U kunt nu uw transportprocessen en logistieke processen kort en eenvoudig vormgeven. Of u nu transportopdrachten zoekt, uitvoert of vergeeft, in het Smart Logistics System van TIMOCOM vindt u de juiste toepassing voor uw behoeften en digitaliseringsgraad.

ADR

ADR (gevaarlijke goederen)

ADR is het Europese verdrag voor gevaarlijke goederen. Het bevat voorschriften voor het wegvervoer met bepalingen over verpakking, veilige ladingen en de classificatie van gevaarlijke goederen.

De term

ADR is de afkorting van 'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route', in het Nederlands 'De Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg'. De internationale term ADR wordt zoveel gebruikt in de transportbranche dat bijna iedereen in elk land weet wat hiermee wordt bedoeld.

Geschiedenis

Dit verdrag werd in 1957 in Genève gesloten, maar trad pas eind januari 1968 in werking. Het verdrag wordt om de twee jaar aangepast aan de nieuwste technische en juridische inzichten. Tegenwoordig doen hier alle EU-landen aan mee en de ADR is rechtsgeldig door een Europese verordening. Verder doen inmiddels alle andere Europese landen mee aan het verdrag, net als Marokko, Tunesië en enkele Centraal-Aziatische landen die vroeger bij de Sovjet-Unie hoorden. Er doen momenteel 48 landen mee aan het ADR-verdrag (in juni 2017).

De voorschriften

Elke vrachtwagenchauffeur die gevaarlijke goederen transporteert, moet beschikken over een certificaat voor gevaarlijke goederen. De officiële naam van dit certificaat is 'ADR-vakbekwaamheidscertificaat'. Dit certificaat is vijf jaar geldig en loopt dan automatisch af als het niet van tevoren wordt verlengd. Daarvoor moet de chauffeur een opfriscursus volgen.

Elk bedrijf dat regelmatig gevaarlijke goederen vervoert, moet beschikken over minimaal één veiligheidsadviseur. Hij is ervoor verantwoordelijk dat de bepalingen en voorwaarden met betrekking tot gevaarlijke goederen worden nageleefd.

Elke vrachtwagen waar gevaarlijke goederen mee worden vervoerd, moet hier speciaal voor zijn uitgerust. Zo moeten er in elke vrachtwagen een oranje bord dat kan worden open- en dichtgeklapt, een helm, een veiligheidsbril en twee brandblussers aanwezig zijn.

Wordt industrie-insider

Ontvang regelmatig relevante artikelen, waardevolle vakartikelen en exclusieve verslagen van gebruikers!


Nieuwsbrief aanmelden

top