06.01.2023
5

Wanbetalingsrisico's: Logistieke industrie geconfronteerd met stilstand?

Wanbetalingsrisico's rode pijl

De rode pijl van een omzetgrafiek wijst naar beneden, een man zit ernaast en houdt bezorgd zijn hoofd vast.

Volgens een onlangs gepubliceerde studie van het Creditreform Rating Agency dreigen veel logistieke en retailbedrijven medio 2023 stil te vallen; het voorspelde wanbetalingspercentage zou ongeveer 1,45 procent bedragen. Dit zou overeenkomen met ongeveer 30.000 bedrijven. Andere deskundigen waarschuwen ook voor potentiële gevaren die de vervoersector en de logistieke sector bijzonder hard kunnen treffen.

Het risico van insolventie zal de komende maanden dan ook aanzienlijk toenemen. Vooral het midden- en kleinbedrijf en de wegvervoersector kunnen het moeilijk krijgen. Een goede voorbereiding en aandacht voor potentiële risicobronnen zijn essentieel om bedrijven veilig door deze turbulente tijden te loodsen.

Wanbetalingspercentages: Definitie en huidige situatie

De zogenaamde kans op wanbetaling is een risicoparameter in de wetgeving inzake bankentoezicht voor het meten van kredietrisico's. Een wanbetalingspercentage beschrijft dus het aandeel van ondernemingen die om de meest uiteenlopende redenen niet langer aan hun verplichtingen kunnen voldoen en insolvent worden. Daartoe worden zogenaamde procedures voor insolventieprognoses uitgevoerd die het insolventierisico bepalen en dus de kans dat ondernemingen binnen een jaar failliet gaan.

In haar laatste studie heeft Creditreform Rating met de studie "Wanbetalingspercentages in de Duitse economie” voor nu de status quo voorspeld en een outlook voor 2023 gepubliceerd. Het is belangrijk om te vermelden dat dit een onderzoek is onder 2,55 miljoen bedrijven . Dit komt overeen met een volledig onderzoek en niet met een schatting. Hoewel 2022 met een wanbetalingspercentage van 1,06 procentpunt nog steeds onder het voorgaande jaar ligt, voorspelt het agentschap een trendbreuk tegen het midden van volgend jaar. Uiterlijk dan zouden veel Duitse bedrijven geen leningen meer kunnen betalen. Creditreform rekent op ongeveer 1,45 procentvoor de Duitse economie als geheel, wat de hoogste waarde in zes jaar zou zijn.

De sector wegvervoer heeft dit jaar aleen wanbetalingspercentage van 2,4% geregistreerd. Daarmee is het nu al de trieste koploper van alle sectoren, en voor 2023 wordt nu een verdere aanzienlijke stijging verwacht:


Dreigende insolventie: Beïnvloedende factoren

De oorzaken van de voorspelde wanbetalingspercentages zijn divers: Een actueel voorbeeld is de oorlog tussen Oekraïne en Rusland . Instabiele bevoorradingsketens als gevolg van corona worden nog meer verstoord en middelen worden steeds schaarser. Een van de meest recente voorbeelden hiervan is de beperking van de olieproductie door de OPEC-landen. Het resultaat zijn stijgende energie- en voedselprijzen, die bepalend zijn voor de huidige inflatie.

Vooral de energieprijzen  hebben grote gevolgen voor de logistieke sector en de Duitse economie. De stemmen die waarschuwen voor een landelijke stroomstoring in deze aflevering worden steeds luider, zoals door de Vereniging van steden en gemeenten. Een dergelijke black-out zou niet alleen de eindverbruikers hard treffen, maar ook het hele leveringsverkeer, de productiebedrijven en de infrastructuur lamleggen.


Internationale conflicten en klimaatverandering vergroten de grondstoffentekorten en -prijzen

Het is onduidelijk of alle betrokkenen zich bewust zijn van de gevolgen van een Instorting van de bevoorrading: Naast het gebrek aan energievoorziening in particuliere huishoudens kunnen bijvoorbeeld ook tankstations worden getroffen. Logistieke dienstverleners kunnen dan niet langer hun vrachtwagens van brandstof of hun elektrische voertuigen van elektriciteit voorzien. Bovendien komen veel andere hulpbronnen (bijvoorbeeld hout) uit gebieden in Rusland en Oekraïne. Vooral kleine bedrijven, die hiervan afhankelijk zijn, kunnen nu al niet meer produceren zoals gewoonlijk omdat zij de gestegen grondstofprijzen niet kunnen bijbenen.

Sterke interactie tussen het lokale en het globale

Droogtefasen, zoals in de zomer van 2022, en lage rivierstanden zullen er waarschijnlijk toe blijven leiden dat vrachtschepen in de binnenhavens blijven liggen en niet volledig kunnen worden benut. Vooral de chemische industrie en de staalindustrie worden zwaar getroffen.

Ook de gevolgen van de spanningen tussen bijvoorbeeld Taiwan en China zijn al duidelijk merkbaar: Vooral de toeleveranciers van de automobielindustrie hebben te kampen met een productiedaling, omdat Taiwan een van de grootste producenten van chips is. Als het conflict tussen beide landen verscherpt, zal dit leiden tot een toename van het chipstekort. Chips zijn essentieel voor printplaten en dus voor de gehele elektronica van voertuigen. Een stilstand van hele productie- en leveringsketens zou het gevolg kunnen zijn.


De veerkracht vergroten met de TIMOCOM-marktplaats

Het belang voor logistieke bedrijven om zich voor te bereiden op verschillende scenario's wordt duidelijk. Alleen, waar moet je beginnen?

Het FreightTech-bedrijf TIMOCOM heeft op zijn bedrijfsblog een handige gids gepubliceerd over het onderwerp "Procesoptimalisatie voor logistieke bedrijven". Let op: deze gids is helaas op dit moment alleen in het Duits te verkrijgen. 

De Vrachtbeurs van de logistieke IT-dienstverlener is een eenvoudige mogelijkheid om kortetermijnknelpunten te compenseren. Bovendien bevat de marktplaats de toepassing Aanbestedingen als aanvullende oplossing voor de langetermijnplanning van uw eigen logistiek. TIMOCOM's partner JITpay™, een betaaldienst, verricht ook betalingen binnen 24 uur en verzekert zo de liquiditeit van contractanten. Want ook al gaat Creditreform Rating uit van verdere overheidsmaatregelen, men mag niet alleen vertrouwen op de steun van derden.

Wil je handelen met een vooruitziende blik? De TIMOCOM marktplaats kan u hierbij ondersteunen en helpt stilstand in de logistiek te voorkomen:

Uitval en stilstand nu tegengaan!

Ontvang relevante artikelen, waardevolle trends en exclusieve verslagen van logistiek experts!

 

Nieuwsbrief aanmelden

Pop-up image - Logistic
Logistieke trends en ontwikkelingen ontvangen?

Krijg de laatste logistieke trends en ontwikkelingen direct in uw mailbox. Profiteer daarnaast als eerste van de nieuwste productupdates.

top