Nieuws 29.11.2021
5

Betalingsalternatieven kennen en liquiditeit behouden in onzekere tijden

Tips & Trucs, Incasso, Betalingen

Betalingen veilig stellen is gemakkelijker dan soms gedacht. Wij stellen twee methoden voor om het geld beter en sneller te laten binnenkomen. Wij laten u ook drie financieringsalternatieven zien die het u gemakkelijker maken om aan uw geld te komen of die u meer financiële zekerheid bieden. Daarom geven wij u in dit blogartikel vijf tips om economisch sterk te blijven. 

 

Wilt u betalingszekerheid voor uw transportopdrachten? TIMOCOM biedt zijn klanten hiervoor de factoringdienst JITpay™ aan.

Lees er meer over

De beschermingsmaatregelen tegen de Coronapandemie brachten schommelingen in de economie teweeg. Ondanks inentingen en versoepelingen van deze maatregelen is de economische situatie nog steeds onzeker. Varianten van het virus en aarzelende inentingscampagnes maken nog geen verlichting mogelijk. Tegenwoordig moeten logistieke en transportbedrijven nagaan hoe zij liquide kunnen blijven en zich beter kunnen positioneren.

 

1. Controleer uw uitgaven en bezuinig waar nodig

Maak een overzicht van uw uitgaven en kijk kritisch naar wat echt nodig is en wat niet. Een "kascontrole" geeft informatie over waar het geld naartoe gaat en wat u eventueel kunt missen in het bedrijf. Dit omvat ook uw wagenpark. Indien, zoals bij andere transportbedrijven, uw ordersituatie tijdens de Coronapandemie is veranderd, kunt u elementen van uw onnodige vloot uitschrijven. Dat is tijdelijk mogelijk en het brengt u op korte termijn ook geld op. Zo bespaart u belastingen en verzekeringen. Het belastingkantoor betaalt de vooruitbetaalde belastingen onmiddellijk naar evenredigheid terug. Bij uitschrijving wordt de verzekeringsmaatschappij automatisch op de hoogte gebracht door de inschrijvingsautoriteit. De verzekeringspremie en de belasting worden per dag verrekend en onmiddellijk terugbetaald.

 

2. Schrijf regelmatig facturen uit

Hoe eerder de factuur wordt opgesteld en naar de klant wordt gestuurd, des te sneller de betaling wordt voldaan. Formuleer concreet wanneer de betalingstermijn voor het factuurbedrag verstrijkt. Dat schept duidelijkheid voor alle betrokkenen en zo weet uw klant op welke dag de betalingen moeten zijn voldaan. Tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever, bedraagt de betalingstermijn 30 dagen. Extra tip van TIMOCOM jurist Alexander Oebel: Het ontvangstbewijs kan ook digitaal worden verzonden en hoeft in de meeste gevallen niet onmiddellijk in het origineel beschikbaar te zijn. Voor een snellere verwerking van de facturen is een foto in hoge resolutie of een gescande kopie voldoende. Het origineel kan later worden ingediend.

Indien u geen boekhoudkundige afdeling hebt, probeer dan een routine in de boekhouding te ontwikkelen. Dit kan één dag per week zijn, wanneer u alle verzorgde transporten verrekent.
Als uw cliënt al betalingsmoeilijkheden of vertragingen heeft gehad, kan een incassodienst helpen. Als u uw geld onmiddellijk na het transport wilt ontvangen, kunt u factoring gebruiken. U kunt ook vooraf een handelskredietverzekering afsluiten om u te beschermen tegen dubieuze vorderingen. Zodat u met een goed gevoel zaken kunt doen, stellen wij u deze drie mogelijkheden voor.

 

3. Gebruik een buitengerechtelijke incassodienst

Er zijn nog wat vooroordelen rond deze dienst en toch is het een belangrijke hulp voor bedrijven die last hebben van wanbetalers: Incassobureaus. De incassodienst van TIMOCOM is in meer dan 86 procent van alle gevallen succesvol en helpt de opdrachtnemers hun geld te krijgen als een klant niet betaalt. Het team beheerst 27 talen - een belangrijk aspect in de internationale industrie zoals de logistiek. De redenen daarvoor lopen uiteen. Meestal zijn het kleine dingen die het betalingsproces vertragen. Een neutrale derde kan dan helpen.

