Wat is een goederentransportverzekering?

Een goederentransportverzekering beschermt uw bedrijf tegen schade, diefstal of vertraging bij het transport van goederen. Deze verzekering beschermt goederen boven de wettelijke maximale aansprakelijkheidslimiet voor een transportaansprakelijkheidsverzekering en is dan ook vaak van levensbelang.


Waarom moet ik een goederentransportverzekering afsluiten?

Tijdens het transport, maar ook tijdens het laden en lossen worden goederen aan veel gevaren en risico's blootgesteld. Ondanks zorgvuldige verpakking, belading en transport kunnen goederen beschadigd of zelfs gestolen worden. Met een transportverzekering kunnen goederen en leveringsketens effectief worden beveiligd, wordt schade snel en eenvoudig afgehandeld en worden klantrelaties niet aangetast.

2022_0726_MWD_Scnuck_Landing page_5050

Welke voordelen biedt de goederentransportverzekering via SCHUNCK GROUP?

Snel aanmaken van polis

Gegevens over het bedrijf en de vrachtaanbieding worden automatisch doorgestuurd. Zo verzekert u uw lading in een paar klikken.

Flexibele verzekeringsmodellen

U kunt de goederentransportverzekering voor elke lading apart afsluiten en bespaart daarmee verzekeringskosten voor kaderovereenkomsten.

Eerlijke schadeafwikkeling

De risicodrager vervangt altijd het overeengekomen verzekerde bedrag zonder daarvoor een onderverzekering in rekening te brengen. Zo komt u bij schade niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Goedkope transportverzekeringen

TIMOCOM klanten ontvangen een goederentransportverzekering met all-riskdekking en geen eigen risico al vanaf 0,5‰ tot 0,549‰ van de waarde van de goederen.

Veilige lading

Geniet van volledige verzekeringsdekking: of het nu gaat om goederenschade, overmacht of inkomstenderving door een overschrijding van de leveringstermijn.

Eenvoudig premie kiezen

U hoeft geen tarief, goederensoort en goederenklasse meer in te voeren, wat een hoop tijd bespaart. Kies meteen uit vier aantrekkelijke premiemodellen.

SCHUNCK GROUP insurance premiums: exclusive goods transport insurance, only for TIMOCOM customers

MicrosoftTeams-image (15)

Hoe sluit ik een goederentransportverzekering af?

Als klant van TIMOCOM kunt u zich in slechts een paar stappen bij SCHUNCK GROUP registreren en uw transportverzekering tegen hele gunstige voorwaarden afsluiten.

Zo eenvoudig gaat dat:

 1. Nadat u uw vracht op de TIMOCOM marktplaats heeft geplaatst zoals u dat altijd doet, klikt u opnieuw op uw vrachtaanbieding en vervolgens op ‘Vracht verzekeren’.
 2. U wordt dan doorgestuurd naar de externe partnerwebsite van SCHUNCK, waar u zich eenmalig als klant moet registreren. Bedrijfs- en vrachtgegevens kunnen via de interface automatisch worden doorgestuurd.
 3. Kies na de registratie het premiemodel dat bij de waarde van de goederen past.
 4. Gelukt! U kunt de verzekeringpolis direct downloaden en zo nodig naar uw opdrachtgever doorsturen.
TIMOCOMHow toInsurecargo_2

De meestgestelde vragen van onze klanten over de goederentransportverzekering

In principe moet een goederentransportverzekering altijd afgesloten worden, wanneer de vracht aan een externe expediteur/vrachtvervoerder wordt overgedragen en de waarde van de goederen de wettelijke aansprakelijkheid conform het Duitse handelsrecht en CMR van 8,33 of 40 speciale trekkingsrechten (SDR's) per bruto kilogram van de goederen overschrijdt.

Voorbeeld: een expediteur is aansprakelijk voor 8,33 SDR's, wat overeenkomt met ongeveer € 10 per bruto kilogram goederen: 500 kg mobiele telefoons met een waarde van 1 miljoen euro hebben een wettelijke aansprakelijkheid conform CMR van 500 kg x 8,33 SDR's x 1,20 euro/kg = € 5000,-.

Het verschil van € 995.000,- moet door de betreffende klant zelf worden gedragen.

