16.08.2023
6

Wat is duurzame logistiek?

Duurzame logistiek


De strijd tegen klimaatverandering is niet mogelijk zonder duurzame logistiek

Klimaatverandering is al zichtbaar voor iedereen. De zomers worden steeds heter, rivieren drogen op en plotselinge en hevige weersomstandigheden vernietigen elk jaar gewassen en zelfs middelen van bestaan, zoals de overstroming in de Eifel in 2021 of de overstromingen in de Adriatische Zee begin september of in Bulgarije dit jaar. In een dergelijke context is een "koerscorrectie" onvermijdelijk. De verandering moet sectoroverschrijdend zijn en ook gevolgen hebben voor de transport- en distributiesector. Juist daarom bekijken en omarmen veel bedrijven duurzame logistiek: alternatieve vervoersmogelijkheden, alternatieve aandrijvingen, digitalisering van interne processen, enz.


Wat is duurzame logistiek?

Op 28 november 2019 lanceerde de Europese Unie een ambitieus project: de Europese Green Deal. De EU-lidstaten hebben zich ertoe verbonden tegen 2050 geen broeikasgassen uit te stoten en tegen 2030 de uitstoot te halveren. Het proces van ontkoling in Europa omvat ook duurzame logistiek. Hoe gaat dat in zijn werk?

De nieuwe groene logistiek omvat de implementatie van een duurzame toeleveringsketen. Dit betekent dat de toeleveringsketen zodanig is ontworpen dat de gevolgen voor het milieu tot een minimum worden beperkt. Deze strategie wordt nu toegepast door alle bedrijven die ESG-logistiek nastreven. Deze afkorting staat voor Environmental, Social en Governance.

De theorie werd in de jaren negentig ontwikkeld op basis van het "triple bottom line"-concept, ook bekend als "people, planet en profit" . De drie genoemde elementen zijn cruciaal voor de beoordeling van de duurzaamheid van de investeringen van een onderneming. Het idee achter ESG-logica is vrij eenvoudig: Bedrijven maken goed winst wanneer zij in staat zijn waarde te creëren, niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun werknemers, klanten, leveranciers en de samenleving als geheel, met inbegrip van het milieu.

Duurzame logistieke bedrijven hebben een concurrentievoordeel. Het gebruik van recyclebare materialen en hernieuwbare energiebronnen helpt de materiaal- en energiekosten te drukken. Maar het gaat niet alleen om besparingen: Kiezen voor milieuduurzaamheid verbetert ook het merkimago, vooral in dit stadium waarin de groene transformatie van de logistiek nog in de kinderschoenen staat. Wees een pionier met TIMOCOM, digitaliseer en vereenvoudig processen en voorkom lege ritten!


Hoe bereik je een duurzame toeleveringsketen?

Laten we eens nader kijken naar de verschillende maatregelen die nodig zijn om een duurzame toeleveringsketen te ontwerpen. Groene logistiek kan niet zonder bepaalde onmisbare elementen:

  • het gebruik van duurzame transportmiddelen
  • de technologie voor het optimaliseren van logistieke processen
  • het gebruik van duurzame verpakkingsmaterialen en verpakkingen
  • optimalisering van “last mile logistics" vanuit een groen perspectief
  • het ecologisch duurzaam ontwerpen van magazijnen.


De transportmiddelen van de groene logistiek

Een van de belangrijkste aspecten van duurzame logistiek is ongetwijfeld de vernieuwing van wagenparken en transportstrategieën. Volgens een schatting van het ITF (International Transport Forum) veroorzaken de voertuigen die in het goederenvervoer worden gebruikt jaarlijks tot 2,9 miljard ton CO². In detail blijkt dat 62% van deze emissies afkomstig zijn van het wegvervoer, 27% van het zeevervoer, 6% van het luchtvervoer, 3% van het spoorvervoer en tenslotte 2% van de binnenvaart.

