Transportmarkt 15.04.2021
4

Zijn alternatieve parkeerterreinen voor vrachtwagens de oplossing tegen het tekort aan parkeerplaatsen?

Al jaren een probleem voor de branche: tekort aan parkeerplaatsen op rustplaatsen

Dit zien vrachtwagenchauffeurs maar al te vaak:

Duitsland heeft 'een enorm tekort aan parkeerterreinen voor vrachtwagens', volgens de BVL, de grootste logistieke branchevereniging in Duitsland. Het Duitse ministerie van Verkeer wil het probleem aanpakken en maakt een bedrag van 90 miljoen euro vrij voor het uitbreiden en aanleggen van parkeerplaatsen voor vrachtwagens. In dit blogartikel lichten we de maatregelen van het ministerie toe en laten we zien hoe de handel en industrie hieraan kunnen meewerken.

Al jaren een probleem voor de branche: tekort aan parkeerplaatsen op rustplaatsen

Volgens de BGL is op parkeerterreinen en vrachtwagenparkeerplaatsen een tekort aan meer dan 30.000 parkeerplaatsen. De Duitse beroepsvereniging voor het beroepsgoederenvervoer, logistiek en afvalverwerking heeft naar een onderzoek van het Duitse onderzoeksinstituut voor wegverkeer (BASt) gekeken en heeft het tekort van het aantal parkeerplaatsen naar boven bijgesteld. Dit laat nog maar eens zien hoe groot de problemen voor vrachtwagenchauffeurs zijn.

Daarnaast groeit het goederenvervoer over de weg in Duitsland nog steeds. Vooral de bloeiende online handel leidt ertoe dat het aantal vrachtwagens op de weg verder toeneemt. Ter bestrijding van de pandemie zijn winkels gesloten, wat ervoor zorgt dat het aantal goederen dat moet worden vervoerd nog sneller toeneemt. Het is dus drukker op de weg, wat er weer voor zorgt dat het tekort aan vrachtwagenparkeerplaatsen nog nijpender wordt.

Maar het tekort aan parkeerplaatsen op verzorgingsplaatsen is niet een probleem dat zich nu pas aandient. Het is al jaren bekend dat chauffeurs hiermee te kampen hebben. Het Duitse ministerie voor Verkeer ziet de ernst van de zaak in en heeft een uitgebreid pakket aan maatregelen ter verbetering van de parkeergelegenheden voor vrachtwagens naast autosnelwegen opgesteld.

 

Duits ministerie voor Verkeer biedt 5-punten-concept als oplossing

- nieuwe parkeerplaatsen naast autosnelwegen aanleggen

- dichter op elkaar parkeren op beschikbare plaatsen door telematisch colonne- en compactparkeren

- een parkeergeleidingssysteem, digitaal of infrastructureel, moet in heel Duitsland informeren over vrije parkeerplaatsen

- nieuwe parkeerterreinen in de buurt van autosnelwegen bouwen

- de beschikbare ruimte beter gebruiken

 

Bedrijventerreinen kunnen tot parkeerterreinen worden omgetoverd

 

Vooral het vijfde punt in het pakket van maatregelen moet een oplossing bieden: nieuwe ruimte beschikbaar maken.

Op onbeheerde parkeerterreinen gold eerst de regel dat hier maximaal 50 vrachtwagenparkeerplaatsen mochten worden gebruikt. Het ministerie heeft deze regel nu afgeschaft, zodat hier 's avonds meer voertuigen kunnen worden geparkeerd.

Op parkeerterreinen moeten ongebruikte parkeerplaatsen voor auto's 's nachts voor vrachtwagens worden vrijgegeven.

