Logistieke kennis 18.10.2020
3

Nowcasting - hoogfrequente indicatoren als basis voor de huidige economische prognoses

Tolheffing voor vrachtwagens als maatstaf voor activiteiten in de productie en de handel

Kwaliteitsmanagement voor transportprocessen - de digitale hand draait aan de regelaar voor kwaliteit

De Duitse economie vertegenwoordigt sterke internationale waarden. Ze staat voor prestatie, kwaliteit en betrouwbaarheid en bracht het land uiteindelijk de onofficiële titel van “Exportweltmeister”.

Sinds eind juli 2020 staat ook vast: Duitsland verkeert - net als veel andere landen - in een ernstige recessiemet een terugval van 10,1 procent. Het is de hoogste daling sinds het Federaal Bureau voor de Statistiek 50 jaar geleden de economische gegevens verzamelde.

Nieuwe gegevensbronnen lessen de dorst naar informatie

Terwijl over de economische ontwikkeling in 2019 aan het begin van het jaar nog positief werd gerapporteerd, voorspelden deskundigen al enorme verliezen in de import en export voor 2020. Geen enkele prognose op basis van de traditionele economische indicatoren (bijvoorbeeld het bruto binnenlands product) was echter zo drastisch als nu.

Na een lange droogteperiode sinds eind april werd het bruto binnenlands product (BBP) op 30 juli bekendgemaakt met een daling van 10,1 % ten opzichte van het vorige kwartaal. Met name economen zouden graag toegang hebben tot betrouwbare gegevens met kortere tussenpozen dan drie maanden, aangezien er geen vergelijkbare historische waarden zijn voor de huidige economische situatie. Immers, een snellere stroom van gegevens en nieuwe gegevensbronnen voor het afleiden van economische prognoses  bieden de economie de mogelijkheid om snel en doelgericht te reageren op negatieve ontwikkelingen.

Om deze reden heeft de Bundesbank in mei 2020 de wekelijkse activiteitenindex (WAI) in het leven geroepen, de real-time zichtbaarheid van de Duitse economie. Tot de zogenaamde hoogfrequente indicatoren behoren:

 

  • Elektriciteit
  • Vluchten
  • Luchtvervuiling
  • Google zoekopdrachten over “werkloosheid”
  • Google zoekopdrachten over “werktijdverkorting”
  • Google zoekopdrachten over “overheidshulp”
  • Consumentenvertrouwen (IAL = Index Huidige situatie)
  • Klantenverkeer

En de vrachtwagentol.

De rol van logistiek en elektriciteit in Nowcasting

De negen indicatoren, die wekelijks worden geregistreerd, lijken aanvankelijk geen verband te houden met elkaar. Er is echter wel een direct verband vast te stellen tussen het elektriciteitsverbruik en de betaalde tolgelden. Want als het elektriciteitsverbruik in de industrie en de handeltoeneemt, geeft dit informatie over de productieactiviteiten. Als de bezettingsgraad van de productiefaciliteitenverandert, heeft dit een direct effect op de tolheffing voor vrachtwagens, aangezien er meer geproduceerde goederen op de markt worden gebracht en tolwegen voor dit doel worden gebruikt.

Een leverancier voor zelfs dagelijks bijgewerkte gegevens voor de Europese logistiek is de Transportbarometer van de IT- en dataspecialist TIMOCOM. Het geeft de huidige verhouding weer tussen het vrachtvolume en de beschikbare vrachtruimte in het systeem. De actuele gegevens zijn permanent zichtbaar voor elke gebruiker van de barometer en dienen als basis voor het Kwartaalrapport van het FreightTech bedrijf.

Uit de gegevens leidt de aanbieder ook informatie af over de ontwikkeling van bijvoorbeeld de import en export van Duitsland en vergelijkt deze met die van voorgaande maanden en jaren. Dit geldt ook voor de gebruikers, die de transportbarometer per land kunnen configureren en hun relevante relaties gericht kunnen bekijken. Zo is er naast een algemeen overzicht van de situatie in Europa ook de mogelijkheid om de frequentie van het grensoverschrijdende verkeer te evalueren. Naast de gegevens van het Bundesamt für Statistik of de Bundesbank kunnen de gegevens van de barometer dus een aanvulling vormen op het beeld.

Geleerde denkpatronen bereiken hun grenzen, flexibel handelen houdt kansen in

Waarden die worden gegenereerd uit hoogfrequente indicatoren maken het mogelijk om sneller te analyseren en zo gerichte actiepunten voor de economie af te leiden. Op dit moment kunnen prognoses niet betrouwbaar en vooral niet tijdig worden gemaakt op basis van verouderde waarden. Dit maakt het des te belangrijker om in de toekomst rekening te houden met de nieuwe indicatoren. Ze bieden de mogelijkheid tot meer flexibiliteit en spontane actie door de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens op korte termijn. Bedrijven kunnen nu de infrastructuur voor de vereiste dynamiek opbouwen. Want door corona beleeft de daartoe noodzakelijke digitalisering momenteel een enorme stimulans.

 

Lees meer over dit onderwerp:

Economie daalt met 10,1 procent

Momentopnames in plaats van prognoses

Herinrichting van de bestaande toeleveringsketen

TIMOCOM transportbarometer als gratis app voor iOS en Android

Ontvang relevante artikelen, waardevolle trends en exclusieve verslagen van logistiek experts!

 

Nieuwsbrief aanmelden

Pop-up image - Logistic
Logistieke trends en ontwikkelingen ontvangen?

Krijg de laatste logistieke trends en ontwikkelingen direct in uw mailbox. Profiteer daarnaast als eerste van de nieuwste productupdates.

top