U kunt nu uw transportprocessen en logistieke processen kort en eenvoudig vormgeven. Of u nu transportopdrachten zoekt, uitvoert of vergeeft, in het Smart Logistics System van TIMOCOM vindt u de juiste toepassing voor uw behoeften en digitaliseringsgraad.

Opslagbeurs

Een webgebaseerde opslagbeurs is een zoekmachine voor opslagruimte. Via deze beurs worden vrije opslagruimten en depotoppervlakken aangeboden. Aanbieders benutten dit platform voor presentatie van hun vrije capaciteiten, samen met alle relevante informatie. Bedrijven die over producten, maar niet over voldoende en/of geschikte logistieke ruimte beschikken, kunnen deze via een webbeurs traceren. Gericht zoeken levert resultaten op, die adequaat zijn toegesneden op de waren, waarvoor depotruimte wordt gezocht. Daartoe voert de gebruiker eerst de specificaties met betrekking tot het gewenste depot in het zoekvenster in, zoals opslagwijze, grootte of locatie. Het aan de beurs ten grondslag liggende computersysteem berekent vervolgens de matches tussen het aanbod aan reeds ingevoerde vrije opslagcapaciteiten en de vraag. Dankzij deze webgebaseerde opslagbeurs kunnen bedrijven bijzonder snel en flexibel op mogelijke opslag-bottlenecks reageren. Anderzijds kunnen leegstand vermeden worden en beschikbare capaciteiten beter benut. De kansen om op de opslagbeurs een geschikte oplossing te vinden zijn des te hoger, hoe groter en omvangrijker de aanbodpool is. Omdat opslagruimte niet alleen door transport- en logistiekbedrijven wordt benodigd, is een opslagbeurs ook voor andere branches bijzonder interessant.

Zie ook:

  • Opslaglogistiek

    Opslaglogistiek is een deelgebied van de logistiek in bedrijven, die over eigen opslagvoorziening beschikken. Het betreft hier het systematisch opslaan en beheren van goederen in depots. Als hulpmiddelen voor het optimaliseren maken bedrijven gebruik

Wordt industrie-insider

Ontvang regelmatig relevante artikelen, waardevolle vakartikelen en exclusieve verslagen van gebruikers!


Nieuwsbrief aanmelden

top