Transportmarkt 10.10.2023
4

Ramp voor de economie: de geplande tolverhoging en de harde realiteit

Een opiniestuk van Gunnar Gburek, Head of Business Affairs, TIMOCOM GmbH

truck-toll-increase-900x600px-web (1)

De belastende gevolgen van de geplande tolverhoging mogen niet onbesproken en achter gesloten deuren verborgen blijven. 

De op 1 december 2023 geplande tolverhoging in Duitsland is meer dan alleen een financiële belasting – het is een economische nachtmerrie voor de ruggengraat van onze bevoorrading en economie, het goederenvervoer over de weg! 

Vanaf eind 2023 moet voor alle vrachtwagens met een technisch toelaatbare maximummassa van meer dan 7,5 ton naast de bestaande tol ook een toltarief voor de CO²-uitstoot worden betaald. Bovendien staat in de planning dat de hogere tolheffingen vanaf 2024 ook voor andere transportcategorieën gaan gelden. Deze maatregelen zullen nadelige gevolgen hebben voor de transportsector, maar ook voor de industrie, de handel en de consument. Er is echter veel meer aan de hand dan alleen deze kostenkwestie: het behoud en de ontwikkeling van het concurrentievermogen van Duitsland als economische vestigingsplaats staan op het spel!

Een vicieuze cirkel van extra kosten

De geplande zogenoemde CO²-tol is niets anders dan een verborgen, politiek gemotiveerde belastingverhoging, onderbouwd met ogenschijnlijk feitelijke argumenten die absoluut geen betrekking hebben op de realiteit. Door de invoering van deze CO²-tol, gepland op 1 december 2023, zullen de toltarieven voor vrachtwagens bijna verdubbelen. Hierdoor ziet de logistieke sector, die nu al alles in het werk moet stellen om de stijgende kosten efficiënt het hoofd te bieden, zich voor een vrijwel onoplosbare uitdaging gesteld. De toenemende druk op transportbedrijven om een deel van de hogere kosten te compenseren door hun eigen winstmarges te verlagen en zo concurrerend te blijven, is volstrekt onaanvaardbaar. Deze aanpak werpt enorme hindernissen op voor een groot aantal bedrijven. Immers, de transportsector opereert nu al met extreem lage marges. Het opnieuw belasten van de winstmarge betekent onvermijdelijk dat bedrijven over minder financiële middelen kunnen beschikken voor bijvoorbeeld de broodnodige technologieën van de toekomst. Investeringen in transportoplossingen met lagere emissies, zoals elektrische vrachtwagens en alternatieve aandrijfsystemen, worden door deze aanpak geblokkeerd. En dat terwijl transportbedrijven toch eigenlijk zouden moeten worden gesteund in hun inspanningen om duurzamere praktijken te introduceren en niet zonder enige terughoudendheid zouden moet worden gedwarsboomd.

Maar dat is nog lang niet alles. Vooral kleinere en middelgrote transportbedrijven lopen het risico door de toegenomen lasten in de rode cijfers te belanden en hebben dan op de lange termijn absoluut geen overlevingskansen meer op de markt. Het dramatische gevolg: ze komen in een uiterst kwetsbare positie terecht, kunnen hun rekeningen niet meer betalen en moeten in geval van twijfel hun activiteiten staken. Deze vicieuze cirkel zal nog worden versterkt door de geplande verhoging van de toltarieven. De toch al gespannen situatie zal nog verder verslechteren, zonder rekening te houden met de verliezen!

De geplande tolverhoging faalt als sturingsinstrument 

De verhoging van de toltarieven wordt keer op keer aangeprezen als een sturingsinstrument om milieuvriendelijker transporten te bevorderen. De keiharde realiteit laat echter een somber beeld zien: het gehoopte sturende effect zal uitblijven en daar zijn gegronde redenen voor. De noodzakelijke infrastructuur voor alternatieve aandrijftechnologieën is eenvoudigweg ontoereikend en al evenmin breed beschikbaar. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat deze voertuigen eind 2023 of zelfs ook maar in 2024 in relevante aantallen op de markt beschikbaar zullen zijn. Dit soort maatregelen werkt in de hand dat het perspectief op een toekomst met 'groene' logistiek onzeker wordt. De geplande tolverhoging biedt geen enkel voordeel voor het klimaat, maar veroorzaakt wel een immense economische en maatschappelijke schade.

Een onverantwoorde maatregel met verstrekkende gevolgen

De logistieke sector en de productiebedrijven zullen het grootste deel van de tolkosten echter niet alleen kunnen dragen. Deze kosten zullen ongetwijfeld via de verschillende stappen worden doorberekend aan de (eind)consument. Er dreigt dan ook een algehele prijsstijging van goederen en diensten, waardoor de meerkosten uiteindelijk de gehele bevolking zullen treffen. In het licht van de huidige inflatie betekent dit wederom een extra kostenfactor.

Daarom moeten we op zoek naar alternatieve oplossingen om het milieu te beschermen, maar zonder onze economie, industrie en samenleving op te zadelen met dergelijke verstrekkende gevolgen. Wat op het spel staat is de toekomst en het concurrentievermogen van de Duitse vestigingsplaats - evenals de levenskwaliteit van all getroffenen.

Het wordt tijd om de realiteit onder ogen te zien – vrachtwagentransporten zijn de ruggengraat van onze economie en samenleving. Voor alle duidelijkheid: vandaag de dag maakt geen enkele vrachtwagen nog een rit zonder gegronde redenen. Achter elke rit schuilt een transport dat onze economie draaiende houdt, onze welvaart veiligstelt en onze samenleving voorziet van alle goederen die we nodig hebben. De hogere tolkosten zullen op korte termijn geen veranderingen in de modal split teweeg kunnen brengen. Daartoe is de infrastructuur voor alternatieve vormen van transport, zoals het spoor en de binnenvaart, op dit moment niet in staat. Het goederentransport over de weg zal dus nog steeds hard nodig zijn en blijven plaatsvinden. Ongeacht of de kosten stijgen.

Digitalisering van het goederentransport over de weg

Hoe u uw verzendprocessen op de juiste wijze kunt digitaliseren

Digitalisering in de logistiek

Samira Gryzia

Marketing Communications Manager

Ontvang relevante artikelen, waardevolle trends en exclusieve verslagen van logistiek experts!

 

Nieuwsbrief aanmelden

Pop-up image - Logistic
Logistieke trends en ontwikkelingen ontvangen?

Krijg de laatste logistieke trends en ontwikkelingen direct in uw mailbox. Profiteer daarnaast als eerste van de nieuwste productupdates.

top