skip navigation
Transportmarkt 14.03.2021
4 min.

Hoe belangrijk is het digitale netwerk voor de toekomst van de logistiek?

Interview met Lina Harispuru, Senior Scientist bij Fraunhofer IIS

Lina Harispuru is Senior Scientist op de afdeling Analytics

Een groot deel van de transportprocessen verloopt nog steeds inefficiënt, ook al neemt de digitalisering verder toe. Een gebrek aan transparantie en samenwerking tussen de betrokkenen zijn daarbij twee belangrijke factoren. Met haar onderzoekswerk zet Lina Harispuru, Senior Scientist bij de Fraunhofer-werkgroep Supply Chain Services, vaart achter de realisatie van de visie van transportlogistiek 4.0. Wat hiervoor nodig is en hoe ver we van dit doel zijn verwijderd, legt ze in het volgende interview uit.

TIMOCOM: Hallo mevrouw Harispuru, u houdt zich al negen jaar bezig met transportlogistiek en gecombineerd vervoer. Kunt u ons iets meer vertellen over wat uw onderzoeksgebied is?

Lina Harispuru: Bij de Fraunhofer-werkgroep SCS staat de digitale transformatie in het Supply Chain Management centraal. Hierbij houd ik me vooral bezig met kunstmatige intelligentie (KI) en het vergaren van kennis door middel van gegevens in de onderzoeksgebieden transportlogistiek en gecombineerd vervoer – en ook de digitalisering daarvan.

TIMOCOM: U heeft de stelling geponeerd dat het bedrijfsoverkoepelend transport qua financiën en tijd inefficiënt is. De eerste vraag: wat wordt er precies met bedrijfsoverkoepelend transport bedoeld? En de tweede vraag: waarom is dit transport inefficiënt en hoe kan dit beter worden opgelost?

Lina Harispuru: Onder bedrijfsoverkoepelend transport verstaan we het transport tussen bedrijven als tegenhanger van intralogistiek transport. Vanwege informatie-asymmetrieën door een gebrek aan transparantie of samenwerking tussen verladende bedrijven aan de ene kant en dienstverleners aan de andere kant  verlopen deze bedrijfsoverkoepelende transportprocessen meestal nog vrij inefficiënt. Als deze informatie-asymmetrieën worden afgebouwd, kunnen de transportgegevens doelgerichter worden gebruikt om de transportprocessen sneller en goedkoper in te richten. Hierbij speelt het verzamelen en gebruiken van gegevens een grote rol.

TIMOCOM: Wilt u daarmee zeggen dat de beschikbare gegevens voor transportprocessen nog ontoereikend zijn? Wat zou er dan moeten gebeuren om van transportlogistiek 4.0 te kunnen spreken en wat is uw definitie van dit begrip?

Lina Harispuru: De beschikbare gegevens voor transportprocessen zijn nog niet toereikend om transporten automatisch aan te kunnen sturen en uit te kunnen voeren. Als laatste schakel in de waardeketen zijn voor het transport de gegevens van de voorafgaande stappen in het proces nodig. Maar deze gegevens kloppen vaak niet, zijn niet volledig of ontbreken zelfs helemaal.

Laten we als voorbeeld eens kijken naar het transportproces voor stukgoed:

bij stukgoed worden er onvoldoende gegevens ter beschikking gesteld over het volume van de te transporteren producten van de fabrikant. Dat bemoeilijkt de voorbereiding van het transport en de aansluitende planning van het beladen van de vrachtwagen, waardoor deze stappen grotendeels niet zijn geautomatiseerd en de lading deels op het laatste moment opnieuw moet worden gepland. Zo kan de efficiëntie dus alleen worden vergroot als de beschikbare gegevens voor transportprocessen in zijn geheel kunnen worden verbeterd.

Wij verstaan onder transportlogistiek 4.0 daarom de ondersteuning van bedrijfsoverkoepelende transporten op basis van gegevens en netwerkvorming met behulp van digitale technologieën om zo op een transparantere, flexibelere en efficiëntere manier te kunnen sturen, organiseren, uitvoeren en afhandelen.

De beschikbare gegevens moeten daarom beter worden geanalyseerd en er moeten manieren worden gevonden om andere procesgegevens aan de verschillende belanghebbenden ter beschikking te stellen. Hiervoor moeten digitale technologieën voor de afzonderlijke stappen in het transportproces worden ingezet en moet een netwerk gevormd worden van alle betrokkenen.

TIMOCOM: Welke rol speelt FreightTech bij de netwerkvorming?