Uit de beschikbare gegevens kan gemakkelijk worden afgeleid dat een groter gebruik van het spoorvervoer de milieuduurzaamheid ten goede zou komen. Momenteel wordt in Europa slechts 13% van de grondstoffen per spoor vervoerd. Kortom, de lasten zouden gelijkmatiger over de transportwijzen moeten worden verdeeld. In dit opzicht heeft groene logistiek een voordeel: intermodaliteit. Kiezen voor intermodale vormen van vervoer (bv. combinaties van weg en spoor) helpt niet alleen de uitstoot te verminderen, maar verlicht ook de congestie in grote stedelijke centra.

De vrachtwagen is het aangewezen transportmiddel: Hij is flexibel te gebruiken en kan direct van de productie naar de plaats van verwerking worden gebruikt om goederen/vrachten te vervoeren. Vrachtwagenfabrikanten starten nieuwe experimenten om ze duurzaam te maken door gebruik te maken van elektrische of waterstofmotoren. Sinds enkele jaren wordt ook gesproken over de aanleg van nieuwe ecologische snelwegen met een netwerk van stroomkabels waarop vrachtwagens naar behoefte kunnen aan- en afkoppelen. Zweden is een van de landen die het voortouw nemen bij dit soort experimenten en heeft de eerste eHighway-trajecten al met succes getest. Er zijn ook teststroken in Duitsland.

De grootste zorg blijft of al deze innovaties de zero-emissie horizon tegen het niet al te verre jaar 2050 zullen bereiken.


Technologie, duurzame infrastructuur en recycling

Duurzame logistiek gaat niet alleen over het gebruik van milieuvriendelijke transportmiddelen. Het concept van milieuduurzaamheid wordt toegepast op elk aspect van de toeleveringsketen, inclusief magazijnen.

De bedrijven die de groene filosofie omarmen, renoveren ook hun opslagfaciliteiten om ze als ecologisch duurzaam te "certificeren". De nieuwe magazijnen zullen in de hoogte worden gebouwd om hun capaciteit te vergroten en duurzame bouwmaterialen te gebruiken. Technologie speelt een sleutelrol bij de transformatie van infrastructuren door het mogelijk te maken dat fabrieken volledig worden geautomatiseerd door het gebruik van slimme elektrische systemen die alleen de in gebruik zijnde zones verlichten, of door het gebruik van robotoplossingen voor opslag- en verwerkingsactiviteiten.

Al deze innovaties leiden tot een vermindering van het energieverbruik, wat cruciaal is voor zowel het bedrijf als het milieu. Nieuwe technologische toepassingen zijn ook van invloed op de optimalisering van de laadruimtebenutting. De laatste jaren is geavanceerde software ontwikkeld die het mogelijk maakt de goederen op vrachtwagens en containers te rationaliseren en zo het aantal gebruikte voertuigen te verminderen. Dit is ook mogelijk met extra lading en vracht voor de terugreis. U vindt wat u zoekt op de TIMOCOM marktplaats!

De groene revolutie in de logistiek gaat ook over verpakking. Door verpakkingen te gebruiken die volledig uit recyclebaar materiaal bestaan, is het mogelijk de milieu-impact te verminderen en tegelijkertijd een positieve dynamiek van de circulaire economie te activeren. Zodra de verpakking haar primaire functie heeft vervuld, kan zij worden gebruikt om nieuwe artikelen te maken of gewoon om energie op te wekken.

TIMOCOM draagt bij aan duurzame logistiek door de best mogelijke technologie te leveren aan duizenden gebruikers die dagelijks voor de vrachtbeurs kiezen. Dankzij de functies van de marktplaats kunt u uw zendingen beter organiseren en onrendabele en allerminst milieuvriendelijke lege ritten vermijden. U kunt ook routes en kosten optimaliseren. Ontdek alle diensten: TIMOCOM maakt logistiek slim!

Ontvang relevante artikelen, waardevolle trends en exclusieve verslagen van logistiek experts!

 

Nieuwsbrief aanmelden

Pop-up image - Logistic
Logistieke trends en ontwikkelingen ontvangen?

Krijg de laatste logistieke trends en ontwikkelingen direct in uw mailbox. Profiteer daarnaast als eerste van de nieuwste productupdates.

top