skip navigation
Smart Logistics System 14.03.2021
2 min.

Interview met TIMOCOM-expert:

daarom moet u het transportproces kennen

Philipp Schmidt, Strategic Product Manager bij het FreightTech-bedrijf TIMOCOM

Philipp Schmidt is als Strategic Product Manager bij TIMOCOM verantwoordelijk voor de langetermijnoriëntatie van het Smart Logistics System. Daarbij vertaalt hij de wensen van klanten niet alleen in strategieën, maar vertaalt hij complexe processen ook in makkelijke stappen.

TIMOCOM levert met een whitepaper over het transportproces een belangrijke bijdrage voor meer begrip tussen alle partijen in de transportlogistiek. Waarom deze stap eigenlijk al veel eerder moest worden gezet en welke meerwaarde dit voor de logistieke sector heeft, legt de Business IT'er in het volgende interview uit.

andere met het volledig digitaal uitwisselen van transportopdrachten dat handmatig gegevens moeten worden verzameld. Verder maken wij het mogelijk om makkelijk gps-locaties van de meest uiteenlopende telematicaproviders uit te wisselen. En we zullen zeker niet achteroverleunen, maar steeds andere oplossingen aanbiedingen voor alle stappen in het transportproces.

Digitaal netwerk van betrokkenen vormen, volledig digitaal werken

Wat hebben interfaces daarmee te maken en in welke processen en systemen kunnen ze vooral goed worden geïmplementeerd?

Philipp Schmidt: De interfaces zijn een van de toegangswegen naar TIMOCOM. We hebben lang geleden al geconcludeerd dat het mogelijk moet zijn om ons Smart Logistics System met zijn toepassingen bij onze klanten te implementeren. Met de interfaces worden onze toepassingen op dezelfde manier bediend als de webinterface van ons systeem dat doet.

Dat wil zeggen: we zullen in de toekomst voor de meeste van onze toepassingen de betreffende interfaces ter beschikking stellen. Daarmee kan een opdrachtnemer rechtstreeks in het systeem van de opdrachtgever communiceren – door daar bijvoorbeeld een transportopdracht door te sturen of statusinformatie terug te sturen.

Wat concrete voorbeelden voor de efficiëntie van interfaces betreft: we bieden al jaren voor met name grotere klanten de mogelijkheid aan om vrachtaanbiedingen vanuit hun eigen transportmanagementsysteem (afgekort TMS) automatisch met één muisklik naar het systeem van TIMOCOM te sturen. Ook transportopdrachten kunnen tegenwoordig op deze manier in het systeem worden overgenomen. Deze zijn net zo rechtsgeldig als een pdf-document dat anders via e-mail wordt gestuurd. Het verschil: de opdrachtnemer kan het direct in zijn TMS importeren. Het meermaals verzamelen van informatie alsmede media-onderbrekingen worden daardoor voorkomen – en de efficiëntie wordt drastisch verhoogd.

Bij het uitvoeren van transporten bestaat verder de mogelijkheid om gps-gegevens uit te wisselen. Het gps-signaal kan met de opdrachtgever worden gedeeld. Zo kan deze vervolgens de aankomsttijd berekenen of het laadperron al gereedmaken voor het laden of lossen.

Volledige digitalisering en eenduidig begrip

Waarom moet de whitepaper over het transportproces worden gedownload?

Philipp Schmidt: Vooral om dezelfde taal te spreken en voor eenduidig begrip te zorgen. De markt is al complex genoeg. Laten we gebruikmaken

van de mogelijkheid om het proces wat makkelijker te maken. Ik ben van mening dat de volledige digitalisering van de transportlogistiek momenteel niet te wijten is aan ontbrekende technologieën, maar eerder aan onderling onbegrip – bijvoorbeeld door onvoldoende kennis van systemen. De individuele werkwijzen zijn op veel punten natuurlijk absoluut noodzakelijk. Maar als ze worden geabstraheerd, blijkt het vaak om dezelfde stappen en werkzaamheden te gaan. Deze moeten we samen weergeven en we moeten digitale oplossingen vinden. Daar heeft de transportlogistiek baat bij.

Over Philipp Schmidt:

Philipp Schmidt is Strategic Product Manager bij het IT- en FreightTech-bedrijf TIMOCOM dat het eerste Smart Logistics System voor Europa beheert. Al tijdens zijn onderzoek aan de Universiteit Duisburg-Essen heeft hij geconstateerd dat in de transportlogistiek veel behoefte is aan systeemoverkoepelende communicatieplatformen – en hij heeft innovatieve projecten op poten gezet. Bij TIMOCOM vertaalt de Business IT-er de wensen van klanten voor de software-ontwikkeling en begeleidt producten gedurende de hele levenscyclus. Het is zijn hoofddoel om productvisies voor het Smart Logistics System uit te werken en daarmee de volledige digitalisering van de transportlogistiek te bevorderen.

Nieuwsbrief aanmelden

Alle met '*' gemarkeerde velden zijn verplicht in te vullen.

Door uw registratie te versturen, gaat u automatisch akkoord met onze richtlijnen inzake gegevensbescherming.

Aanmelding voor de nieuwsbrief:


Uw persoonlijke gegevens (e-mailadres, naam en voornaam) worden voor het sturen van informatie door TIMOCOM GmbH naar de database van SC-Networks GmbH (bevoegde rechterlijke instantie: Kantongerecht München, registratienummer: HRB 14 65 73), Enzianstr. 2 in 82319 Starnberg doorgegeven. SC-Networks GmbH is onderworpen aan de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz) en de instructies van TIMOCOM GmbH.

top