Op vrachtwagenparkeerplaatsen en industrieterreinen moeten nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd. Dat betekent ook dat nog niet voor vrachtwagenparkeerplaatsen gebruikte grond, bijvoorbeeld parkeerplaatsen van handelsondernemingen, kunnen worden omgebouwd als ze in een radius van 3 km rond een autosnelweg liggen. Vooral industrieterreinen in de buurt van autosnelwegen lenen zich uitstekend om nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen. Daarom worden ook subsidiegelden vrijgemaakt voor particuliere investeerders die nieuwe parkeerplekken willen realiseren.

 

Hierbij zal voor tot 90 procent van de totale bouwkosten subsidie worden verstrekt. Het voorstel van het ministerie is voorgelegd. De subsidieregeling voor nieuwe vrachtwagenparkeerplaatsen gaat in de eerste helft van 2021 in. Tot 2024 kan in de handel en industrie met een nieuwbouw eigen, ongebruikte grond voor nieuw gebruik ter beschikking worden gesteld om zo meer parkeerplaatsen te realiseren.

 

Alternatieve parkeerplaatsen helpen tegen het tekort

Een bedrijf laat zien dat het kan werken: Park Your Truck. Het bedrijf uit München maakt het mogelijk om van tevoren via een app vrachtwagenparkeerplaatsen te reserveren. Het bedrijf is al enkele jaren in gesprek met gemeenten en bedrijf om alternatieve parkeerterreinen te realiseren. Zo kwamen er meer dan 10.000 extra parkeerplekken voor vrachtwagens bij. Volgens Denise Schuster, directeur van Park Your Truck, wordt erop gerekend dat er in 2021 zelfs 20.000 parkeerplaatsen kunnen worden aangeboden. Door de oplopende tekorten vanwege de huidige pandemie zijn ze met nog meer mogelijke aanbieders van parkeerplaatsen in gesprek, zoals beheerders van beurzen, stadia en vliegvelden.

Hieruit blijkt dat betrokkenen, deelstaten, gemeenten en bedrijven in plaats van op de benodigde vergunningen en de bouw van nieuwe vrachtwagenparkeerplaatsen te wachten, die hoge kosten met zich meebrengen, alternatieve oplossingen proberen te vinden. Tot nu toe waren dit steeds regionale oplossingen en individuele projecten. Met het pakket maatregelen van de Duitse regering wordt hopelijk een blijvende oplossing gevonden.

 

Want het tekort aan parkeerplaatsen is al lange tijd een probleem voor de branche. Als het eerste parkeerterrein vol is, moet de chauffeur naar het volgende parkeerterrein rijden in de hoop hier nog plaats te krijgen. Dat leidt vaak tot ongewild 'wildparkeren', meer gevaar voor ongevallen op verzorgingsplaatsen en stress voor chauffeurs. Want ze moeten hun dagelijks werk meestal zo aanpassen dat ze op tijd en voor de rusttijd een parkeerplaats hebben gevonden.

Een mogelijkheid om druk van de ketel te halen, is ookhet transportproces te optimaliseren. Daarbij hoort de beveiliging van de goederen, het voorkomen van lege ritten en een optimale routeplanning. Voor al deze werkzaamheden biedt het systeem van TIMOCOM de juiste oplossing.

Wilt u uw transportprocessen optimaliseren? Test het systeem van TIMOCOM dan tot vier weken gratis.

Nu testen

Dit vindt u misschien ook wel interessant:

Welke oplossingen zijn er tegen het tekort aan vrachtwagenparkeerplaatsen?

Die Wirtschaftsmacher: zo zorgen we voor meer waardering in de logistiek

Vrachtvolume in Europa: zichtbaar herstel aan het einde van 2020

Keywords:
Ontvang relevante artikelen, waardevolle trends en exclusieve verslagen van logistiek experts!

 

Nieuwsbrief aanmelden

Pop-up image - Logistic
Logistieke trends en ontwikkelingen ontvangen?

Krijg de laatste logistieke trends en ontwikkelingen direct in uw mailbox. Profiteer daarnaast als eerste van de nieuwste productupdates.

top