Een incassodienst helpt altijd als de betalingstermijn verstreken is en neemt daarvoor een kleine vergoeding, die een percentage van de totale factuur is. Het incassoteam zal dan namens u contact opnemen met de debiteur. De feiten worden opgehelderd door het incassobureau, dat voor u onderhandelt over de betaling van het factuurbedrag en u krijgt uw geld.

-> Een incassodienst is een goede manier om uw geld te krijgen als de betalingstermijn door de klant niet is nagekomen.

 

4. Laat u direct betalen met behulp van factoring

Factoring is net zo doeltreffend in de logistieke sector. Hier draagt u, tegen een kleine vergoeding, uw factuurvordering over aan een derde partij, die dan het debiteurenbeheer op zich neemt - voordat de factuur verschuldigd is.

Dat betekent concreet: u hebt een factuur voor een vervoersopdracht die is uitgevoerd en dient die samen met de Proof of delivery (POD) in bij een betalingsdienstaanbieder die factoring aanbiedt. Deze laatste betaalt het onmiddellijk. U hebt binnen een paar dagen of uren geld op uw rekening.

-> Factoring is een goede methode als het erom gaat zekerheid van onmiddellijke betaling te krijgen.

 

5. Sluit een handelskredietverzekering af

Meestal betalen bedrijven die een goed leveren of een dienst verlenen voorschotten. Daarna wordt een factuur gemaakt, die de klant dan betaalt. Maar dat is misschien niet altijd het geval. De redenen waarom klanten niet betalen zijn weer verschillend. Soms is een zakenpartner ontevreden omdat er iets mis was met de dienst die hem verleend werd, of een factuur is gewoon vergeten in de boekhouding.  Dit zijn slechts twee mogelijke redenen waarom een factuur niet betaald wordt. Het resultaat is echter in elk geval ongunstig voor de vervoerder. Dit risico van een onbetaalde schuld kan echter worden afgedekt met een handelskredietverzekering.

De kredietverzekeraar controleert vooraf of de koper in staat is te betalen, de zogenaamde kredietcontrole. Als uw zakenpartner in principe solvent is, biedt de verzekering bescherming tegen wanbetaling. Dat betekent concreet: Het dekt de noodzakelijke kosten van levering tot een bepaald bedrag, voor het geval dat uw zakenpartner insolventie moet aanvragen of er betalingsachterstanden zijn. De verzekeraar rekent voor dit dekkingsbewijs een vergoeding aan.

-> Handelskredietverzekeringen zijn een goede methode wanneer het om grote bedragen gaat en/of wanneer er lange betalingstermijnen zijn.

Zelfs als het onzekere tijden zijn, zijn er opties die betalingszekerheid bieden. De regelmatige boekhouding speelt daarbij een bijzondere rol. Als de boekhouding altijd goed wordt uitgevoerd, en uw klanten zo vroeg mogelijk een factuur krijgen voor het verrichte werk, kan die ook op tijd betaald worden.
Als de betaling niet wordt voldaan, biedt TIMOCOM zijn klanten een incassoservice. En als u meer zekerheid wilt, kunt u kiezen voor een handelskredietverzekering of bijvoorbeeld gebruik maken van de JITpay™ factoringdienst. Dit is nu voor TIMOCOM klanten gekoppeld in de wegtransport Marktplaats en biedt ook betalingszekerheid voor internationale transacties - binnen 24 uur.

 

Wilt u onmiddellijk betaald worden voor uw transportopdrachten? Gebruik daarvoor de factoringdienst van JITpay™.

Lees er meer over

 

Dit vindt u misschien ook wel interessant:

TIMOCOM starthulp: transportopdrachten vinden

Ontvang relevante artikelen, waardevolle trends en exclusieve verslagen van logistiek experts!

 

Nieuwsbrief aanmelden

Pop-up image - Logistic
Logistieke trends en ontwikkelingen ontvangen?

Krijg de laatste logistieke trends en ontwikkelingen direct in uw mailbox. Profiteer daarnaast als eerste van de nieuwste productupdates.

top