit onderwerp:

Opslagruimte als oplossing bij capaciteitsproblemen (https://www.timocom.de/blog/lagerflaechen-als-loesung-bei-kapazitaetsengpaessen)

Ontvang relevante artikelen, waardevolle trends en exclusieve verslagen van logistiek experts!

 

Nieuwsbrief aanmelden

Pop-up image - Logistic
Logistieke trends en ontwikkelingen ontvangen?

Krijg de laatste logistieke trends en ontwikkelingen direct in uw mailbox. Profiteer daarnaast als eerste van de nieuwste productupdates.

top