Lina Harispuru: FreightTech-toepassingen zullen de waardeketen verder automatiseren en intelligenter vormgeven. Platformen zullen steeds belangrijker worden. Deze spelen een sleutelrol bij de netwerkvorming van alle spelers en zullen in de toekomst nog meer controle krijgen over het hele proces en het samenspel van alle betrokkenen. Er is ook een versterking van de samenwerking tussen gevestigde spelers en start-ups te zien. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen DHL en platform Convoy voor transport binnen de Verenigde Staten. Maar de afgelopen jaren stroomde het overgrote deel (circa 90 %) van al het geld voor start-ups in de logistiek wereldwijd voornamelijk binnen de Verenigde Staten en Aziatische landen. In Europa werd slechts 10% van het geld geïnvesteerd. Maar er worden ook in Europa steeds meer start-ups op het gebied van FreightTech opgericht die oplossingen binnen de waardeketen aanbieden.

TIMOCOM: In onze whitepaper over FreightTech  zijn we ook tot vergelijkbare resultaten gekomen. Maar wat kunnen anderen eigenlijk van start-ups leren wat FreightTech betreft?

Lina Harispuru: Deze start-ups in de logistiek volgen op gegevens gebaseerde businessmodellen en maken met behulp van KI gebruik van de verschillende soorten gegevens om aanvullende diensten aan te kunnen bieden of de waardeketens efficiënter in te richten, met name met het oog op de kosten en de tijd.

Hierdoor ontstaan veel interessante disruptieve ideeën waarmee kan worden aangetoond dat het verruimen van de horizon tot nieuwe perspectieven leidt.

Elke waardeketen of elk ecosysteem dat volledig geautomatiseerd, gekoppeld en intelligent ingericht is, zal een unique sellingpoint zijn.

Daarom moet niet alleen het proces voor het aanbieden van transporten tussen de verzender en de dienstverlener sterk zijn geautomatiseerd, maar moeten nu ook de andere processen, zoals planning en uitvoering van het transport en de voorafgaande stappen in het proces ook snel

TIMOCOM: Kunstmatige intelligentie is dus het sleutelwoord in het transport. En hoe kan de logistieke sector nu van uw analyses profiteren?

Lina Harispuru: Aan de ene kant door ons onderzoek en het onderzoek naar KI in de transportlogistiek en gecombineerd vervoer in het bijzonder. Wij bij de Fraunhofer-werkgroep SCS vinden het verder ook belangrijk naar bedrijven in hun geheel te kijken, bijvoorbeeld ook wat de vraag naar (nieuwe) gegevensgestuurde businessmodellen betreft. Dus hoe beschikbare gegevens kunnen worden benut en op basis daarvan nieuwe – gegevensgestuurde – oplossingen en diensten kunnen worden ontwikkeld. Uiteindelijk hebben alle onderzoeksresultaten van onze verschillende afdelingen invloed op de praktijk. Want het voordeel is dat we veel verschillende bedrijven en hun processen en procedures zien en hiernaar vragen. Wij houden ons bezig met voor de hand liggende en ook met misschien nu nog minder voor de hand liggende kwesties en ontwikkelen mogelijke oplossingen die in bestaande systemen kunnen worden ingebouwd.

En als we naar de toekomst kijken: voor het transportproces en de logistieke infrastructuur wordt waterstof een belangrijk onderwerp – en een strategische driver.

Over Lina Harispuru

Lina Harispuru is Senior Scientist op de afdeling Analytics bij de Fraunhofer-werkgroep Supply Chain Services op het Fraunhofer-instituut voor geïntegreerde schakelingen (ISS). Als expert uit de branche werkt ze samen met verenigingen, ministeries en bedrijven. Het doel is te laten zien welke toepassingsmogelijkheden er voor analyses in het transport zijn, welke meerwaarde hieruit kan worden gehaald – en hoe de transportprocessen en de transportmarkt in de toekomst zullen veranderen. Verbind met haar opLinkedIn volledig worden aangepakt. De gaten die hier nog aanwezig zijn, moeten worden gevuld. Daarbij speelt KI een belangrijke rol.

Trefwoorden

Nieuwsbrief aanmelden

Alle met '*' gemarkeerde velden zijn verplicht in te vullen.

Door uw registratie te versturen, gaat u automatisch akkoord met onze richtlijnen inzake gegevensbescherming.

Aanmelding voor de nieuwsbrief:


Uw persoonlijke gegevens (e-mailadres, naam en voornaam) worden voor het sturen van informatie door TIMOCOM GmbH naar de database van SC-Networks GmbH (bevoegde rechterlijke instantie: Kantongerecht München, registratienummer: HRB 14 65 73), Enzianstr. 2 in 82319 Starnberg doorgegeven. SC-Networks GmbH is onderworpen aan de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz) en de instructies van TIMOCOM GmbH.

top