skip navigation

Download nu de toegangssoftware TC Login!

Er ontbreken nog belangrijke gegevens. Vul a.u.b. de velden volledig in, zodat de download kan beginnen.

Gebruikersvoorwaarden

Hosted in Germany - gegevensbescherming bij TIMOCOM

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens! Daarom heeft TIMOCOM het kwaliteitslabel 'Hosted in Germany'. De gegevens van onze gebruikers worden gehost in Duitsland en vallen daardoor onder het Duitse recht. Hiermee bedoelen we met name de Duitse wet op de gegevensbescherming, die wordt gezien als een van de strengste wetten in Europa.

top