Logistieke kennis 21.06.2021
4

Veerkracht versus efficiëntie: stabiliteit door flexibele supply chains

Prof. dr. Thomas Hanke van de FOM Hochschule für Oekonomie & Management over veerkracht

Prof. dr. Thomas Hanke van de FOM Hochschule für Oekonomie & Management over veerkracht

Klimaatveranderingen, conflicten, schaarste van hulpbronnen en veranderde consumptiepatronen vormen risico's voor de huidige supply chains.Om veerkrachtige toeleveringsketens te vormen, moeten de oorzaken nauwkeurig worden geanalyseerd en moeten doelgerichte maatregelen worden genomen. Klimaatveranderingen, conflicten, schaarste van hulpbronnen en veranderde consumptiepatronen vormen risico's voor de huidige supply chains. Om veerkrachtige toeleveringsketens te vormen, moeten de oorzaken nauwkeurig worden geanalyseerd en moeten doelgerichte maatregelen worden genomen.

Eigen organisatiestructuur doorzien

Het huidige bedrijfsklimaat verandert in veel bedrijfstakken voortdurend en is vaak onzeker en instabiel. De organisatiestructuur die momenteel als juist en passend wordt gezien, kan morgen alweer verkeerd en niet gepast zijn. Om de eigen veerkracht te bevorderen, moeten organisaties daarom in staat zijn om hun structuren aan de nieuwe marktomstandigheden aan te passen.

Een organisatiestructuur kan mechanistisch op sterke formalismen zijn gebaseerd en kan bijvoorbeeld streng bureaucratisch van aard zijn. Dit kan een goede keuze zijn voor stabiele en zekere marktomstandigheden, en als de taken niet te complex lijken. Maar aan de andere kant zorgt een meer organische en flexibele organisatie ervoor dat een bedrijf zich snel aan nieuwe, instabiele en onzekere marktomstandigheden kan aanpassen. Ook als de uit te voeren taken complex zijn, zijn deze organische structuren heel effectief.

Veerkrachtige organisatiestructuur begrijpen en vormgeven

Adaptieve en veerkrachtige systemen hebben specifieke structurele en dynamische eigenschappen. Hierbij gaat het erom of een systeem in staat is om na een verstoring weer terug te keren naar de normale situatie, en daardoor ook bij turbulente veranderingen met verstoringen om kan gaan.

In het verleden zijn methodes ontwikkeld waarbij wordt bepaald dat het nodig is om de nu gebruikte structuren open te breken om dynamisch te reageren of zich opnieuw te organiseren: van de desorganisatie tot het creëren van een chaos.

De mens speelt hier een hele belangrijke rol met zijn doen en laten. Want het is namelijk onze principiële houding en de mindset die eraan bijdragen dat inmiddels de permanente verandering in organisaties niet meer als uitzondering, maar als regel worden gezien. Sterker nog: stabiliteit wordt als gevaarlijk gezien.

Bovendien moet er bij veerkracht op worden gelet dat niet alles precies kan worden voorspeld en dat hoe zo'n complex en dynamisch systeem werkt, niet lineair verloopt. Dan heb ik het niet over plotselinge verstorende gebeurtenissen, maar over langzame en subtiele veranderingen, zoals consumentenpatronen over een langere periode. 

Aanbevelingen voor veerkrachtig supply chain management

Onderbrekingen in de toeleveringsketen drukken de winst en kunnen ook de reputatie van een bedrijf schaden. Het management moet kunnen omgaan met onzekerheid en moet op een verantwoorde manier besluiten kunnen nemen. Daarom moet het op de juiste manier omgaan met complexiteit en moet het risico's bewaken. Het gaat ook om maatregelen en doelbewust handelen in de zin van bedrijfscontinuïteit om risico's en onderbrekingen van de bedrijfsprocessen in het supply chain management zoveel mogelijk te kunnen beperken

Transparantie en integratie in de hele supply chain blijven een van de grootste uitdagingen van bedrijven. De partners moeten meer met elkaar overleggen. En daardoor ontstaan soms nieuwe vereisten voor het uitwisselen van informatie en het samenwerken met partners in eerdere of latere schakels van de toeleveringsketen alsmede in functieoverkoepelende teams. En daarvoor moeten de activiteiten in de hele waardeketen verder worden geïntegreerden moeten processen en interfaces worden gestandaardiseerd en vereenvoudigd, maar moet ook een bedrijfscultuur worden gestimuleerd waar op veerkracht gericht beheer in de supply chain mee wordt ondersteund

En ten slotte moet in de hele waardeketen de juiste mate van flexibiliteit zijn om storingen op te kunnen vangen en de bedrijfsvoering aan de benodigde veranderingen aan te kunnen passen.

Thomas Hanke is professor algemene bedrijfskunde, vooral op het gebied van logistiek, aan de FOM Hochschule für Oekonomie & Management. Hij studeerde communicatiewetenschappen met als specialisatie informatie- en kennisbeheersystemen binnen bedrijven aan de Universiteit van Essen en promoveerde daarna bij de leerstoel voor bedrijfskundige informatie van productiebedrijven tot dr. rer. pol. Daarna werkte hij als hoofd distributie bij een retailbank, aan de Universiteit Duisburg Essen als hoofd onderzoeksmarketing en als programmacoördinator voor duurzame logistiek en internationale programma's bij het centrum voor verkeer en logistiek. Hij was lid van de directie van een start-up-incubator en is momenteel als adviseur en mentor betrokken bij veel initiatieven op het gebied van innovatie en starters.

Dit vindt u misschien ook wel interessant:

Belangrijker dan ooit: supply chain risk management

'Ever Given' vastgelopen in Suezkanaal: waarom u nu voor transport- en opslagcapaciteit moet zorgen

Ontvang relevante artikelen, waardevolle trends en exclusieve verslagen van logistiek experts!

 

Nieuwsbrief aanmelden

Pop-up image - Logistic
Logistieke trends en ontwikkelingen ontvangen?

Krijg de laatste logistieke trends en ontwikkelingen direct in uw mailbox. Profiteer daarnaast als eerste van de nieuwste productupdates.

top