Kortom: hoe lichter en duurder de goederen zijn, des te groter is het risico.

Een goederentransportverzekering beschermt uw bedrijf tegen schade, diefstal of vertraging bij het transport van goederen en beschermt goederen boven de wettelijke maximale aansprakelijkheidsgrens voor een transportaansprakelijkheidsverzekering. Het maximaal verzekerde bedrag per schadegeval is gebaseerd op de verzekerde waarde van de goederen en niet op de maximale aansprakelijkheidsgrens per bruto kilogram, zoals bij een transportaansprakelijkheidsverzekering het geval is. 

Een goederentransportverzekering is niet verplicht, maar is wel aan te raden als …

 • … u als bedrijf goederen verzendt en ontvangt via vervoerders of expediteurs.
 • … u afhankelijk van het contract als koper of verkoper zelf de transportrisico's voor de goederen op verschillende transportsecties draagt.

In de regel dekt de (primaire) expediteur de verzekering als hem daarom wordt verzocht, als dit in het belang van de afzender is of als er een vermoeden bestaat.

Tijdens het transport, maar ook tijdens het laden en lossen worden goederen aan veel gevaren en risico's blootgesteld. Ondanks zorgvuldige verpakking, belading en transport kunnen goederen beschadigd of zelfs gestolen worden. Op deze manier kunnen goederen en leveringsketens effectief worden beveiligd, wordt schade snel en eenvoudig afgehandeld en worden klantrelaties niet aangetast. Daarom is een goederentransportverzekering dan ook vaak een kost van levensonderhoud.

Ja, er kan voor elk afzonderlijk artikel tijdens het transport een goederentransportverzekering worden afgesloten. Dit is vooral de moeite waard als u zelden een goederentransportverzekering nodig heeft en een raamovereenkomst te duur zou zijn.

De premie voor een normale goederentransportverzekering met all-riskdekking en geen eigen risico bedraagt in Duitsland en omringende landen 0,6‰ – 0,7‰ van de waarde van de goederen.

TIMOCOM biedt u een goederentransportverzekering met all-riskdekking en geen eigen risico in Duitsland en omringende landen al vanaf 0,5‰ – 0,549‰ van de waarde van de goederen.

Wij bieden verschillende premies vanaf € 5,49 voor goederen ter waarde van € 10.000,- tot en met € 50,- voor goederen ter waarde van € 100.000,-.

De kosten zijn voor de geïnteresseerde koper of de afzender.

Bij goederentransportverzekeringen sluit men een enkele polis af per artikel. De verzekeringsdekking van de goederentransportverzekering begint zodra de goederen worden verplaatst of verwijderd uit hun vorige opslagplaats voor transport. Hieronder valt bijvoorbeeld ook het proces van het laden van vrachtwagens. De dekking van de verzekering eindigt zodra de goederen op de plaats van levering zijn aangekomen.

De volgende schade is verzekerd:

 • Schade aan goederen als gevolg van overmacht of een onvermijdelijke gebeurtenis
 • Schade aan goederen tijdens transport en opslag
 • Gevolgschade
 • Zuivere financiële schade als gevolg van overschrijding van de levertijd
 • Gebruik van chemische, biologische, biochemische stoffen, elektromagnetische golven als wapen
 • Kernenergie
 • Vertragingen
 • Inwendig bederf
 • Gebruikelijke volume-, maat- en gewichtsverschillen
 • Normale luchtvochtigheid of temperatuurschommelingen
 • Ongeschikte verpakking of onjuist laden

De goederentransportverzekering van SCHUNCK die exclusief voor klanten van TIMOCOM via de TIMOCOM marktplaats wordt aangeboden, kan voor de volgende lidstaten van de Europese Unie worden afgesloten: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije en Cyprus. Bovendien zijn de volgende landen mogelijk: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (VK). SCHUCK kan natuurlijk transporten over de hele wereld verzekeren. Maar dit is dan niet meer via het geautomatiseerde proces mogelijk en wordt als specifiek geval en op aanvraag gecontroleerd. 


SCHUNCK biedt een exclusieve klantenservice aan voor TIMOCOM klanten:

E-mail: timocom@schunck.de

Telefoonnummer: +49 (0)89 38177 512

top